Home
Department of Comparative Politics

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Nyhet

To nye valgfrie 200-emner på Sampol

Mer tverrfaglighet, arbeidslivsrelevans og internasjonalt samarbeid. – Jeg er sikker på at bachelorprogrammene nå vil få økt kvalitet.

Illustrasjonsbilde av studenter.
Photo:
Magnus Buseth Danielsen (UiB). Studentene ved bachelorprogrammene til Sampol har mye å glede seg til.

Main content

Høsten 2024 tilbyr Institutt for sammenliknende politikk to nye spennende og arbeidsrelevante 200-nivåemner.

Nå kan studentene fordype seg mer i kvantitativ forskningsmetode allerede på bachelornivå gjennom SAMPOL237. Og i SAMPOL238 vil de få et transatlantisk og tverrfaglig innblikk i «political contestation» - eller politisk motstand og betente politiske spørsmål.

– Vi er stolt over å presentere to helt nye emner på bachelornivå. De emneansvarlige, Ruben Mathisen og Michaël Tatham, som nylig vant Ugleprisen med SAMPOL223, er utrolig dyktige begge to, og jeg er sikker på at disse emnene vil øke kvaliteten på bachelorprogrammene våre enda et hakk, sier Leiv Marsteintredet, instituttleder ved Institutt for sammenliknende politikk.

– Alle har behov for effektiv dataanalyse

I «SAMPOL237: Dataanalyse og programmering for samfunnsvitere» vil studentene lære alt som trengs av programmering og analyseverktøy for å kunne bruke data til å besvare samfunnsvitenskapelige problemstillinger.

– I dette emnet er det ikke avansert statistikk som står i fokus, men hvordan vi kan ta relativt enkle metoder, som gjennomsnitt, prosenter, feilmarginer, og enkel regresjon, og få til fantastiske ting i praksis, sier emneansvarlig Ruben Berge Mathisen.

De skal lære hvordan forskningsprosessen gjøres fra bunnen, noe som inkluderer å bli komfortabel med å skrive alt som trengs av kode på egenhånd, og løse problemer som oppstår underveis.

– Dette er ferdigheter som vil være meget nyttige til bacheloroppgave og masteroppgave. I tillegg er dette ferdigheter som er etterspurt i store deler av arbeidslivet: Alle har behov for effektiv dataanalyse, om det så er en humanitærorganisasjon, en bank, eller en kommune, sier Berge Mathisen.

Tverrfaglig og transatlantisk

– I en tid med økende populisme og polarisering er det viktig å forstå politikken rundt «contestation» bedre, med hensyn til spørsmål som klima- og energipolitikk, rase og kjønn, politiske og økonomiske ulikheter, eller territorielle spørsmål, sier professor Michaël Tatham.

Han er emneansvarlig for «SAMPOL238: The Politics of Contestation» som skal gi studentene et tverrfaglig innblikk i «political contestation».

Kurset handler om politisk motstand og betente politiske spørsmål i Europa og USA. Dette blir ofte sett på som den andre siden av politisk deltakelse. Det er et tegn på demokratisk helse (f.eks. ytringsfrihet, aktivt sivilsamfunn) og en form for tilbakemelding til beslutningstakere (f.eks. berørte aktører som mobiliserer og uttrykker sine preferanser).

– Emnet er knyttet til CONTEST-prosjektet mellom Sampol og Center for European Studies ved University of North Carolina. Prosjektet er finansiert av UTFORSK-programmet og HK-Dir. Fem av forelesningene vil gis av forskere ved UNC Chapel Hill. Foreleserne fra Chapel Hill har en tverrfaglig bakgrunn fra sammenliknende politikk, juss og humanistiske fag. Dermed vil studentene både få et transatlantisk og et tverrfaglig innblikk i politisk motstand og betente politiske spørsmål, sier Tatham.

Stor variasjon og bredde i undervisningestilbudet på Sampol

I tillegg videreføres fire av Sampols allerede eksisterende valgfrie 200-emner. Bacheloroppgaven (SAMPOL260) og praksisemnene (SAMPOL290 og SAMPOL291) kommer i tillegg.

200-emner som videreføres denne høsten:

  • SAMPOL216: Labour Markets in comparative perspectives.
  • SAMPOL223: Democratic transformations in Europe.
  • SAMPOL230: Party Politics in Europe and Beyond.
  • SAMPOL235: The Politics and Global Governance of International Protection.