Home
Faculty of Psychology

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Poststudierett

Poststudierett ved Det psykologiske fakultet

Her har vi samlet informasjon om poststudierett ved Det psykologiske fakultet.

Main content

Studenter som har fullført en grad ved Det psykologiske fakultetet kan søke om å få poststudierett etter oppnådd grad.

Hva er en poststudierett?

Poststudierett er en tidsbegrenset studierett man kan søke om etter fullført grad.

Dersom du fullfører graden i høstsemesteret, må du søke samme høst og kan kun få poststudierett den påfølgende våren.

Dersom du fullfører graden i vårsemesteret kan du søke om poststudierett samme vår eller påfølgende høst. Søker du vårsemesteret du fullfører vil du få tildelt studierett for to semester. Søker du påfølgende høst vil du kun få tildelt studierett for ett semester.

Om du får opptak som poststudent, får du en ny studierett på det studieprogrammet du har fullført. Du kan enten velge emner på studieprogrammet du tilhørte, eller velge fritt blant emner som er åpne for alle UiB-studenter.

Dersom du ønsker å studere videre ved fakultetet etter poststudierettens utløp må du søke om ny studieplass gjennom Samordna opptak.

Søknad om opptak til masterprogram og praktisk-pedagogisk utdanning gjøres via SøknadsWeb.

Hvem kan få poststudierett?

Det er kun studenter som har fullført en bachelorgrad, mastergrad eller profesjonsstudiet i psykologi (ev. Ph.D) ved Det psykologiske fakultet som kan få poststudierett ved fakultetet.

Poststudierett blir kun gitt i det påfølgende semesteret/året etter at graden er fullført.

Ordningen omfatter ikke studenter som har fullført årsstudium i psykologi eller pedagogikk eller praktisk-pedagogisk utdanning.

Hvordan blir jeg poststudent?

Ønsker du å søke om poststudierett, må du søke gjennom SøknadsWeb. Velg opptaket som heter "poststudenter" og deretter fakultet der du har tatt graden din.

NB: Hvis du har tatt graden din ved et annet fakultet, må du søke til fakultetet ditt.

Du vil bli informeret per e-post når studieretten er tildelt (som regel etter søknadsfristens utløp).