Home
Department of Earth Science

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Nordisk pris til Haakon Fossen

Nordisk pris til Haakon Fossen

Professor ved Institutt for geovitenskap, og Universitetsmuseet i Bergen, Haakon Fossen, UiB, er tildelt "Nordic Geoscientist Award"

Main content

Prisen ble utdelt under den nordiske geologiske vinterkonferansen i Reykjavik, 12. januar.

Prisens formål er å gi anerkjennelse til en nordisk geoviter som gjennom sitt arbeid har bidratt til økt kunnskap og forståelse for geofag, både gjennom publisert forskning og gjennom samfunnsformidling.

Se artikkel om utdelingen i geoforskning.no