Home
The University Gardens

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Jul

Juletre og allergi

Levende juletre kan være en utfordring for mange allergikere. Her får du se hvilke arter som er best og verst med tanke på allergi.

Pyntet juletregrein
Photo:
www.colourbox.no

Main content

En del mennesker reagerer med rennende øyne og nese når juletreet kommer i hus. Det er som regel ikke en allergisk reaksjon, men en irritasjonsreaksjon som skyldes eteriske oljer. Når juletreet kommer inn i husvarmen fordamper disse eteriske oljene og kan gi plager i form av rennende øyne og nese. I tillegg opplever en del å få astma eller elveblest. En del parfymeallergikere kan reagere allergisk mot parfymestoffene i de eteriske oljene.

De beste artene for allergikere

Edelgran Abies spp. Folk som har yrkesmessig kontakt med edelgran (bønder, planteskoleansatte) kan oppleve hudproblemer, men det er ikke registrert andre allergier. Edelgran lukter ikke like mye som vanlig juletre og er et godt valg for de fleste, men det finnes noen få som reagerer også på dette.

Kristtorn Ilex spp. Kristtorn som juletre er ikke veldig vanlig, men det selges noen hvert år gjennom blomsterbutikker. Det er ikke kjente allergier mot kristtorn.

Stuegran Araucaria heterophylla er egentlig en stueplante som har kommet tilbake i motebildet. De du får kjøpt er rundt en meter høy, men kan bli noe større om du holder den i live fra år til år. Planten gir ingen kjente allergier.

 

Arter mange ikke tåler

Gran Picea abies. Rundt 8 % av spurte astmatikere og personer med allergisk snue oppgis å få store eller middels plager av duften av gran innendørs. Det kan også forekomme hudproblemer av kontakt med grankvae.

Furu Pinus sylvestris. Norges Astma og Allergiforbund har fått mange henvendelser om overfølsomhetsreaksjoner fra furu brukt som juletre. Furukvaen kan også gi hudproblemer.

Einer Juniperus spp. forårsaker normalt ikke allergiske reaksjoner utendørs, men de stikkende nålene kan ved direktekontakt gi hudirritasjon. Duftoverfølsomme kan få problemer med einer innendørs. Sabinaeiner som dyrkes i hager er verst, den har plantesaft med sabinolje som virkes sterkt irriterende på hud og slimhinner.

Kilde om allergi: Sven-Olov Strandhede «Vennlige og uvennlige planter i vårt nærmiljø»