Home
Med en lærerutdanning kan du jobbe som lærer. De fleste som utdanner seg som lærer på UiB blir lektor.

Lærer: Faglig fokus og variert praksis

Som lærerstudent ved Universitetet i Bergen blir du en trygg og engasjerende formidler, og en sterk fagperson med god innsikt i fagene som interesserer deg mest.

Du får et variert, utfordrende og givende yrke som lærer og kan undervise på ungdomsskolen, i videregående skole og i voksenopplæringen.

Lektorprogram

Slik blir du lektor

Ønsker du å bli lærer? Med en femårig lektorutdanning kan du undervise i ungdomsskolen og på videregående skole.

Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU)
Suzanne og Caritha har begge studert praktisk-pedagogisk utdanning (PPU)

Slik blir du lærar med praktisk-pedagogisk utdanning (PPU)

Har du fullført ein mastergrad, og ønsker å bli lærar? Då er praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) vegen å gå.

Nyhet
Bilde av alle kandidatene

UiBs nyutdannede lærere 2019

132 kandidater ble feiret under årets avslutningsseremoni for 5-årig lektorutdanning og praktisk-pedagogisk utdanning.

Ved Universitetet i Bergen kan du ta lektorutdanning innen språkfag eller realfag. Vi tilbyr også ettårig praktisk pedagogisk påbygningsstudium for deg som allerede har studert fag ved universitet eller høyskole. Studieprogrammene kvalifiserer deg for arbeid i ungdomsskolen og i den videregående skolen.