Hjem
Universitetsbiblioteket
Bibliotekets fagside

Geografi

Hovedinnhold

Eratosthenes teaching in Alexandria
Foto/ill.:
Ératosthène enseignant à Alexandrie (1635). Bernardo Strozzi. Montreal Museum of Fine Arts

Tilgang hjemmefra

Hjemmekontor
Foto/ill.:
Hjemmekontor

Du har tilgang til alt elektronisk materiale (e-bøker, artikler, databaser) utenfor campus hvis du installerer Cisco Anyconnect VPN.

Du finner mer og utfyllende informasjon om hvordan jobbe hjemmefra hos UiBhjelp (krever innlogging med FEIDE).

Akademiske tidsskrift

Hjemmekontor
Foto/ill.:
Hjemmekontor

Et utvalg internasjonale tidsskrifter innen geografi. I noen tilfeller eier vi ikke hele arkivet digitalt, men vil da ofte ha fysiske eksemplarer i depot. 

Relevante norske tidsskrift

Finn tidsskriftartikler

Hjemmekontor
Foto/ill.:
Hjemmekontor
 • Oria er hele biblioteket i et søk, og gir deg både trykte og elektroniske dokumenter i samme treffliste.
 • Web of Science - indekser et utvalg av de viktigste tidsskriftene i ulike fag
 • ArticleFirst (OCLC) - et indeks over artikler fra ca 12.500 tidsskrifter. 
 • Google Scholar - Fri søkemotor avgrenset til vitenskapelig arbeid.

I tvil om hvor og hvordan du skal søke? Kontakt din fagbibliotekar for hjelp og veiledning.

Oppslagsverk

Bøker innen Geografi

Når du finner et trykt dokument i Oria, vil du under fanen "finn og bestill" få oppgitt status og  plassering av de enkelte dokument. E-bøker er som regel også en del av trefflisten, disse er tilgjengelig når du er på campus eller tilkoblet UiBs nettverk. 

Boksamlingen er oppstilt etter Dewey-systemet. Geografi er et fag der man ofte må bruke litteratur og ressurser fra en mengde ulike fagfelt, og å gi en komplett oversikt over litteraturen er derfor vanskelig. Mye fagspesifikk litteratur kan du likevel finne under disse hovedkategoriene. Dette er på ingen måte en komplett oversikt, men gir eksempler på hvordan det hierarkiske Dewey-systemet fungerer.

 • 304.2 Samfunnsgeografi
 • 330.91-330.99 Økonomisk geografi (om oppstilt på økonomi)
 • 550 Den faste jords fysikk
 • 577 Økologi
 • 910 Geografi og reise
  • 910.1 Emnespesifikk oppstilling 
   • 910.133 Økonomisk geografi (om oppstilt på geografi)
    • 910.133041   Økonomisk geografi til de Britiske øyer
    • 910.1330481 Økonomisk geografi til Norge
  • 910.2 Diverse, reiseguider 
   • 910.202 Reiseguider hele verden. For spesifikke regioner, se 913-919
   • 910.22 Illustrasjoner, modeller, miniatyrer
    • 910.223 Diagrammer
   • 910.28 Aperater, utstyr, materialer
    • 910. 285 Dataaplikasjoner (GIS, GPS, RTLS)
  • 910.3 Oppslagsverk, ordbøker, lysningsblader
  • 910.4 Reiseberetninger
   • 910.41 Verdensomspennedne reiser, jordomseilinger
   • 910.45 Havreiser og sjøfortellinger
    • 910.452 Skipsforlis   
   • 910. 46 Reisefasiliteter
    • 910.462 Feriesentre
    • 910.464 Bed & Breakfast
    • 910.466 Herberger
    • 910.468 Campingplasser
  • 910.5 Publikasjonsserier
  • 910.6 Organisasjoner og administrasjon
  • 910.7 Utdanning, forskning, beslektede emner
   • 910.71 Utdanning
   • 910.72 Forskning
   • 910.74 Museer, utstillinger, samlinger
   • 910.78 Bruk av apperater og utstur i utdannelse og undervisning
  • 910.8 Grupper av mennesker
   • 910.81 Mennesker etter kjønn
    • 910.811 Menn (beklager, systemet er 150 år gammelt)
   • 910.82 Kvinner
   • 910.83 Unge mennesker
   • 910.84 Ulike stadier av voksenlivet
    • 910.842 Unge voksne
     • 910.8421 Unge menn
     • 910.8422 Unge kvinner
    • 910.844 Midelaldrende voksne
    • 910.846 Eldre voksne
   • 910.85 Slektninger
    • 910.851 Fedre
    • 910.852 Mødre
   • 910.86 Mennesker etter sosial status og klasse
    • 910.862 Mennesker etter sosialt og økonomisk nivå
     • 910.8621 Overklasse, elite, adel, kongelig, rike mennesker
     • 910.8622 Høyere mellomklasse
      • 910.86222 Intelligensia
     • 910.8623 Lavere mellomklasse, arbeiderklasse, fagutdannede
     • 910.8624 Underklasse, migranter, lumpenproletariat
     • 910.8625 Slaver, livegne
    • 910.865 Mennesker etter sivilstatus
     • 910.8652 Single, ugifte
      • 910.86523 Forlovede
     • 910.8653 Separerte og skilte
     • 910.8655 Gifte
     • 910.8656 Partnerskap og uformelle forhold
     • 910.8659 Polygame forhold
    • 910.866 Mennesker etter seksuell orientering
     • 910.8662 Heteroseksuelle
     • 910.8663 Biseksuelle
     • 910.8664 Homoseksuelle
      • 910.86642 Homoseksuelle menn
      • 910.86643 Lesbiske kvinner
  • 910.9 Historie, beretninger og skildringer fra spesifikke geografiske områder og lokasjoner
 • 911 Historisk geografi
 • 912 Grafiske presentasjoner av jordens overflate og utenomjordiske verdener
 • 913 Geografi og reise i den antikke verden
 • 914 Geografi og reise i Europa
 • 915 Geografi og reise i Asia
 • 916 Geografi og reise i Afrika
 • 917 Geografi og reise i Nordamerika
 • 918 Geografi og reise i Søramerika
 • 919 Geografi og reise i Australia, Stillehavsøyene, Atlanterhavsøyene, Arktiske øyer, Antarktika, samt utenomjordiske lokasjoner

Håndbøker innen geografi

Håndbøker er tematiske samlinger av artikler. Disse gir deg en utdypende introduksjon til ulike emner og en kritisk gjennomgang av forskningsfeltets status. Det finnes en haug av dem, dette er ørlite utvalg.

Geografiske informasjonssystemer (GIS), kartografi og fjernmåling

Geografiske Informasjonssystemer, kartografi og fjernmåling står sentralt i geografifaget og er nyttige verktøy uansett hvilken retning man jobber innenfor. Se instituttes side for mer informasjon om systemer og tilgang.

Kartdatabaser

Old Maps Online. Samling av historiske kart. Et samarbeid mellom ulike nasjonalbiblioteker, kartverk og høyere utdanningsinstitusjoner. 

 

Ressurser for oppgaveskriving

 

Metode

Sage research methods online  

Forlaget Sage er ledende på metodelitteratur, og plattformen Sage Research Methods Online lar deg søke i 1 000 dokumenter og videopresentasjoner. Finn frem enten via disiplin, metodikk eller instrument. SRM kan også benyttes til å planlegge eller forskningsprosessen, fra design til analyse. 

Søk ellers i Oria for en oversikt av bøker og tidsskriftartikler innen metode

Working papers

Arbeidsnotatserier er gjerne en første presentasjon av forskningsresultater, før de publiseres i mer etablerte tidsskrift og er gjenstand for kritisk fagfellevurdering. Working papers av god kvalitet publiseres blant annet av organisasjoner som:

 

Statistikk og data

Internasjonalt

Europa

Nyhetsarkiv

 • Atekst -  nyhetsarkiv for norske aviser og magasiner 
 • Pressreader - siste utgave av 6000 internasjonale aviser og magasiner. 
 • Proquest - Internasjonalt nyhetsarkiv fra og med år 2000

 

Endnote - programvare for referansehåndtering

Nedlasting av Endnote (PC/Mac) Gratis for studenter og ansatte ved universitetet.

Inntroduksjon og hjelp til Endnote: Windows eller Mac

Masteroppgaver i geografi (UiB)

Godkjente masteroppgaver fra UiB er stor grad tilgjengelig i BORA - Bergen Open Research Archive. I Oria vil du dessuten finne masteroppgaver i geografi fra andre utdanningsinstitusjoner i Norge. 

Alle masterstudenter ved Universitetet i Bergen er velkommen til å gjøre oppgaven sin tilgjengelig i BORA. Om masteroppgaver i BORA

Kurs, veiledning og hjelp til litteratursøk

Studenter og ansatte er velkommen til å ta kontakt ved behov for veiledning, kurs eller litteratursøk. Universitetsbiblioteket kurskatalog gir en oversikt over ulike type kurs, men innhold og lengde kan skreddersys ved behov. 

Ta gjerne kontakt med fagreferenten for sosialantropologi, Erik Hauke Tønnesen.

Kurspresentasjoner

Andre institusjoner i Bergen

Institutt for sosialantropologi er ikke det eneste stedet man kan studere og forske på sosialantropologi. Også andre institusjoner opererer innenfor feltet.

SIH - Senter for Internasjonal Helse

SIH er et tverrfaglig og tverrfakultært senter ved UiB som utdanner studenter i global helse, samt har en omfattende forskning på problemstillinger knyttet til dette. 

CMI - Chr. Michelsen Institute

CMI er et uavhengig forskningsinstitutt som arbeider under visjonen "knowledge for development and justice”. Sammen med partnere over hele verden bidrar de til å forstå og løse samfunnsutfordringer av særlig betydning for det globale Sør.