Home
Faculty of Psychology

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

psykSTIP- stipendiatutvalget

psykSTIP er et fagpolitisk og faglig-sosialt utvalg som jobber for å fremme interessene og synspunktene til både interne og eksterne ph.d.-kandidater ved Det psykologiske fakultet.

Main content

Om psykSTIP
psykSTIP er et fagpolitisk og faglig-sosialt utvalg som jobber for å fremme interessene og synspunktene både interne og eksterne stipendiater som er tatt opp på forskerutdanningen ved Det psykologiske fakultet, UiB. Utvalget har som mål å være et inkluderende utvalg med god kontakt med stipendiatgruppen som helhet. Utvalget mener det er viktig at stipendiatene ved Det psykologiske fakultet skal få en best mulig start som unge forskere. Utvalget består av stipendiater fra fakultetets ulike fagmiljø; HEMIL, IBMP, IKP, ISP, IPED. Se utvalgets blogg for nåværende representanter.

psykSTIP har også en facebookgruppe (man må være pålogget Facebook for å se denne siden): https://www.facebook.com/groups/472158176219439/

Fagpolitisk arbeid
Utvalget skal arbeide for stipendiaters rettigheter og at alle stipendiater skal ha god mulighet til å uttale seg om saker som angår dem. Utvalget fungerer som høringsorgan i alle saker som er relevante for stipendiater ved Det psykologiske fakultet. Gjennom sin formelle status på fakultetet og representasjon i utvalg kan psykSTIP fremme stipendiatenes interesser og synspunkter i relevante saker. Utvalget er ikke tilknyttet noen fagforening, men kan samarbeide med ulike fagforeninger og andre fagpolitiske organ dersom det er ønskelig.

Faglig-sosialt arbeid
psykSTIP jobber for at stipendiatene ved DPF får anledning til å møte hverandre på tvers av faglig og organisatorisk tilknytning, ved ulike faglig-sosiale arrangement som for eksempel Stipendiatdagen.

Ordinære møter
Ordinære møter er åpne for alle stipendiater ved fakultet og disse avholdes vanligvis en gang i måneden. Aktuelle saker, referat, møtedatoer og annen relevant informasjon blir offentliggjort på bloggen

Stipendiatdagen
Utvalget står for den årlige Stipendiatdagen, som arrangeres i løpet av vårsemesteret. Intensjonen med denne dagen er å samle stipendiatene ved fakultetet for å formidle relevant informasjon, aktuelle saker og skape et møtested hvor vi kan diskutere og dele erfaringer knyttet til det å være stipendiat. Stipendiatdagen skal være et faglig-sosialt arrangement hvor fakultetets mange stipendiater kan møtes og bli kjent på tvers av fagmiljø.

Har du en sak (spørsmål, problem, utfordring) du ønsker at utvalget skal løfte frem? Ta kontakt på e-post eller kontakt en av utvalgets medlemmer (se blogg).