Home
Department of Earth Science

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Disputas

Kristian Agasøster Haaga - disputerte for ph.d.-graden med tittelen: “Causal interactions in the Earth system”

Hvordan observasjoner kan avdekke årsak-virkning i naturen

Digital Disputas portretter
Photo:
Anders Kulseng

Main content

Kristian Agasøster Haaga disputerte 3.11.2020 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Causal interactions in the Earth system". 

I mange fagdisipliner jobber man med naturfenomener som kan observeres og måles over tid. Fra disse målingene – tidsserier – vil man gjerne finne ut hvordan ulike komponenter i systemet påvirker hverandre. Er det fenomen X som driver fenomen Y, er det motsatt, eller eksisterer det ingen kobling mellom dem? Den tradisjonelle måten å angripe dette spørsmålet på er å lage matematiske modeller som kan reprodusere tidsseriene. I mange tilfeller er derimot modellering vanskelig eller umulig, enten fordi systemet er for komplekst eller fordi man ikke har nok observasjoner til modellvalidering. Klimasystemet er et godt eksempel på et ekstremt komplekst system. Les mer fra pressemeldingen.