Home
Department of Earth Science
ELMIlab

Transmission Electron Microscope

Main content

JEOL 2100 med STEM detektor. Filament type: lanthanumhexaborid (LaB6). KV range: 80, 100, 120, 160 og 200 kV. Forstørrelse fra 50 ganger opptil 1,2 millioner ganger. KEENVIEW kameramed OIS datasystem. Tilkoblet EDAX energidispersiv røntgen mikroanalyseutstyr for elementdeteksjon. En grid i preparatholder.

JEOL 1011 Særlig velegnet for biologiske preparater. Filament: Wolfram. KV range: 40, 60, 80 og 100 kV. Forstørrelse fra 50 opptil 600 000 ganger. MORADA kameramed OIS datasystem. To grids i preparatholder.