Home
Student Pages

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Før og under opphaldet

Etter at du har søkt om eit delstudium i utlandet har du framleis ein del arbeid framfor deg.

Main content

Dette gjeld t.d. språkførebuing, søknad om førehandsgodkjenning, beredskap og tryggleik og andre praktiske førebuingar. Vi gir deg tips om kva du må hugse å gjere etter at du har søkt om eit utvekslingsopphald og medan du er i utlandet.