Home
Department of Earth Science

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Brøggerprisen

Eystein Jansen ble tildelt Brøggerprisen 2019

Eystein Jansen ble mandag tildelt Brøggerprisen under Norsk geologisk forening (NGF)s Vinterkonferanse som ble avholdt i Bergen 7-9. januar.

Bilde av Eystein Jansen med diplom og Brøggerprisen
Photo:
Ronny Setså (Geoforskning)

Main content

Under Norsk geologisk forenings Vinterkonferanse i Bergen ble Eystein Jansen tildelt Brøggerprisen. 

Han mottar prisen for sitt fremragende arbeid med å forstå dyphavets geologi, og sitt tverrfaglige arbeid både innad i geologi (stratigrafi, geokjemi, paleoklima, etc.) og over mot oseanografi og klimatologi.

Les mer fra lenkene under fra NGF og Geoforsking.no

Vi gratulerer!!