Home
Department of Earth Science

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Reusch Medaljen 2020

REUSCH MEDALJEN TIL TORE KLAUSEN

Vi fikk i går den gledelige nyhet at Tore Klausen, tidligere bachelorstudent, masterstudent, PhD kandidat og post.doc. ved vårt institutt har blitt beæret med Reusch medaljen.

Vi fikk i går den gledelige nyhet at Tore Klausen, tidligere bachelorstudent, masterstudent, PhD kandidat og post.doc. ved vårt institutt har blitt beæret med Reusch medaljen. Dette er Norsk geologisk forenings forskningspris i geologi til yngre forskere (det vil si under 36 år) «for et fremragende vitenskapelig arbeid av høyeste internasjonal standard» som er «innen geologien eller dens forskjellige hjelpevitenskaper og må angå eller være relevant for norske forhold». 

Tores forskning er i første rekke knyttet til Barentshavets mesozoiske geologi, hvor temaer som facies og avsetningsmiljø, sekvensstratigrafi og paleogeografi, grunnmarin og fluvial sedimentasjon, klinoformgeometri og provenans er sentrale. Noen av artiklene har vekt på teoretiske analyser og metodikk, andre har et regionalgeologisk perspektiv og andre igjen har fokus på stratigrafisk utvikling. Dataene spenner fra blotninger, til seismikk og brønndata, til detaljerte petrografiske analyser. 

Tore har også evnet å vinkle temaene slik at de appellerer til en større leserskare, f.eks. ved å påpeke de triassiske Barentshavsdeltaenes unike størrelse («The largest delta plain in Earth’s history»- Geology) og koblingen til evolusjon av terrestrisk liv og til dinosaurer i særdeleshet («Geological control on dinosaurs’ rise to dominance»- Terra Nova). Noe av dette materialet har vakt internasjonal oppmerksomhet og er blitt presentert i internasjonale medier som f.eks. New Scientist, Eos, Futura Planete, og også i norske aviser (Dagbladet, Aftenposten). 

Vi gratulerer Tore med en velfortjent pris!