Hjem
Kommunikasjonsavdelingen
Ekspertliste

Flyktninger og innvandring

Hva skjer i Syria og nabolandene? Hvilke rettigheter har flyktninger og asylsøkere? Spør en UiB-forsker.

ForskerTema

Susanne Bygnes, postdoktor ved Sosiologisk institutt.

Tlf. 452 04 980, Susanne.bygnes@uib.no 

Asylinnvandring, eurokrisen, Spania, Syria, norske flyktningmottak og deres naboer

Hakan G. Sicakkan, professor ved Institutt for sammenliknende politikk 

Tlf. 480 14 166, Hakan.Sicakkan@uib.no 

Europeisk flyktning- og asylpolitikk

Christine M. Jacobsen, professor og senterleder ved Senter for kvinne- og kjønnsforskning

Tlf. 452 17 352,
Christine.Jacobsen@uib.no

Migrasjon, irregulære og papirløse innvandrere, velferdstjenester til irregulære immigranter

 

 

Knut Vikør, professor i historie

Tlf. 911 72 906, Knut.Vikor@ahkr.uib.no

Syria, Midtøsten generelt, islamsk lov og historie

Haci Akman, professor i kulturvitenskap

Tlf. 984 69 780, Haci.Akman@uib.no

Flyktninger, migrasjon, integrering, kvinner i diaspora

Kariane T. Westrheim, professor ved Institutt for pedagogikk

Tlf. 976 42 088, Kariane.westrheim@uib.no

Kurdiske flyktninger fra Syria, utdanning i flyktningleirer, opplæring og tilpassing i Norge

Ingunn Marie S. Engebretsen, professor, Senter for internasjonal helse

Tlf. 977 65 015, Ingunn.Engebretsen@uib.no

Barns ernæring, vekst og helse i globalt perspektiv, (spesielt Øst-Afrika)

Esperanza Diaz, førsteamanuensis ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin

Tlf. 474 14 104, Esperanza.Diaz@uib.no

Innvandrerhelse

Bente Moen, professor og leder av Senter for internasjonal helse

Tlf. 900 25 541, Bente.Moen@uib.no

Tidligere flyktninger i arbeidslivet

Marte Knag Fylkesnes, universitetslektor ved HEMIL-senteret

Tlf. 406 45 069,
Marte.Fylkesnes@uib.no

Familier med etnisk minoritetsbakgrunn i møte med det norske barnevernet

Karl Harald Søvig, professor ved Det juridiske fakultet

Tlf. 906 36 856,
Karl.Sovig@uib.no
Papirløse innvandreres rett til velferdstjenester

Denne ekspertlisten er utarbeidet av mediekontaktene ved Kommunikasjonsavdelingen: mediekontakt@uib.no / www.uib.no/presserom