Hjem
Institutt for geovitenskap
Fakta

Fakta tall ved GEO

Hovedinnhold

Institutt for geovitenskap ble etablert 1. januar 2003 (ved sammenslåing av Geologisk institutt og Institutt for den faste jords fysikk).

Instituttet holder primært til i Realfagbygget, 2. og 3. etasje i sørenden av bygget.

Forskningsaktivitetene foregår i 4 tematiske grupper: 'geofysikk', 'kvartærgeologi & Paleoklima', 'Geodynamikk og Bassengstudier' og 'Geokjemi & Geobiologi'.

Instituttet har en akademisk stab på 40 personer og 38 ansatte i tekniske/administrative funksjoner. I tillegg er det er mer enn 70 stipendiater og andre midlertidige vitenskapelige stillinger. Våre ansatte kommer fra over 30 ulike land.

Trond Mohn stiftelse rekrutteringsprogram (TMS-stipend)

Willem van der Bilt ble tildelt TMS-stipend (2020-2025). Les mer her.
Steffen Leth Jørgensen ble tildelt BFS-stipend (2016-2021). Les mer her.
Andreas Born ble tildelt BFS-stipend (2016-2021). Les mer her.
Nele Meckler ble tildelt BFS-stipend (2015-2020). Les mer her.
Bjarte Hannisdal er tildelt BFS-stipend (2013-2018). Les mer her.
Nicola McLoughlin ble tildelt BFS-stipend (2010-2015). Les mer her.

Det europeiske forskningsrådet (ERC) 

Nele Meckler er tildelt ERC Consolidary Grant fra EU (2020-2025). Les mer her.
Nele Meckler er tildelt ERC Starting Grant fra EU (2015-2020). Les mer her.
Eystein Jansen og Kerim Hestnes Nisancioglu er tildelt ERC Synergi Grant (2014-2019). Les mer her.

EU MSCA Doctoral Network

Christian Haug Eide er partner i S2S Future prosjektet (2020-2023). Les mer her.
Kerim Hestnes Nisancioglu er partner i DEEPICE prosjektet (2021-2024). Les mer her.

GEO er partner i følgende sentre:

Bjerknes Centre for Climate Research,

Centre for Integrated Petroleum Research og

Senter for dyphavsforskning. 

 

Nøkkeltall

 • Professorer og Førsteamanuenser 2021: 41
 • Forskere 2022: 14
 • Teknisk ansatte 2022: 30
 • Administrativt ansatte 2022: 8
 • Post docs 2022: 17
 • PhD 2022: 60
 • Emeritus 2022: 6
 • Prof. II / Førsteamanuensis II, 2021: 10
 • Masterstudenter i 2022: 95
 • Bachelorstudenter 2022: 176
 • Antall forskningsgrupper: 4
 • Antall laboratorier: 26
 • Finansiering 2018: 197,7 mill (grunnbevilgning 99,8, ekstern 97,2)
 • Tidsskriftspublikasjoner 2018: 188
 • Antall PhD-grader 2021: 9
 • Antall Mastergrader 2021: 58

Pr. 14/3-2022