Home
The Department of Biomedicine

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Pris

Helse Vests forskningspris til Jan Haavik

Professor Jan Haavik er tildelt Helse Vests forskningspris 2016 for sin forskning på å avdekke biologiske mekanismer som kan forårsake ADHD-symptomer. Han mottok prisen under årets Helse Vest forskningskonferanse.

Jan Haavik
Photo:
Helse Vest

Main content

Jan Haavik fulførte sin medisinske grunnutdanning ved Universitetet i Bergen i 1983. Allerede som student startet han sin forskningskarriere innen biokjemi, biofysikk og molekylærbiologi. Han gjennomførte turnustjeneste i Bergen og Agdenes kommuner, tok doktorgrad ved Universitetet i Bergen i 1989 og ble i 1993 ansatt som professor, 34 år gammel, ved nåværende Institutt for biomedisin. I perioden 1986-2014 hadde han ni kortere og lengre forskningsopphold ved fremragende forskningsinstitusjoner i Sverige, Skottland, Tyskland, Frankrike, USA og Nederland. Fra 2002 har han hatt 20 % stilling som overlege i psykiatri, først ved Øyane DPS og senere ved Kronstad DPS, begge tilknyttet Helse Bergen.

ADHD: fra klinisk karakterisering til molekylære mekanismer

Psykiatriske lidelser er blant de vanligste årsaker til menneskelig lidelse og uførhet. Likevel har forskningsinnsatsen på dette feltet ikke vært på nivå med de somatiske sykdommer. ADHD, eller ”hyperkinetisk forstyrrelse”, er blant de vanligste psykiatriske lidelsene hos barn og ungdommer (global prevalens 5.3 %), men rammer også 3-4 % av den voksne befolkningen. Jan Haavik har i en årrekke studert årsaksfaktorer og mekanismer for vanlige psykiske lidelser, med hovedvekt på AD/HD og relaterte tilstander med svekket impulskontroll.

I 2004 startet Haavik det omfattende forskningsprosjektet «ADHD: fra klinisk karakterisering til molekylære mekanismer» som vil studere voksne med ADHD. Prosjektet har stor nasjonal og internasjonal gjennomslagskraft og har allerede fått stor betydning for praktisk diagnostikk og behandling av pasienter med ADHD i Norge. Det er dette prosjektet Jan Haavik har fått prisen for.

Parallelt med å lede klinisk prosjekt, er Jan Haavik leder av Neurotargeting forskningsgruppe som består av 20 forskere og klinikere som sammen forsker mot å utvikle ny terapi for å behandle nevrologiske og psykiatriske lidelser. Ikke minst etablerte Jan Haavik  K.G.Jebsen-Senter for Nevropsykiatriske Lidelser i 2011. Forskningssenteret ledes av Jan Haavik men er tverrfaglig sammensatt og representerer totalt fire institutter ved to fakulteter, i tillegg til Senter for medisinsk genetikk og molekylærmedisin og Divisjon for psykisk helsevern ved Haukeland Universitetssykehus.

- Dette er et gruppearbeid

I dag, fredag 28. oktober 2016, disputerer Kaya Kvarme Jacobsen som er stipendiat i K.G. Jebsen senteret. Jan trekker frem alle som bidrar til den gjeve prisen: - Det er viktig å nevne at dette er et gruppearbeid og at stipendiater og andre unge forskere som Kaya utfører det meste av arbeidet.

Prisen ble delt ut under Helse Vests forskningskonferanse 27. oktober. Prisen er på 200 000 kroner i driftsmidler og et kunstverk. Les også hva Jan Haavik synes om prisen og forskningen.