Home
Department of Earth Science

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Earth Model Award 2018

Masterstudent fra UiB Geo vinner Earth Model Award 2018

Feltarbeid med drone i Brushy Basin-leddet i Utah. Foto: Christian Haug Eide
Feltarbeid med drone i Brushy Basin-leddet i Utah.
Photo:
Christian Haug Eide

Institutt for Geovitenskap er glade for å kunne fortelle at vår tidligere masterstudent Aasmund Løvestad har vunnet førsteprisen i Earth Model Award 2018, som blir delt ut av  Landmark med støtte av Geological Society of London. Prisen tildeles for oppgaven 'Mudstone-rich Fluvial Systems as Reservoirs: The Brushy Basin Member of the Morrison Formation, Eastern Utah’, som han gjorde med førsteamanuensis Christian Haug Eide som veileder.

I oppgaven ville Aasmund finne ut hvordan slamrike elveavsetninger fungere som reservoarer, og undersøkte derfor fremragende blotninger av det jurassiske Brushy Basin-leddet i Utah ved hjelp av droner, modelleringsprogrammer og godt gammeldags feltarbeid. Oppgaven var støttet av Trias North-prosjektet.

Prisen er på 2500$, og gir også reise og opphold til konferansen Life 2019 i Houston i USA, der Aasmund får presentere resultatene fra studien. 2500$ går også til Institutt for geovitenskap, der pengene skal brukes til studiefremmende aktiviteter. 

Prisen er opprettet for å fremme samarbeid mellom industri og akademia ved å belønne utmerket arbeid på masternivå. 
Aasmund har jobbet som geolog i AkerBP siden oppgaven ble fullført i 2018. 

Oppgaven er åpent tilgjengelig på BORA, Bergen Open Research Archive her