Hjem
Kommunikasjonsavdelingen
Ekspertliste

Flyktninger og innvandring

I år er det 70 år siden FN vedtok flyktningkonvensjonen for å sikre flyktningers rettigheter. I år er det også ti år siden borgerkrigen i Syria brøt ut, krisen alene har drevet 5,6 millioner syrere på flukt. Hva er status for Syria og det voksende antall flyktningkriser i verden i 2021? Lever egentlig verdenssamfunnet opp til sine forpliktelser overfor flyktninger? Spør en av våre eksperter på verdens flyktningdag 20. juni.

Hovedinnhold

ForskerTema

Hakan G. Sicakkan, professor ved Institutt for sammenliknende politikk, leder av PROTECT

Tlf. 480 14 166, Hakan.Sicakkan@uib.no 

Internasjonal og europeisk flyktning- og asylpolitikk

Dario Mazzola, postdoktor ved Institutt for sammenliknende politikk, PROTECT

Tlf: 55 58 94 63

Dario.Mazzola@uib.no

Europeisk flyktning- og asylpolitikk

Pierre Van Wolleghem, postdoktor ved Institutt for sammenliknende politikk, PROTEC

pierre.vanwolleghem@uib.no

tlf: 55 58 94 62

Europeisk flyktning- og asylpolitikk. Integrasjonspolitikk og Dublin-reformen. Hvorfor og hvordan varierer flyktningers rettigheter i EU?

Synnøve Bendixsen, professor ved Institutt for sosialantropologi

Synnove.Bendixsen@uib.no

Irregulære migranter, migranter langs Balkan- ruten, islam og muslimer i Europa

Susanne Bygnes, professor Sosiologisk institutt

Tlf. 452 04 980, Susanne.bygnes@uib.no 

Asylinnvandring, eurokrisen, Spania, Syria, norske flyktningmottak og deres naboer

Christine M. Jacobsen, Professor i sosisialantropologi 

Tlf: 452 17 352

Christine.Jacobsen@uib.no

Migrasjon, irregulære og papirløse innvandrere, velferdstjenester til irregulære immigranter

Knut Vikør, professor i historie

Tlf. 911 72 906, Knut.Vikor@ahkr.uib.no

Syria, Midtøsten generelt, islamsk lov og historie

Olav Elgvin 

Postdoktor, sammenliknende politikk. CanCode prosjektet 

Tlf: 979 68 950

Olav.Elgvin@uib.no

Integreringspolitikk, religionspolitikk, islam i Norge og Europa

Haci Akman, professor i kulturvitenskap

Tlf. 984 69 780, Haci.Akman@uib.no

Flyktninger, migrasjon, integrering, kvinner i diaspora

Kariane Gärtner Westrheim, professor, Institutt for pedagogikk

Tlf. 976 42 088, Kariane.westrheim@uib.no

Utdanning i krig og konfliktområder: Kurdistan, Tyrkia, Rojava. Flerkulturelle problemstillinger, kritiske perspektiver

Kari Hagatun

Førsteamanuensis, Institutt for pedagogikk

Tlf: 924 99 776

Kari.Hagatun@uib.no

Romer, nasjonale minoriteter, utdanningspolitikk overfor minoriteter, kritisk teori, dekolonialisering

Juhar Yasin Abamosa, stipendiat ved Det psykologiske fakultet

Juhar.Abamosa@uib.no

Tlf: 55 58 29 34

Inkludering av flyktninger i høyere utdanning i vertsland

Ragnhild Dybdal

Førsteamanuensis,

Global, mental helse  

Ragnhild.Dybdahl@uib.no

41470508

Psykisk helse og psykososial støtte til mennesker på flukt. Utdanning i kriser, kjønnsbasert vold, barn, etikk.
 

Line Torbjørnsen Hilt, førsteamanuensis Institutt for pedagogikk

Line.Hilt@uib.no

tlf: 45 25 94 95

Grunnproblemer knyttet til integrering, inkludering og utdanning, samt inkludering av nyankomne i politikk og pedagogisk praksis.

Ingunn Marie S. Engebretsen, professor, Senter for internasjonal helse

Tlf. 977 65 015, Ingunn.Engebretsen@uib.no

Barns ernæring, vekst og helse i globalt perspektiv (spesielt Øst-Afrika).

Esperanza Diaz, førsteamanuensis ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin

Tlf. 474 14 104, Esperanza.Diaz@uib.no

Migrasjonshelse

Elisabeth Strømme 

Stipendiat Institutt for global helse og samfunnsmedisin 

tlf: 452 61 016

Elisabeth.Stromme@uib.no

Helse hos flyktninger og papirløse migranter

Jasmin Hai Younes

Stipendiat Institutt for global helse og samfunnsmedisin 

tlf: 400 55 317

Jasmin.Haj-Younes@uib.no

Migrasjon og helse: selvvurdert helse, livskvalitet og bruk av helsetjenester blant kvoteflyktninger

Wegdan Hamed Nasser Hasha

Stipendiat Institutt for global helse og samfunnsmedisin 

90239341

Wegdan.Hasha@uib.no 

Helse blant flyktninger fra Syria: effekten av gruppebehandling av smerter og lettere psykiske lidelser 

Bente Moen, professor og leder av Senter for internasjonal helse og globale samfunnsutfordringer. 

Tlf. 900 25 541, Bente.Moen@uib.no

Tidligere flyktninger i arbeidslivet

Fungisai Puleng Gwanzura Ottemöller, Psykologisk fakultet, Institutt for helse, miljø og likeverd (HEMIL)

Fungi.Ottemoller@uib.no

tlf: 55 58 31 34

Flyktningers i Norges overgang til arbeidslivet, med fokus på styrker og ressurser. 

Marguerite Lorraine Daniel

Professor, Institutt for helse, miljø og likeverd (HEMIL)

Tlf: 55 58 32 20

Marguerite.Daniel@uib.no

Hvilke ressurser flyktninger bruker for å finne arbeid og for å integreres. 

 

Terje Einarsen Professor ved Det juridiske fakultet

Terje.Einarsen@uib.no

tlf: 55 58 95 12

Flyktningsrettslige spørsmål. Norsk asylrett og utlendingsrett, samt menneskerettigheter. 

Jessica Schultz, postdoktor ved Det juridiske fakultet

Flyktningrett

Andrea Vige Grønningsæter 

Doktorgradsstipendiat ved Det juridiske fakultet

Andrea.Gronningseter@uib.no

tlf: 97631605

Flyktningrett, med fokus på retten til beskyttelse på grunnlag av seksuell orientering

Ole Kristian Einarsen

Griegakademiet, Fakultet for kunst, musikk og design

tlf: 959 68 249

Ole.Einarsen@uib.no

Musikkterapi, enslige mindreårige migranter, musikktiltak i migrasjonskontekster

Denne ekspertlisten er utarbeidet av mediekontaktene ved Kommunikasjonsavdelingen: mediekontakt@uib.no / www.uib.no/presserom