Home
The University Gardens

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Den historiske bakken

Gammeldagse hageroser, foredlede roser som hører til krysningsgrupper eldre enn 1867

Historiske roser er ofte veldig fylte
Historiske roser er ofte veldig fylte
Photo:
Bjørn Moe

Main content

I den historiske bakken dyrker vi gammeldagse hageroser, foredlede roser som hører til krysningsgrupper eldre enn 1867. Disse rosene har lang kulturhistorie, noen med aner tilbake til antikken. Felles for dem er kraftig duft, den kanskje viktigste årsak til rosenes popularitet gjennom tidene. Historiske roser kjennes ellers ved duble eller tett fylte blomster som gjerne danner flate rosetter, matt bladverk og uryddig vekst. De angripes ofte av bladsopp, og de aller fleste blomstrer kun én gang hver sommer, fra midten av juni til ut i august. For å sette nye blomsterknopper, må buskene gjennom en periode med lav temperatur og vinterhvile. Slike roser skal ikke klippes ned om våren, men beskjæres like etter at de har blomstret ferdig.

I den historiske bakken finner du disse hybridgruppene:

 • Jomfruroser (Rosa majalis) (H1a). Tidlig blomstring i mai.
 • Amerikanske villrosehybrider (H1b)
 • Foredlete former av europeiske nyperoser (H2). 'Hurdalsrosa' og 'Milderosa'.
 • Pimpinelleroser (Rosa spinosissima) (H3a)
 • Gulroser (Rosa foetida) (H3b)
 • Damaskroser (Rosa × damascena) (H4)
 • Franske roser, gallicaroser (Rosa gallica) (H5)
 • Sentifolieroser (H6)
 • Moseroser (H7)
 • Albaroser (H8)
 • Portlandroser (H9)
 • Bourbonroser (H10)
 • Noisetteroser og teroser (H11)
 • Kinaroser (H12)
 • Remontantroser (H13)

Kulturminneroser

Langs Mildevegen øverst i Den historiske bakken har vi plantet et felt med roser som ofte påtreffes i gamle hager på Vestlandet. Dette er hardføre og velprøvde roser som tåler vestlandsværet. Også helt nederst i Den historiske baken er plantet et felt med roser samlet i gamle hager langs kysten av Norge. Dette er verdifulle hageroser som er blitt sjeldne, og som vi ønsker skal komme i bruk igjen for dermed å bli tatt vare på.