Hjem
Fakultet for kunst, musikk og design
Studentinformasjon KMD

Informasjon til studenter ved Fakultet for kunst, musikk og design

Her finner du informasjon du trenger for å administrere studiene dine.

Til venstre: Illustrasjon av nytt Griegakademi, Til høyre: eksisterende KMD-bygget
Foto/ill.:
venstre: NORDIC OFFICE OF ARCHITECTURE / TURZEN. Høyre: ©Hufton+Crow

Hovedinnhold

Velkommen til Fakultet for kunst, musikk og design! 

Mandag 12. august 2024 starter UiBs velkomstuke, med orienteringsmøter og aktiviteter for nye studenter hele uken.
Les mer på velkomstsiden for nye studenter. Detaljert program publiseres innen 1. juli.

Bli klar til semesterstart ved KMD

I UiBtreet får du oversikt over praktiske gjøremål og finner veien videre til nyttig informasjon og tjenester ved UiB. (krever pålogging, nye studenter vil få e-post fra UiB når din brukerkonto er klar). Du finner faglig informasjon i studieplan for ditt studieprogram.

Du får tilgang til emnene i læringsplattformen MittUiB når du har semesterregistrert deg og meldt deg til undervisning og eksamen i emnene du skal ha inneværende semester.

Semesterregistrering
Hvert eneste semester så lenge studiet pågår må alle studenter semesterregistrere seg innen
1. september for høstsemesteret og 1. februar for vårsemesteret.

OBS! Merk egne frister for undervisningspåmelding for kunst- og designprogrammene. Se informasjon om dette i informasjon om emnestrukturen som du finner på studieprogramsidene

Semesterstart for alle studenter ved UiB er:
Høstsemesteret starter i uke 33.
Vårsemesteret starter i uke 1.

Timeplaner og pensumlister for det neste semesteret publiseres i starten av juni og desember på MittUiB.

Forsikring, skade på eller tap av eiendeler

Fakultet for kunst, musikk og design ved Universitetet i Bergen kan som statlig institusjon ikke tegne forsikring på studenter sin vegne. KMD har dermed ingen forsikringsordning for tap, tyveri eller skade, på studentenes personlige eiendeler, utstyr og inventar. KMD oppfordrer derfor alle studenter til å tegne egen reise-, tyveri-, person- og tingskadeforsikring. Ved studiereiser eller utveksling til utlandet er det obligatorisk å ha tilstrekkelig reiseforsikring. Det er studentens eget ansvar å påse at relevante forsikringer er gyldige under studieperioden.

Fakultet for kunst, musikk og design vil kunne være erstatningsansvarlig for skader eller tap som har oppstått på grunn av uaktsomhet fra fakultetets ansatte eller på grunn av feil ved bygninger og/eller teknisk utstyr. 

Les mer og finn skjema for krav ved skade på eller tap av eiendeler her.

Bekreftelser av studentopplysninger

Dersom du behøver en bekreftelse på at du studerer ved Fakultet for kunst, musikk og design kan du bestille dette. Se alternativene under:

Generell studiebekreftelse Den generelle studiebekreftelsen bekrefter om du har aktiv utdanningsplan ved UiB (dvs. om du er semesterregistrert), hvilket studieprogram du går på, tidspunkt for påbegynnelse av studiene og planlagt dato for ferdigstillelse av grad. Denne bekreftelsen kan bestilles gjennom StudentWeb under "mer" og "bestilling" i menyen. Innen 10 minutter skal bekreftelsen være tilgjengelig under "dokumenter".

Karakterutskrift med digital signatur Du kan også bestille karakterutskrift med digital signatur på Studentweb under "mer" og "bestilling" i menyen, eller benytte Vitnemålsportalen som gratis tjeneste. 

Bekreftelse på fullført grad Vitnemål utstedes etter fullført grad innen august/september. Sørg for at hjemstedsadressen din er oppdatert og korrekt i Studentweb. 

Hvis du har fullført en grad, men ikke mottatt vitnemålet ditt, så kan du få skrevet ut en midlertidig bekreftelse på at graden er bestått. Bekreftelsen kan blant annet brukes ved søknad til masterprogrammer ved andre institusjoner eller overfor en arbeidsgiver i tillegg til resultater du kan hente på vitnemålsportalen. Om du trenger en slik bekreftelse ta kontakt på studieveileder.kmd@uib.no Vennligst merk emnefeltet med ditt studieprogram.

Relevante sider for deg som er student ved KMD