Hjem
Kommunikasjonsavdelingen
Ekspertliste

Flyktninger og innvandring

Klarer Europa å bli enige om en felles asylpolitikk? Hva vil skje videre med flyktningene i Moria? Hvordan kommer konfliktene i Europa til å forme den norske innvandringspolitikken? Hvor og hvorfor flykter folk akkurat nå? Hvilke rettigheter har flyktninger og asylsøkere? Spør en UiB-forsker.

Hovedinnhold

ForskerTema

Hakan G. Sicakkan, professor ved Institutt for sammenliknende politikk, leder av PROTECT

Tlf. 480 14 166, Hakan.Sicakkan@uib.no 

Europeisk flyktning- og asylpolitikk

Dario Mazzola, postdoktor ved Institutt for sammenliknende politikk, PROTECT

Dario.Mazzola@uib.no

Tlf: 55 58 94 63

Europeisk flyktning- og asylpolitikk

Pierre Van Wolleghem, postdoktor ved Institutt for sammenliknende politikk, PROTEC

pierre.vanwolleghem@uib.no

tlf: 55 58 94 62

Europeisk flyktning- og asylpolitikk. Integrasjonspolitikk og Dublin-reformen. Hvorfor og hvordan varierer flyktningers rettigheter i EU?

Susanne Bygnes, postdoktor ved Sosiologisk institutt.

Tlf. 452 04 980, Susanne.bygnes@uib.no 

Asylinnvandring, eurokrisen, Spania, Syria, norske flyktningmottak og deres naboer

Christine M. Jacobsen, professor og senterleder ved Senter for kvinne- og kjønnsforskning (Skok)

Migrasjon, irregulære og papirløse innvandrere, velferdstjenester til irregulære immigranter

Knut Vikør, professor i historie

Tlf. 911 72 906, Knut.Vikor@ahkr.uib.no

Syria, Midtøsten generelt, islamsk lov og historie

Haci Akman, professor i kulturvitenskap

Tlf. 984 69 780, Haci.Akman@uib.no

Flyktninger, migrasjon, integrering, kvinner i diaspora

Kariane T. Westrheim, professor ved Institutt for pedagogikk

Tlf. 976 42 088, Kariane.westrheim@uib.no

Kurdiske flyktninger fra Syria, utdanning i flyktningleirer, opplæring og tilpassing i Norge

 

Juhar Yasin Abamosa, stipendiat ved Det psykologiske fakultet

Juhar.Abamosa@uib.no

Tlf: 55 58 29 34

Inkludering av flyktninger i høyere utdanning i vertsland

Line Torbjørnsen Hilt, førsteamanuensis Institutt for pedagogikk

Line.Hilt@uib.no

tlf: 45 25 94 95

Grunnproblemer knyttet til integrering, inkludering og utdanning. Inkludering av nyankomne i politikk og pedagogisk praksis.

Ingunn Marie S. Engebretsen, professor, Senter for internasjonal helse

Tlf. 977 65 015, Ingunn.Engebretsen@uib.no

Barns ernæring, vekst og helse i globalt perspektiv, (spesielt Øst-Afrika)

Esperanza Diaz, førsteamanuensis ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin

Tlf. 474 14 104, Esperanza.Diaz@uib.no

Migrasjonshelse

Bente Moen, professor og leder av Senter for internasjonal helse

Tlf. 900 25 541, Bente.Moen@uib.no

Tidligere flyktninger i arbeidslivet

Fungisai Puleng Gwanzura Ottemöller, Psykologisk fakultet, HEMIL

Fungi.Ottemoller@uib.no

tlf: 55 58 31 34

Flyktningers i Norges overgang til arbeidslivet, med fokus på styrker og ressurser. 

Terje Einarsen Professor ved Det juridiske fakultet

Terje.Einarsen@uib.no

tlf: 55 58 95 12

Flyktningsrettslige spørsmål 

Jessica Schultz, postdoktor ved Det juridiske fakultet

Jessica.Schultz@uib.no

tlf: 950 24 864

Norsk utlendingsrett og EUs asylrett

Andrea Gustafsson Grønningsæter

Doktorgradsstipendiat ved Det juridiske fakultet

Andrea.Gronningseter@uib.no

tlf: 97631605

Flyktningrett, med fokus på retten til beskyttelse på grunnlag av seksuell orientering

Denne ekspertlisten er utarbeidet av mediekontaktene ved Kommunikasjonsavdelingen: mediekontakt@uib.no / www.uib.no/presserom