Home
Department of Comparative Politics

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Praksis

Spennende avbrekk i studiehverdagen

Tuva Kvåle studerer sammenliknendende politikk ved UiB, men tilbringer våren 2017 i Brussel som studentpraktikant ved NHO Brussel.

Tuva Kvåle
- Det beste med å være i praksis er å møte nye mennesker med masse spennende kunnskap og å få muligheten til å lære noe helt nytt på en veldig annen måte enn det man gjør i studiehverdagen. Tuva Kvåle er studentpraktikant i NHO Brussel våren 2017.

Main content

Hvorfor valgte du å søke på praksisfaget?
Praksisfaget er en unik mulighet til å få en praktisk tilnærming til det man studerer. Ved å være utplassert i en bedrift får man et inntrykk av hvordan studiekompetansen anvendes i praksis og dette kan bidra til en klarere retning for hva man ønsker å jobbe med etter endt studietid.

Praksisfaget gir også et spennende avbrekk fra en teoretisk studiehverdag og gir deg muligheten til å møte interessante mennesker og knytte kontakter i nye og lærerike omgivelser.

Fortell om praksisplassen din
Fra januar og ut juni 2017 er jeg studentpraktikant hos NHO Brussel, den første studentpraktikanten gjennom praksistilbudet på sampol. Næringslivets hovedorganisasjon (NHO) er Norges største interesseorganisasjon for bedrifter.

NHO Brussel er et servicekontor lokalisert i Brussel for hele NHO fellesskapet. Vi er et lite kontor med to faste ansatte og en praktikant.

Vi er tilstede i Brussel for å jobbe for medlemmenes interesser inn mot EU institusjonene og å sørge for en kontinuerlig informasjon oppdatering fra europapolitikkens hovedstad. Store deler av arbeidet skjer gjennom vårt medlemskap og deltakelse i BusinessEurope, som er den europeiske paraplyorganisasjonen for næringslivs- og arbeidsgiverorganisasjoner

Hvilke arbeidsoppgaver har du?
Arbeidsoppgavene jeg har som studentpraktikant hos NHO Brussel faller hovedsakelig under to kategorier - administrativt og informasjonsformidling.

Den viktigste arbeidsoppgaven er ansvaret for NHO Europanytt som sendes ut to dager i uken. Dette er et nyhetsbrev som hovedsakelig oppdaterer om politisk aktivitet som lovforslag, vedtak og resolusjoner i EU institusjonene. Jeg sender også ut en ukentlig, intern oppdatering på Brexit fra utvalgte internasjonale mediekanaler.

Jeg deltar ofte på seminarer om ulike aktuelle tema og skriver referat når det er ønskelig. Jeg deltar også på møter når det passer seg. Av administrative oppgaver har jeg ansvaret for betaling av fakturaer, gjøre ulike reservasjoner, svare på mail og telefon, gjøre klart møterom, bestille mat, oppdatere kalendere og informere om kommende arrangement.

Hvordan ser en normal arbeidsdag ut?
En vanlig arbeidsdag er i utgangspunktet fra ni til fem, men noen ganger senere. Arbeidsdagen er variert og kommer ofte an på hvilke oppgaver man har fått delegert. Det er likevel en del faste hendelser og oppgaver i løpet av arbeidsuken. Mandag og torsdag går store deler av dagen med til å skrive NHO Europanytt som sendes ut disse dagene.

De gangene vi har besøk fra medlemsbedrifter, NHO sentralt, landsforeningene, regionforeningene eller lignende må dette forberedes og gjestene tas imot og tas vare på. Det er i forbindelse med slike besøk at arbeidsdagen ofte blir utvidet.

Hver mandag har vi kontormøte hvor jeg blant annet presenterer en oversikt over seminarer og arrangementer, det tas så avgjørelser om hvilke vi prioriterer å delta på og jeg melder vedkommende eller meg selv på. Hver tirsdag deltar vi på avdelingsmøte for internasjonal avdeling via Skype. Fredager er avholdt praksisoppgaven og denne dagen styrer jeg selv.

Hva er det mest utfordrende med å være i praksis?

Det er mange inntrykk og mye ny informasjon og ta innover seg når man får prøve seg i arbeidslivet.

Det kan være utfordrende å komme inn på en arbeidsplass med begrensede forkunnskaper på mange områder og skulle sette seg inn i det kontoret og organisasjonen jobber med. Anvendte begreper og terminologi på spesifikke fagfelt, både på norsk og engelsk, tar tid å sette seg inn i og kan gjøre at det er vanskelig å holde følge i noen situasjoner.

Når alt er nytt kan det også ta litt tid før man føler seg sikker i arbeidsrollen sin, men min opplevelse er at arbeidskollegene er åpne for spørsmål, setter pris på det jeg bidrar med og ønsker å gi meg en god opplevelse hos NHO.

Hva er det beste med å være i praksis?

Det beste med å være i praksis er å møte nye mennesker med masse spennende kunnskap og å få muligheten til å lære noe helt nytt på en veldig annen måte enn det man gjør i studiehverdagen.

Praksisoppholdet hos NHO Brussel gir meg tilgang på informasjon og informasjonskilder som ellers ville vært langt mer utilgjengelig. Jeg tilegner meg erfaringer som ikke ville vært mulig på en lesesal, og jeg knytter kontakter som jeg helt sikkert vil sette pris på i lang tid både sosialt og faglig.

Jeg får innblikk i en stor nasjonal organisasjon og blir inspirert av hvor mye spennende NHO og arbeidslivet har å tilby studenter fra sammenlignende politikk.

At praksisoppholdet mitt finner sted i Brussel, hvor viktige politiske beslutninger som påvirker over 500 millioner mennesker tas, hever helt klart hele opplevelsen.

Vil du anbefale praksis til andre studenter?
Jeg vil absolutt anbefale andre studenter å søke på SAMPOL290 og SAMPOL291 og å benytte seg av den fantastiske muligheten dette faktisk er.