Home
Department of Earth Science

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Forskningstokt

Forskningstokt

Toktdeltakere på dekk R/V G.O.Sars
Fornøyde toktdeltakare etter endt tokt (frå venstre): Stig Monsen (GEO), Hans Petter Sejrup (GEO), Sindre Sæterlid Aas (MSc-student GEO), Mari Bruvik Nieuwenhuizen (MSc-student GEO), Emma Lewington (PhD-student Universitetet i Sheffield, UK), Ane Maren Daae Baird (MSc-student GEO), toktleder Berit Oline Hjelstuen (GEO).
Photo:
Martin Dahl, HI

Main content

I perioda 22. april til 2. mai 2017 var ei gruppe forskare frå instituttet på forskningstokt med R/V G.O.Sars til Nordsjøen og nokre av våre fjordar på Vestlandet. Føremålet med toktet var å samle inn data for å auke vår kunnskap om deglasiasjonshistoria til det Fennoskandinaviske isdekket, sedimentære prosessar og avsetningmiljø. Trass i noko varierande værforhold, med sterk vind og bølgjehøgder på 5-6 m, vart 3000 km med TOPAS høgoppløyselege seismiske profiler og ein calypso-kjerne samla inn.