Home
Department of Earth Science

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Stort GEO-prosjekt for NGU i Finnmark

Med en 1500 meter lang kabel skal forskere ved Institutt for geovitenskap undersøke mulighetene for gull og andre mineraler i nord.

Main content

Ledet av professor Tor Arne Johansen og overingeniør Helge Johnsen fra GEO,  utføres dette arbeidet på oppdrag fra, og i samarbeid med NGU, i mars og april.

En bandvogn skal brukes til å trekke kabelen gjennom terrenget. For hver 50. meter langs profilet utløses dynamitt for å sende trykkbølger ned i jorda.

Ved hjelp av geofoner som er koblet til kabelen – eller snøstreameren – kan man ”høre” på ekkoet fra dypet.

Gjennom tolkninger av signalene får man et bilde av de de dype bergartsstrukturene på Finnmarksvidda. 

Arbeidet er et ledd i programmet Mineralressurser i Nord-Norge (MINN), som tar sikte på å kartlegge mulighetene for gull og andre mineraler i nord.

Les mer om NGUs seismiske målinger i Finnmark her.