Hjem
Universitetsbiblioteket
Bibliotekets fagside

Geografi

Hovedinnhold

Eratosthenes teaching in Alexandria
Foto/ill.:
Ératosthène enseignant à Alexandrie (1635). Bernardo Strozzi. Montreal Museum of Fine Arts

Tilgang hjemmefra

Hjemmekontor
Foto/ill.:
Hjemmekontor

Du har tilgang til alt elektronisk materiale (e-bøker, artikler, databaser) utenfor campus hvis du installerer Cisco Anyconnect VPN.

Du finner mer og utfyllende informasjon om hvordan jobbe hjemmefra hos UiBhjelp (krever innlogging med FEIDE).

Oria

Oria er norske fagbiblioteks søkeportal. Det gir en samlet oversikt av hvilke ressurser som er tilgjengelige for deg, enten ved din egen institusjon eller via fjernlån fra andre. Du kan selv administrere fjernlånene dine via ulike funksjoner i basen. Du går inn på Oria via nettsiden til Universitetsbiblioteket.

Logg på, min konto

For å kunne benytte funksjoner knyttet til bruker må du logge deg på. For studenter og ansatte skjer dette via Feide-Portalen. Straks du er logget inn vil du se navnet ditt i øverste høyre hjørne. Ved å trykke her får du frem en nedtrekks-meny, hvor du enten kan gå rett inn på ønsket kategori eller få en oversikt via Min Konto. du har her mulighet til å se hvilke lån, bestillinger, gebyrer eller meldinger du har hos og fra biblioteket. Denne oversikten gir deg en god mulighet til å holde deg a jour med innleveringsdatoer, følge opp tidligere bestillinger, vite hvilke gebyrer du eventuelt skulle ha utestående, samt se om biblioteket har sendt deg noen meldinger. Du vil også få meldinger via mailsystemet, men eventuelle kommentarer (ett eksempel er om man er blokkert) vil også stå lett tilgjengelig her. Via tegnestiftikonet i øverste høyre hjørne kan du også gå inn på Mine Favoritter.

Akademiske tidsskrift

Et utvalg internasjonale tidsskrifter innen geografi. I noen tilfeller eier vi ikke hele arkivet digitalt, men vil da ofte ha fysiske eksemplarer i depot. 

Relevante norske tidsskrift

Finn tidsskriftartikler

 • Oria er hele biblioteket i et søk, og gir deg både trykte og elektroniske dokumenter i samme treffliste.
 • Web of Science - indekser et utvalg av de viktigste tidsskriftene i ulike fag
 • ArticleFirst (OCLC) - et indeks over artikler fra ca 12.500 tidsskrifter. 
 • Google Scholar - Fri søkemotor avgrenset til vitenskapelig arbeid.

I tvil om hvor og hvordan du skal søke? Kontakt din fagbibliotekar for hjelp og veiledning.

Oppslagsverk

Ebøker

Plass til nye bøker er tradisjonelt den største utfordringen et bibliotek har. Med e-bøker forsvinner dette problemet. En e-bok er også tilgjengelig for bruker uten ventetid (med mindre biblioteket eier et begrenset antall brukerlisenser som er i bruk) og kan brukes over hele verden, så sant bruker har en aktiv UiB VPN (Se: Tilgang utenfor campus). 

Uib har flere leverandører for e-bøker; de fleste forlag leverer i dag egne bøker i digitalt format, EBSCOhost og Ebook Central fungerer som formidlere av bøker fra mange forlag, det er et utall Open Access-løsninger og mange norske bøker kan finnes digitalt via Nasjonalbiblioteket. Dette betyr at det er flere brukersnitt man bør kjenne til for å kunne få best mulig utbytte av e-bøker, og de mest brukte vil bli kort presentert her. Se ellers Universitetsbibliotekets brosjyre for bruk av e-bøker her.

Forlagenes egne bøker

Springer

Taylor and Francis

Project Muse

Jstor

De Gruyter

Cambridge Press

 

EBSCOhost

Ebook Central

 

Nasjonalbiblioteket

Mange norske bøker, tidsskrifter og aviser er digitalt tilgjengelige via Nasjonalbiblioteket. Noen av disse er åpne for alle norske IP-adresser, men mange kan kun brukes til forskningsformål. Fra våren 2023 har Nasjonalbiblioteket begrenset tilgangen til pensumbøker.

Studenter og administrativt ansatte

Andre grupper (deriblant studenter, dessverre) må gis midlertidig tilgang til disse dokumentene, da 8 timer i gangen. Se mer om hvordan få tilgang til Nasjonalbibliotekets ressurser her.

Vitenskapelig ansatte

Tilgang gis automatisk til vitenskapelig ansatte ved norske forskningsinstitusjoner (pålogging via FEIDE).

Pålogging Nasjonalbiblioteket for vitenskaplige tilsatte
Foto/ill.:
Erik Hauke Tønnesen

Bøker innen Geografi

Når du finner et trykt dokument i Oria, vil du under fanen "finn og bestill" få oppgitt status og  plassering av de enkelte dokument. E-bøker er som regel også en del av trefflisten, disse er tilgjengelig når du er på campus eller tilkoblet UiBs nettverk. 

Boksamlingen er oppstilt etter Dewey-systemet. Geografi er et fag der man ofte må bruke litteratur og ressurser fra en mengde ulike fagfelt, og å gi en komplett oversikt over litteraturen er derfor vanskelig. Mye fagspesifikk litteratur kan du likevel finne under disse hovedkategoriene. Dette er på ingen måte en komplett oversikt, men gir eksempler på hvordan det hierarkiske Dewey-systemet fungerer.

 • 304.2 Samfunnsgeografi
 • 330.91-330.99 Økonomisk geografi (om oppstilt på økonomi)
 • 550 Den faste jords fysikk
 • 577 Økologi
 • 910 Geografi og reise
  • 910.1 Emnespesifikk oppstilling 
   • 910.133 Økonomisk geografi (om oppstilt på geografi)
    • 910.133041   Økonomisk geografi til de Britiske øyer
    • 910.1330481 Økonomisk geografi til Norge
  • 910.2 Diverse, reiseguider 
   • 910.202 Reiseguider hele verden. For spesifikke regioner, se 913-919
   • 910.22 Illustrasjoner, modeller, miniatyrer
    • 910.223 Diagrammer
   • 910.28 Aperater, utstyr, materialer
    • 910. 285 Dataaplikasjoner (GIS, GPS, RTLS)
  • 910.3 Oppslagsverk, ordbøker, lysningsblader
  • 910.4 Reiseberetninger
   • 910.41 Verdensomspennedne reiser, jordomseilinger
   • 910.45 Havreiser og sjøfortellinger
    • 910.452 Skipsforlis   
   • 910. 46 Reisefasiliteter
    • 910.462 Feriesentre
    • 910.464 Bed & Breakfast
    • 910.466 Herberger
    • 910.468 Campingplasser
  • 910.5 Publikasjonsserier
  • 910.6 Organisasjoner og administrasjon
  • 910.7 Utdanning, forskning, beslektede emner
   • 910.71 Utdanning
   • 910.72 Forskning
   • 910.74 Museer, utstillinger, samlinger
   • 910.78 Bruk av apperater og utstur i utdannelse og undervisning
  • 910.8 Grupper av mennesker
   • 910.81 Mennesker etter kjønn
    • 910.811 Menn (beklager, systemet er 150 år gammelt)
   • 910.82 Kvinner
   • 910.83 Unge mennesker
   • 910.84 Ulike stadier av voksenlivet
    • 910.842 Unge voksne
     • 910.8421 Unge menn
     • 910.8422 Unge kvinner
    • 910.844 Midelaldrende voksne
    • 910.846 Eldre voksne
   • 910.85 Slektninger
    • 910.851 Fedre
    • 910.852 Mødre
   • 910.86 Mennesker etter sosial status og klasse
    • 910.862 Mennesker etter sosialt og økonomisk nivå
     • 910.8621 Overklasse, elite, adel, kongelig, rike mennesker
     • 910.8622 Høyere mellomklasse
      • 910.86222 Intelligensia
     • 910.8623 Lavere mellomklasse, arbeiderklasse, fagutdannede
     • 910.8624 Underklasse, migranter, lumpenproletariat
     • 910.8625 Slaver, livegne
    • 910.865 Mennesker etter sivilstatus
     • 910.8652 Single, ugifte
      • 910.86523 Forlovede
     • 910.8653 Separerte og skilte
     • 910.8655 Gifte
     • 910.8656 Partnerskap og uformelle forhold
     • 910.8659 Polygame forhold
    • 910.866 Mennesker etter seksuell orientering
     • 910.8662 Heteroseksuelle
     • 910.8663 Biseksuelle
     • 910.8664 Homoseksuelle
      • 910.86642 Homoseksuelle menn
      • 910.86643 Lesbiske kvinner
  • 910.9 Historie, beretninger og skildringer fra spesifikke geografiske områder og lokasjoner
 • 911 Historisk geografi
 • 912 Grafiske presentasjoner av jordens overflate og utenomjordiske verdener
 • 913 Geografi og reise i den antikke verden
 • 914 Geografi og reise i Europa
 • 915 Geografi og reise i Asia
 • 916 Geografi og reise i Afrika
 • 917 Geografi og reise i Nordamerika
 • 918 Geografi og reise i Søramerika
 • 919 Geografi og reise i Australia, Stillehavsøyene, Atlanterhavsøyene, Arktiske øyer, Antarktika, samt utenomjordiske lokasjoner

Håndbøker innen geografi

Håndbøker er tematiske samlinger av artikler. Disse gir deg en utdypende introduksjon til ulike emner og en kritisk gjennomgang av forskningsfeltets status. Det finnes en haug av dem, dette er ørlite utvalg.

Geografiske informasjonssystemer (GIS), kartografi og fjernmåling

Geografiske Informasjonssystemer, kartografi og fjernmåling står sentralt i geografifaget og er nyttige verktøy uansett hvilken retning man jobber innenfor. Se instituttes side for mer informasjon om systemer og tilgang.

Kartdatabaser

Old Maps Online. Samling av historiske kart. Et samarbeid mellom ulike nasjonalbiblioteker, kartverk og høyere utdanningsinstitusjoner. 

 

Ressurser for oppgaveskriving

 • ProQuest Dissertations & Theses - database med de fleste doktorgrader utgitt i USA. Glimrende ressurs for kvalitetssikrede bibliografier. 
 • A Student's Guide to Reading and Writing in Social Anthropology fra Harvard University inneholder både generelle og faglige skriveråd for deg som studerer sosialantropologi. 
 • Prosjektplanleggeren (Sage) er en a til å-guide (strengt tatt a til z) når du skriver oppgave. Konkrete råd, forslag til litteratur og sjekklister. For mer generelle råd om skriving anbefales nettstedet Søk & Skriv. Det er en generell verktøykasse for deg som skriver oppgave ved universitet og høgskole. Her finner du veiledning og råd om alle deler av skriveprosessen: søking, lesing, skriving og kildebruk og referanser
 • ChatGPT har allerede blitt tatt i bruk innen akademia, noe som selvsagt betyr at man må referere til den. Hvordan dette skal gjøres finnes det per i dag ikke klare regler for, men en del tanker blir debattert i denne teksten. Jevnt over er nok dette noe de ulike fagene må finne egne retningslinjer for enn så lenge.

 

Metode

Sage research methods online  

Forlaget Sage er ledende på metodelitteratur, og plattformen Sage Research Methods Online lar deg søke i 1 000 dokumenter og videopresentasjoner. Finn frem enten via disiplin, metodikk eller instrument. SRM kan også benyttes til å planlegge eller forskningsprosessen, fra design til analyse. 

Søk ellers i Oria for en oversikt av bøker og tidsskriftartikler innen metode

Working papers

Arbeidsnotatserier er gjerne en første presentasjon av forskningsresultater, før de publiseres i mer etablerte tidsskrift og er gjenstand for kritisk fagfellevurdering. Working papers av god kvalitet publiseres blant annet av organisasjoner som:

 

Statistikk og data

Internasjonalt

Europa

Nyhetsarkiv

Universitetsbiblioteket har flere baser med tilgang til ulike medier, og hvilken base som passer best for deg kommer an på hva du er ute etter og hvordan du ønsker å bruke materialet. Skal du benytte deg av UiB sine digitale ressurser og tilganger må du ha en aktiv UiB-VPN. Om du ikke allerede har dette, vil du finne en oppskrift for å sette dette opp på data, mobil eller nettbrett her. Det kan være en fordel å gå inn på ressursene via Oria selv om du har en VPN aktiv.

Atekst/Retriever

Atekst/Retriever er et nyhetsarkiv der du vil finne norske aviser og magasiner, stort sett fra 2007/2010 og fremover.

Atekst skiftet for en stund tilbake navn til Retriever, men du vil likevel finne en lenke også om du søker på Atekst i Oria. Retriever/Atekst kan fremstå som litt krøkete i starten, men jeg legger ved en brukerveiledning som burde gi deg en grei innføring i basen. For ordens skyld: Retriever koster Universitetsbiblioteket kr. 10,- per nedlastede artikkel. Dette betyr ikke at du skal la være å bruke basen (langt ifra, last ned det du trenger), men om de andre basene kan brukes ser vi gjerne at du prioriterer dem. Retriever er god på å søke opp artikler med utgangspunkt i søkeord. Vi betaler ikke for søket, kun for å lese, så man kan godt bruke Retriever for å finne ut hvilke aviser og datoer man trenger å finne i de gratis basene. Det kan også ofte være nyttig å ha tilgang til mer enn bare artikkelen når man forsker, da andre stykker i avisen kan sette det man leser i perspektiv.

Nasjonalbiblioteket

En annen god base er Nasjonalbiblioteket, som har digitalisert norske aviser fra norges første avis og frem til i dag. Her vil du kunne se på hele avisen, samt se på flere utgaver dersom du f.eks. er opptatt av en artikkelserie eller en leserbrevdebatt som varer over lengre tid. Avisene på Nasjonalbiblioteket er enten åpne for alle norske IP-adresser eller de er stengt for tilgang med unntak for forskning. som student må du be om særskilt tilgang, som vil vare 8 timer i gangen. Dette kan være irriterende om man ønsker å lese bøker, men går helt greit om man skal bruke aviser eller tidsskrifter. Du finner lenke til søknad om tilgang her. Du finner lenke til NB Digital i Oria. Vel inne på NB kan du velge medietype du ønsker å søke i. Til venstre på søkesiden kan du velge navn på avis, samt dato/periode og sted.

Pressreader

For nyere aviser er PressReader en god kilde. PressReader er en internasjonal tjeneste med tilgang til mer enn 6.000 aviser og tidsskrifter, som du kan bruke gratis med en UiB VPN aktiv. Dessverre er det noe begrenset hvilke aviser som er tilgjengelige fra Norge, men Schibstedavisene skal i hvert fall ligge der. Om du ønsker å lese aviser fra andre land kan du selvsagt gjøre det også. PressReader har en app (selv har jeg kun brukt IOS-appen, og har den liggende både på Iphone og Ipad), noe som gjør det behagelig å lese avisene og magasinene du finner der. Du kan navigere med menyen til venstre etter land og/eller kategori, og deretter finne publikasjonen til venstre for forsidene. Arkivene går i skrivende stund (februar 2023) tilbake til april 2017. Før dette må man bruke Nasjonalbiblioteket. Selv synes jeg appen er enklere å navigere med enn nettsiden, særlig når jeg bruker nettbrett. Det siste kan dog være en smakssak.

 

Endnote - programvare for referansehåndtering

Nedlasting av Endnote (PC/Mac) Gratis for studenter og ansatte ved universitetet.

Inntroduksjon og hjelp til Endnote: Windows eller Mac

Masteroppgaver i geografi (UiB)

Godkjente masteroppgaver fra UiB er stor grad tilgjengelig i BORA - Bergen Open Research Archive. I Oria vil du dessuten finne masteroppgaver i geografi fra andre utdanningsinstitusjoner i Norge. 

Alle masterstudenter ved Universitetet i Bergen er velkommen til å gjøre oppgaven sin tilgjengelig i BORA. Om masteroppgaver i BORA

Kurs, veiledning og hjelp til litteratursøk

Studenter og ansatte er velkommen til å ta kontakt ved behov for veiledning, kurs eller litteratursøk. Universitetsbiblioteket kurskatalog gir en oversikt over ulike type kurs, men innhold og lengde kan skreddersys ved behov. 

Ta gjerne kontakt med fagreferenten for sosialantropologi, Erik Hauke Tønnesen.

Kurspresentasjoner

Andre institusjoner i Bergen

Institutt for sosialantropologi er ikke det eneste stedet man kan studere og forske på sosialantropologi. Også andre institusjoner opererer innenfor feltet.

SIH - Senter for Internasjonal Helse

SIH er et tverrfaglig og tverrfakultært senter ved UiB som utdanner studenter i global helse, samt har en omfattende forskning på problemstillinger knyttet til dette. 

CMI - Chr. Michelsen Institute

CMI er et uavhengig forskningsinstitutt som arbeider under visjonen "knowledge for development and justice”. Sammen med partnere over hele verden bidrar de til å forstå og løse samfunnsutfordringer av særlig betydning for det globale Sør.