Home
Department of Earth Science

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
News

Gruppe C tur med forskning i fokus

Ca hvert 5 år arrangerer GEO vitenskapelige ekskursjoner skreddersydd for teknisk og administrativt personale.

Ekskursjon til Korint og Loutraki for teknisk-/administrativt personale ved GEO. Her er gruppen ved Kenchreai, en kristen kirke som sank i havet grunnet lokal tektonikk.
Photo:
Lars Evje

Main content

GEO har erkjent viktigheten av at teknisk og administrativt personell har basiskunnskap om faget og forskningsaktiviteten til forskerne de skal støtte i den daglige drift. Tanken er at dette gir en innsikt, identitet og forståelse som i neste omgang vil kunne påvirke både innretning og kvaliteten på de tjenestene de skal yte til forskerne.

Dette er en av grunnene til at GEO for femte gang, 24 - 28 april, arrangerte vitenskapelig ekskursjon skreddersydd for sin gruppe C til Hellas og Loutraki, med Korintområdet.

Tidligere har instituttet besøkt både Tyrkia, Svalbard, Island og Kreta. 

Hovedtema var "Rift Structure and Sedimentation: Gulf of Corint, Greece", under faglig ledelse av professor Rob Gawthorpe.

Korint-området er geofaglig interessant både p.g.a. all jordskjelvaktiviteten og de normale forkastningene som finnes her. Men også som modellområde, på land, for mange av de samme sedimentære prosesser og fenomener som en f.eks. finnes off shore ute i Nordskjøen. Området er derfor mye brukt av geoforskere og studenter fra mange land.