Home
Department of Earth Science

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Reisebrev fra Geilo

Reisebrev fra «Seabed Mapping and Survey» konferansen

I begynnelsen av mars gikk den årlige konferansen «Seabed Mapping and Survey» av stabelen på Geilo. Konferansen arrangeres av Tekna, og ble i år gjennomfør for 32. gang. Begivenheten er et internasjonalt forum for personer som jobber med overvåkning i olje og gass industri. Konferansen omfatter teknologisk utvikling, undersøkelse av havoverflate og havbunn, samt utforskning innen gruvedrift og annen fornybar teknologi.

Main content

I år deltok tre stipendiater fra K.G Jebsen senter for dyphavsforskning på konferansen, for å fremme senterets og UiBs rolle innen dyphavsforskning. Først ut var Lars-Kristian Trellevik, med mange års erfaring fra subsea-industrien. Lars-Kristian holdt et spennende foredrag med tittelen «Unlocking The Abyss – Resources in the Deep Sea». Han presenterte ulike potensielle resurser i dyphavet – og hvilke utfordringer som er forbundet med disse. Lars-Kristian fokuserte presentasjonen rundt behovet for mer forskning på dyphavet for å analytisk kunne vurdere det faktiske økonomiske potensialet i ressursene man har funnet eller regner med å finne i dypet. Videre presenterte han skissen for den system-dynamiske modellen han bruker i sitt phd prosjekt for å forstå forholdet mellom teknologi, innovasjon, rammevilkår, ressurstilgang og eventuelt utbytte av dyphavsressursene.

 

Solveig Lie Onstad fulgte opp med foredraget «Research experience with hull-mounted and AUV platforms in deep-water exploration” hvor hun la frem K.G. Jebsen senter for dyphavsforskning sine erfaringer innen kartlegging av havbunnen og vannkolonnen. ROV, AUV, skipsfartøy og ikke minst deres ulike sensoerer er viktige verktøy for å utføre en slik omfattende datainnsamling. Sist ut var Håvard Hallås Stubseid med nok et foredrag; «Mapping the deep sea: A key to understand geological and mineral-forming processes».

 

Håvard Hallås Stubseid tok for seg viktigheten av kartleggingen i våre dyphavsområder og hvordan forskningen i dag benytter seg av metoder og teknologi som i utgangspunktet er utviklet for industrien. Foredraget fikk fram viktigheten av høyoppløselige kart for å forstå vulkanske prosesser i dyphavet og hvordan dette påvirker hydrotermale systemer og dannelsen av mineralressurser i dypet.