Home
Department of Government

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Climate Change 2022: Mitigation of Climate Change

Samfunnsfagene bidrar i den internasjonale klimaforskningen!

Førsteamanuensis Endre Tvinnereim er hyppig sitert i FNs klimapanel sin siste rapport, "Climate Change 2022: Mitigation of Climate Change".

Colourbox
Photo:
Colourbox

Main content

- Det er meningsfullt å få være med i den internasjonale debatten om hva vi skal gjøre for å redusere farlige klimaendringer. Rapporten viser at det haster med strengere tiltak, samtidig som kostnaden ved klimatiltak er gått kraftig ned de siste 10-20 årene.

Det sier førsteamanuensis Endre Tvinnereim, som sammen med kolleger på SV-fakultetet og på CET-senteret, er sitert i FNs klimapanel sin viktige rapport, "Climate Change 2022: Mitigation of Climate Change".
 

Trengs mange verktøy

Det blir ofte hevdet at å sette en pris på karbon er den beste måten å begrense klimaendringer på. Prisbaserte mekanismer, som avgift på klimagassutslipp, eller omsettelige tillatelser i et "cap-and-trade"-system, er generelt ansett til å være effektive metoder for å identifisere hvor man kan redusere utslippene til lavest mulig kostnad.

- For min egen del er det viktig å få frem at det trengs mange verktøy for å få ned utslipp og øke opptakene av drivhusgasser fra atmosfæren. Prismekanismer er viktige, men ikke tilstrekkelige, forteller Tvinnereim.

Avslutningsvis trekker Tvinnereim frem viktigheten av tverrfaglig forskning for å nå ambisiøse klimamål.

- Så er det også godt å se det er kommet flere faglige pespektiver med i denne rapporten, ikke minst fra samfunnsfagene, som f.eks. folkelig aksept, rettferdighet, institusjoner og maktforhold.

 

Du kan lese rapportene Tvinnereim er sitert i her og her.