Home
Department of Earth Science

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Fant fem nye varmekilder under havet

Tjue nye dyrearter er funnet på de fem områdene som er oppdaget i sommer. Funnene har både medisinsk og industrielt potensiale.

Main content

Professor ved Institutt for geovitenskap og leder for Senter for geobiologi ved UiB, Rolf Birger  Pedersen og medarbeidere fant på årets sommertokt med G. O. Sars fem nye varmekilder rundt det såkalte Lokeslottet: Skorsteiner 2400 meter under havoverflaten mellom Svalbard og Jan Mayen.

Funnet mange nye dyrearter

I intervju med UiB aktuelt forteller Pedersen at UiB forskere ved dyphavsforskningen siden 70-tallet, i alt har oppdaget 50 nye dyrearter bare i de vulkanske områdene de har undersøkt – hvorav altså 20 nye arter i sommer.

Dette er dyr som lever av energien i det varme vannet, en prosess som kalles kjemosyntese – i motsetning til den lyskrevende fotosyntesen.

Bioprospektering

Disse artene kan være interessant for å utvikle nye legemidler, en prosess som kalles bioprospektering. Dyrene som lever i så ekstreme omgivelser har også ekstreme egenskaper. Blant annet har dyrene proteiner som tåler mye høyere temperaturer enn normalt.

Særegent dyreliv

Vannet som blir varmet opp av jordens vulkanske indre skaper ikke bare helt unike områder med et helt særegent dyreliv.

Utvinnbare mataller?

Rundt disse varmekildene finnes det også avsetninger av metaller som kobber, sink, bly og sølv – det antas i ligge mellom 1 og 3 milliarder kroner i metallverdier i et typisk felt. På tross av at det allerede har blitt utført prøvedrift i Stillehavet, er det likevel usikkert om dyphavsgruver blir en utbredt realitet.

"Det nye Norge"

Dette er Norges mest aktive geologiske provins, et område hvor Norge vokser med 2 centimeter i året. Av de fem nye varmekildene ligger den dypeste 2500 meter under havet, mens den grunneste ble oppdaget på toppen av en undersjøisk vulkan bare 20 meter under havoverflaten – en stor norsk vulkan som har vært ukjent helt til nå.

– Dette er Norge i støpeskjeen. Det vi har på land er det gamle Norge. Dette er det nye Norge, sier professor Pedersen i Aktuelt intervjuet, 1.august.

Les hele Aktuelt-intervjuet om sommerens funn av nye varmekilder her.

Og På Høyden oppslag om saken her.