Home
The University Gardens

Acer (the maples)

A genus of around 120 species, of which just two are native to Norway

Main content

Totalt finnes noe mer enn 120 lønnearter i verden, og i et globalt perspektiv representerer våre to arter en fattigslig utløper av slektens utbredelse.

I Norge regnes bare spisslønn (Acer platanoides) som opprinnelig viltvoksende, og den er med sine sprakende høstfarger et kjærkomment innslag i landskapet i jordbruksbygdene på Østlandet og i Trøndelag. I kyststrøkene, spesielt på Vestlandet, kan en ofte også treffe på platanlønn (A. pseudoplatanus). Den har vært mye plantet som park- og allétre og forvilles mange steder. Med stor evne til å etablere seg i naturen, ser vi nå de første skogene med platanlønn rundt Bergen. Platanlønn står på Artsdatabankens svarteliste over arter som er uønsket i Norge, men den er nok kommet for å bli.

Det finnes arter av lønn fra fjellene i Sør-Europa og Midtøsten langs Himalaya, gjennom hele Øst-Asia og over til Nord-Amerika. På sett og vis ble Nord-Europa under istidene frarøvet de røde høstfargene, som preger fjellene i østlige deler av Nord-Amerika og i Øst-Asia.