Home
Department of Administration and Organization Theory

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Forskerprofil

Hva forsker du på, Simon Neby?

Simon Neby er førsteamanuensis ved institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap, forsker ved Senter for klima og energiomstilling (CET) og NORCE. Hva forsker Neby på?

Simon Neby
Photo:
Charlie F. Thompson

Main content

Simon Neby er nylig ansatt som førsteamanuensis ved institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Han forsker blant annet på hvordan kunnskap om klima benyttes i politiske beslutninger, er underviser i AORG109, emneansvarlig i AORG212 og veileder på bachelor-, master- og PhD-nivå.

Neby har en doktorgrad fra institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap, hvor han studerte sykehussystemene i Norge, Sverige og Danmark. Det har aldri vært tilfeldig at det ble samfunnsvitenskapelig forskning. Politikk og samfunn har alltid vært i bakgrunn, hvor han trekker frem det å forstå beslutningstaking på den ene siden og nytten av å perspektivere på den andre siden som viktig i sin egen utdanning.

Forskning

- I de siste årene har vi vært opptatt av kunnskapens rolle for organiseringen på klimafeltet, der tematikken kunnskapsmessig er uhyrlig sammensatt. Det betyr at det er ganske lang avstand mellom den kunnskapen man har og de tiltakene man kan finne, og et eller annet sted imellom de ytterpunktene så er organisering viktig. Det er noe som er et noe underutviklet felt i samfunnsvitenskapen og statsvitenskapelig klimaforskningen, som jeg tenker vi må gjøre noe med.

Som forsker er han opptatt av organiseringen av offentlig sektor på ulike vis, i møte med ulike problemfelt, de senere årene med et fokus på klimafeltet. Han har tidligere studert forvaltningsreformer og endringer i forvaltningen, forvaltning som instrumentering i henhold til policy og konsekvenser for hvordan man organiserer seg. I sin forskning er han opptatt organisering av klima- og miljøspørsmål, og hvordan denne kunnskapsbaserte politikken kan forstås. I tillegg til å være ansatt ved instituttet for administrasjon og organisasjonsvitenskap, er førsteamanuensis Neby tilknyttet SV-fakultetet sitt Senter for klima- og energiomstilling (CET) og en bistilling ved NORCE.

- Jeg kommer til å være opptatt av organisasjoner på klimafeltet som studieobjekt. Grunnen til det er tanken og kunnskapen om spørsmålet om hva kollektivet gjør når vi skal få til noe? Jo, da organiserer vi oss. Det er det viktigste fellesredskapet som samfunnet rår over, evnen til å organisere. Det er motivasjonen til å se på dette feltet. Jeg mener det er en litt underkommunisert tematikk, akkurat det der. Når vi snakker om institusjoner som FN og EU, snakker vi ofte om dem som politiske størrelser, og sjelden om dem som organisatoriske størrelser. Og kanskje motsatt i andre enden: Når vi snakker om kommuner – så tenker vi helt konkret på en organisasjon, men i langt mindre grad på hvordan man håndterer kunnskap og politikk.

Undervisning

I tillegg til å være en aktiv forsker, er et viktig arbeid for Neby undervisning. Han er emneansvarlig i AORG212Klima, kriser og samfunnstryggleik. Handtering av uregjerlege samfunnsutfordringar og foreleser i AORG109 – Systems of Governance and the Global Challenges of Energy and Climate for våren 2021.

- Jeg håper de kan forvente forskningsbasert undervisning, der jeg tar utgangspunkt i ting som gjøres nå og ikke i alt for fjern fortid. Det sentrale må være er å få studenter til å stille spørsmål, å spille litt på nysgjerrigheten til studentene - det tror jeg er viktig. Det å kunne inspirerer studentene og få dem til å stille spørsmål om det som er vanskelig, for så å kunne diskutere det, er noe av kjerneelementene jeg prøver å få til. Ikke minst gjelder dette klimafeltet, hvor det er veldig mange dimensjoner som går på kryss og tvers – kompleksiteten er stor. Dermed er evnen til å stille de gode spørsmål minst like viktig som evnen å kunne ta til seg stoff som er «ferdigtygd».

Neby er en aktiv samfunnsdebattant og er glad til å være tilbake på instituttet. Han berømmer hvordan dagens yngre er opptatt av klimakampen. Hvilke tips har så Neby til kommende og nåværende studenter?

- Jeg tenker at veldig mange av de som er studenter og de som kommer er veldig flinke, så jeg er ikke så bekymret for det faglige nivået. Men jeg skulle ønske at de var mer kritiske. Det kommer mye god forskning man kan bruke til å utvikle den faglige, kritiske evnen. Adm. org. gir gode redskaper til å forstå veldig mange forskjellige empiriske felt, generelt, men det er viktig at vi samtidig gir studentene gode verktøy for å generere nye spørsmål og ta opp tematikk som kanskje per i dag er ubesvart. Vi er litt for flinke til å lete etter fasitsvar, også der det kanskje ikke finnes noen fasit.