Home
The University Gardens

The nature trail at the Arboretum

Try the nature trail - follow the trail map and find the objects with questions. Test your knowledge and get to know the forest in the Arboretum

Main content

Naturstien starter ved gapahuken sør for Mørkevatnet, og følger grusveier og stier gjennom furuskogen. Stien går gjennom samlingen med rhododendron og videre nord til området med amerikanske trær. Herfra går den sørover mot Miniarboretet som ligger ved Grønevika.

Løypen er 1,5 km og har 17 poster. For hver post er det 3 - 4 svaralternativer. Målet med naturstien er å spre kunnskap om skogen i Arboretet og oppfordre besøkende til å gå på nye stier.

Du finner løypekart og fasit i de to svarte kassene der naturstien starter.

Husk å ta med blyant.