Hjem
Institutt for geovitenskap
Fakta

Fakta tall ved GEO

Hovedinnhold

Institutt for geovitenskap ble etablert 1. januar 2003 (ved sammenslåing av Geologisk institutt og Institutt for den faste jords fysikk).

Instituttet holder primært til i Realfagbygget, 2. og 3. etasje i sørenden av bygget.

Forskningsaktivitetene foregår i 4 tematiske grupper: 'geofysikk', 'kvartærgeologi & Paleoklima', 'Geodynamikk og Bassengstudier' og 'Geokjemi & Geobiologi'.

Instituttet har en akademisk stab på 45 personer og 34 ansatte i tekniske/administrative funksjoner. I tillegg er det er mer enn 70 stipendiater og andre midlertidige vitenskapelige stillinger. Våre ansatte kommer fra nærmere 30 ulike land.

Både ERC Starting Grant og BFS-stipend

Steffen Leth Jørgensen ble tildelt BFS-stipend i 2016. Les mer her.

Andreas Born ble tildelt BFS-stipend i 2016. Les mer her.

Nele Meckler er tildelt ERC Starting Grant fra EU i 2015 og stipend fra Bergen Forskningsstiftelses rekrutteringsprogram samme år. Les mer her.

Bjarte Hannisdal er tildelt BFS-stipend i 2013. Les mer her.

Nicola McLoughlin ble tildelt BFS-stipend i 2010. Les mer her.

 

GEO er partner i følgende sentre:

Bjerknes Centre for Climate Research,

Centre for Integrated Petroleum Research og

K.G.Jebsen senter for dyphav

 

Nøkkeltall

 • Professorer og Førsteamanuenser: 40
 • Forskere: 19
 • Teknisk ansatte: 30
 • Administrativt ansatte: 8
 • Post docs: 14
 • PhD 2020: ca 55
 • Emeritus: 6
 • Prof. II / Førsteamanuensis II: 4
 • Masterstudenter i 2019: 97
 • Bachelorstudenter 2019: 106
 • Antall forskningsgrupper: 4
 • Antall laboratorier: 26
 • Finansiering 2018: 197,7 mill (grunnbevilgning 99,8, ekstern 97,2)
 • Tidsskriftspublikasjoner 2018: 188
 • Antall PhD-grader 2019: 13
 • Antall Mastergrader 2018: 58

Pr. 9/3-2020