Home
Department of Earth Science

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Ny samarbeidsavtale med Aker BP

Institutt for Geovitenskap signerer samarbeidsavtale for støtte til utdanningstiltak med AkerBP

Institutt for Geovitenskap ved UiB har inngått en avtale med AkerBP om støtte til utdanning. AkerBP bidrar med 1.5 millioner over 3 år, som skal gå til å styrke utdanningstilbudet ved GEO.

Her inngår Institutt for Geovitenskap og AkerBP en samarbeidsavtale for økonomisk støtte til undervisningstilbudet ved GEO, med en verdi på 1.5 millioner over 3 år. Bak fra venstre: Atle Rotevatn (UiB), Christian Haug Eide (UiB) og Rodmar Ravnås (AkerBP).
Her inngår Institutt for Geovitenskap og AkerBP en samarbeidsavtale for økonomisk støtte til undervisningstilbudet ved GEO, med en verdi på 1.5 millioner over 3 år. Bak fra venstre: Atle Rotevatn (UiB), Christian Haug Eide (UiB) og Rodmar Ravnås (AkerBP). Fremme: Anne-Siv Egeli (AkerBP), Ingunn Hindenes Thorseth (UiB) og Ritske Huismans (UiB).
Photo:
Andrea Grimnes

Main content

Avtalen er uten tematiske føringer, men vil prioritere tiltak som styrker utdanningstilbud og kompetanse rettet mot forståelse av geologien i undergrunnen.

Avtalen vil muliggjøre økonomisk støtte blant annet til masteroppgaver, feltkurs, nødvendig utstyr, gjesteforelesere og deltagelse på konferanser for master- og PhD-studenter. Midlene som gjøres tilgjengelig gjennom avtalen vil administreres av en styringsgruppe med deltagere fra UiB og AkerBP.

-UiB er en institusjon vi rekrutterer mange nyutdannede geologer fra. Vi ønsker å bidra til å støtte utdanning som er relevant for det vi arbeider med, og det er også viktig for oss å synliggjøre de mulighetene som ligger for geologer i industrien i dag, sier Anne-Siv Egeli som er HR-manager i leting og reservoarutvikling i AkerBP.

-Det er svært gledelig at AkerBP ønsker å bidra økonomisk til å styrke undervisningstilbudet ved GEO. Midlene som her stilles til rådighet vil muliggjøre aktiviteter og tilbud som ikke kan finansieres innenfor de normale budsjettrammene til instituttet. Dette vil for eksempel kunne bidra til at vi kan finansiere nye feltkurs, feltarbeid i forbindelse med masterprosjekter og konferansedeltagelse, noe som definitivt vil komme studentene til gode, sier Professor Atle Rotevatn som leder Basseng og Reservoargruppen ved instituttet.