Home
Faculty of Psychology

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
styringsgruppe 2018-2019

Styringsgruppe 2018-2019

Presentasjon av styringsgruppen

Main content

Styringsgruppen for programmet består av representanter for de fire universitetene som siden 2012 har samarbeidet om Program for yngre forskningsledere. Styringsgruppen har ansvar for hovedtrekkene i programmet, mens de enkelte samlingene er det vertsinstitusjonene som har ansvar for å utvikle. De fire miljøene har blitt oppfordret til å trekke inn lokale ressurser innenfor sine temaområder.

Styringsgruppen for 2018/2019 består av:

  • Gro Mjeldheim Sandal (leder) - UiB
  • Leif E. Kennair - NTNU
  • Martin Eisemann - UiT
  • Tor Endestad - UiO
  • Robert Murison - UiB
  • Anne Kristin L. Aanstad - UiB