Home
Student Pages

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Entrepenørskap og innovasjon

Studententreprenørskap - søk om 1 million til din idé gjennom Stud-Ent

Er du i ferd med å avslutte din mastergrad eller profesjonsstudium? Eller er du ph.d.-stipendiat? Har du en innovativ idé som kan bli din og andres fremtidige arbeidsplass? Da kan du søke Stud-Ent!

Fem studenter diskuterer sittende i en sofa
Photo:
Colourbox

Main content

Norge trenger flere som tør å ta steget ut for å bli gründere slik at vi kan skape nye, fremtidsrettede arbeidsplasser. Derfor har Forskningsrådet laget STUD-ENT for master- og profesjonsstudenter og ph.d.-stipendiater som har en god forretningsidé. Du kan søke om inntil 1 million kroner til å videreutvikle din idé. Ideen må være basert på det du har arbeidet med i din mastergrad eller doktorgard eller andre ideer basert på kunnskap du har fått gjennom studiene.

Hvem kan søke?
Studenter på master-, profesjons- eller ph.d.-nivå kan søke i samarbeid med et norsk universitet eller en norsk høyskole.

Kan du videre svare ja på de to punktene under, kan du fortsette å utforske mulighetene som ligger i STUD-ENT:  

  • Bygger prosjektetideen din på kunnskap du har fått gjennom studiene?
  • Er prosjektet koplet til et fagmiljø ved UiB som er villig til å gi faglig støtte til prosjektet? 

Du kan få hjelp til å avklare det siste kulepunktet. I samarbeid med VIS innovasjonsselskap gir UiB god støtte til de som ønsker å søke. For å kunne søke må man ha både minst en akademisk mentor og en kommersiell mentor, UiB (primært en vitenskapelig ansatt fra ditt institutt/ditt fagmiljø) bidrar med det første og VIS bidrar med det andre. Ta kontakt med innovasjonsrådgiver Susan Johnsen dersom du har spørsmål eller har tenkt å søke.  

Søknadsfrist er 30. april 2022.

Mer informasjon om hvem som kan søke, hvordan du søker og krav til søknaden finner du her!

Søker du også om plass i UiBs innovasjonshub for studenter, får du i tillegg et sted hvor du kan jobbe med prosjektsøknaden.