Home
Department of Earth Science
GEO election of institue council 2023

Result of the GEO institue council election 2023

Here are the new institute council representatives for Gr. B and Gr. D for the period 01.08.2023 - 31.07.2024!

Valg
Photo:
Colourbox

Main content

Result of the GEO institute council election 2023
Group B
Here are the new GEO institute council representatives for Gr. B and Gr. D for the period 01.08.2023 - 31.07.2024!:

Elected as a member:
Therese Rieckh

Elected as substitutes:
1: Hakan Heggernes
2: Helene Meling Stemland

Group D
the following candidates will represent group D (students) on the GEO institute council during the period 01.08.2023 – 31.07.2024:

Elected as a member:
Julie Pytterud
Eirik Fyran Siira
Alette Kleven

Elected as substitutes:
1: Ole Skår Jøsok
2: Stine Grindheim

Any complaints must be received by the electoral board by 7 June 2023

 

Valgperioden er 23. - 25. mai 2023

Det skal velges representanter til følgende grupper:

  • Gruppe B: Midlertidig tilsatte
  • Gruppe D: Studenter

Valgsiden finner du her.

Stem her: Valgperioden er 23. - 25. mai 2023 (https://valg.uib.no/ )

 

Har du lyst til å stille, eller kjenner du noen som har lyst til å stille til valg, så vil vi veldig gjerne høre fra deg!

Hvordan fremme forslag til medlemmer til instituttrådet 

  • Forslaget må være skriftlig
  • Det må være underskrevet av minst samme antall forslagsstillere som det antall kandidater forslaget inneholder.
  • Forslagsstiller må oppfylle kriteriene til stemmerett.
  • Ingen kan skrive under på mer enn ett forslag.
  • De foreslåtte må være valgbare.
  • Foreslås kandidat som kan kreve seg fritatt fra valg, skal forslaget vedlegges skriftlig samtykke fra vedkommende.
  • Forslaget må ha kommet inn senest kl 12:00 den 20. mars 2023

Forslagene skal sendes på e-post til Stjernholm@uib.no

Manntall - liste over stemmeberettigede

For å kunne foreslå kandidater eller for å kunne få lov til å stemme må du stå i manntallet til UiB, jf § 6 Valgreglement for UiB.

Gr. B - her kan du sjekke om du står i mantalletManntallet vil bli oppdatert i mars.

Du kan stille til valg dersom du, når valget starter:- er midlertidig vitenskapelig ansatt i undervisnings- eller forskerstilling- dersom du er engasjert for minst ett år i minst halv stilling eller- har vært sammenhengende ansatt eller engasjert i minst ett år i minst halv stilling

Gr D - her kan du sjekke om du står i mantalletManntallet vil bli oppdatert i mars.

Den som er valgbar har forslagsrett.

Dersom du har spørsmål til manntallet send e-post til: valgstyret@uib.no.

Valgreglement for UiB.

Gruppe B kandidatene

Gruppe B: Midlertidig tilsatte.(Representanter for midlertidig ansatte i undervisnings- og forskerstilling).Det skal velges 1 medlem og 2 varamedlemmer av og blandt gruppe B.

Du kan velge blandt disse kanditatene:

Helene Meling Stemland
Therese Rieckh
Hakan Heggernes

Stem her: Valgperioden er 23. - 25. mai 2023 (eValg (uib.no)

Gruppe D kandidatene

Gruppe D: Studenter
Det skal velges 3 medlemmer og 2 varamedlemmer av og blandt gruppe D.

Du kan velge blandt disse kanditatene:

Julie Nes Pytterud
Eirik Fyrand Siira
Alette Kleven
Stine Grindheim
Ole Skår Jøsok

Stem her: Valgperioden er 23. - 25. mai 2023 (eValg (uib.no)

Stem her: Valgperioden er 23. - 25. mai 2023

 

Valgperiode: Valget begynner 23. mai kl. 09:00 og avsluttes 25. mai kl. 12:00.

Stem her: eValg (uib.no)

Instituttrådets nåværende sammensetning

Se instituttrådet til GEO sin nåværende sammensetning her.

Valgstyret MN-fak. våren 2023

Gr A: Fredrik Manne, professor, Institutt for informatikk, leder valgstyret
Vara: Yushu Li, førsteamanuensis, Matematisk institutt

Gr A: Jorun Egge, professor, Institutt for biovitenskap
Vara: Bjørn Grung, førsteamanuensis, Kjemisk institutt

Gr B: Mathias Myrtveit Sæther, stipendiat, Institutt for fysikk og teknologi
Vara: Eivind Nag Mosland, stipendiat, Institutt for fysikk og teknologi

Gr C: Linda Vagtskjold, administrasjonssjef, Institutt for informatikk
Vara: Ole Tumyr, overingeniør, Institutt for geovitenskap

Gr D: Matias Helleve, master student, Institutt for fysikk og teknologi
Vara: Juli Grønaas Kvamme, master student, Institutt for fysikk og teknologi

Sekretær valgstyret: Gry E. Parker