Hjem
Institutt for geovitenskap
Fakta

Fakta tall ved GEO

Hovedinnhold

Institutt for geovitenskap ble etablert 1. januar 2003 (ved sammenslåing av Geologisk institutt og Institutt for den faste jords fysikk).

Instituttet holder primært til i Realfagbygget, 2. og 3. etasje i sørenden av bygget.

Forskningsaktivitetene foregår i 4 tematiske grupper: 'geofysikk', 'kvartærgeologi & Paleoklima', 'Geodynamikk og Bassengstudier' og 'Geokjemi & Geobiologi'.

Instituttet har en akademisk stab på 40 personer og 38 ansatte i tekniske/administrative funksjoner. I tillegg er det er mer enn 70 stipendiater og andre midlertidige vitenskapelige stillinger. Våre ansatte kommer fra over 30 ulike land.

Trond Mohn stiftelse rekrutteringsprogram (TMS-stipend)

Willem van der Bilt ble tildelt TMS-stipend (2020-2025). Les mer her.
Steffen Leth Jørgensen ble tildelt BFS-stipend (2016-2021). Les mer her.
Andreas Born ble tildelt BFS-stipend (2016-2021). Les mer her.
Nele Meckler ble tildelt BFS-stipend (2015-2020). Les mer her.
Bjarte Hannisdal er tildelt BFS-stipend (2013-2018). Les mer her.
Nicola McLoughlin ble tildelt BFS-stipend (2010-2015). Les mer her.

Det europeiske forskningsrådet (ERC) 

Nele Meckler er tildelt ERC Consolidary Grant fra EU (2020-2025). Les mer her.
Nele Meckler er tildelt ERC Starting Grant fra EU (2015-2020). Les mer her.
Eystein Jansen og Kerim Hestnes Nisancioglu er tildelt ERC Synergi Grant (2014-2019). Les mer her.

EU MSCA Doctoral Network

Christian Haug Eide er partner i S2S Future prosjektet (2020-2023). Les mer her.
Kerim Hestnes Nisancioglu er partner i DEEPICE prosjektet (2021-2024). Les mer her.

GEO er partner i følgende sentre:

The Bjerknes Centre for Climate Research   Centre for deep sea research        SapienCE      
ARCEx       iEarth        NNSN

 

Nøkkeltall

 • Professorer og Førsteamanuenser 2023: 36
 • Forskere 2023: 10
 • Teknisk ansatte 2023: 25
 • Administrativt ansatte 2023: 9
 • Post docs 2023: 23
 • PhD 2023: 60
 • Emeritus 2023: 10
 • Prof. II / Førsteamanuensis II, 2023: 6
 • Masterstudenter i 2024: 117
 • Bachelorstudenter 2023: 216
 • Antall forskningsgrupper: 4
 • Antall laboratorier: 26
 • Finansiering 2023: 215,7 mill (grunnbevilgning 110,8, ekstern 104,9)
 • Tidsskriftspublikasjoner 2018: 188
 • Antall PhD-grader 2023: 13
 • Antall Mastergrader 2023: 40

Pr. 13/2-2024