Home
The University Gardens

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
BERGEN BOTANISKE HAGE

Skunkkala (Lysichiton americanum)

Risiko: HØY

Skunkkala
Photo:
Heidi Lie Andersen, UiB

Main content

Kjennetegn:En grovvokst urt med et klart gult støtteblad som lyser opp om våren, og med store blader etter blomstring.
Plantefamilie: Myrkonglefamilien
Opphav:Nord-Amerika
Vokseform:Flerårig urt
Spredning:Frø og røtter som kan fragmenteres
Bekjempe:Graves opp, hindre frøspredning
Avfallet:Restavfall

 

Skunkkala er en grovvokst, flerårig urt fra Stillehavsområdet i vestre Nord-Amerika, fra Nord-California nord til Sør-Alaska. Den blir opp til 50 cm høy (men ofte over 1 m bred). Den har frøformering og danner også kloner som kan fragmenteres. Fruktene er saftige og spres med fugl, potensielt over betydelig avstand (km). Arten er knyttet til våtmark, med eller uten skogsjikt. Den tåler skygge godt, men frøreproduserer bare der det er noe lys.

Lær mer her: Artsdatabanken
Bekjempelse av skunkkala