Home
UiB Alumni Network

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Månedens alumn

Månedens alumn: Tanja Hoel

Administrerende direktør i Norwegian Centre of Expertise The Seafood Innovation Cluster, Tanja Hoel, mener tiden på UiB var gull verdt for karrieren hennes. Men, hun etterlyser fortsatt tettere kontakt mellom studenter og næringslivet.

Portrett av Tanja Hoel, alumn
Å ha biologibakgrunnen i sekken har vært alfa omega for administrerende direktør Tanja Hoel i The Seafood Innovation Cluster.
Photo:
BA

Main content

Hvordan var studietiden din på UiB?

Studietiden var sosial og det var veldig godt tilrettelagt for at vi skulle ha et godt studentmiljø. Det var også lite hierarkisk, professorer og studenter satt om hverandre. Det var kort vei til kunnskapen.

Det akademiske miljøet appellerte veldig til meg. Universitetene tilbyr jo en dannelsesutdanning, og jeg syns det er vidunderlig at rektor går med kjede og kappe. Det handler om å verdsette utdanningsløpet og gi det verdighet.

Jeg var ferdig med hovedfag i marinbiologi i 1999 og har gått den klassiske realfagsveien: emnefag i matte, biologi og kjemi med fordypning  i miljøbiologi og økologi. Hovedfagsoppgaven min handlet om Norske terskelfjorder – fjordøkologi – hvordan typografi påvirker økologi og biologien i norske fjorder.
 

Hva har vært det viktigste for deg med den utdannelsen du har tatt?

For det første har den gitt meg en grunnleggende forståelse av økosystemet, hvordan det henger sammen og hvordan det påvirker livsløpet i fauna og flora. For det andre var det evnen jeg fikk til å jobbe selvstendig med et stort pensum – det å klare å dra ut kunnskap og sette den inn i en kontekst. Her har jeg fått et enormt metodisk utbytte. For det tredje er det nettverket som jeg opparbeidet meg. Jeg jobber fortsatt med de samme forsknings- og utdanningsmiljøene som jeg studerte i.
 

Kan du gi noen råd til studentene?

Gjør mest mulig ut av det! Utdannelse er en stor investering i livet – grip den muligheten som er der og maksimer investeringen. Erfaringene og det man får til underveis i utdanningen er avgjørende. Jeg var leder av studentorganisasjonen på Institutt for biologi for eksempel. Jeg dro også i gang en karrieredag. Den gangen syns jeg at fagmiljøet hadde alt for lite kontakt med næringslivet. Jeg inviterte derfor bedrifter inn for å møte studenter.
 

Hvilken del av utdanningen har du hatt spesielt nytte av i den nåværende jobben din?

Å ha biologibakgrunnen med seg har vært alfa omega for min del. Forståelsen for biologi har gitt meg viktig innsikt i hva fotavtrykket i det marine økosystemet består av. Men, det er ikke alltid at man ser anvendelsesverdien av utdanningen sin mens man studerer. UiB kan nok i større grad hjelpe studentene sine til å gjøre utdanningen relevant for næringslivet. Det å sette kunnskapen inn i en større samfunnsramme og næringslivsramme er viktig. Vi har en del studenter knyttet til oss, og vi merker at de ikke alltid klarer å sette ord på den kommersielle verdien av utdanningen sin.
 

Hva er det aller viktigste med å få til et grønt skifte i næringene på Vestlandet?

Vår visjon er at det grønne skiftet skal lede oss fram til det blå skiftet. Vi etterlyser en retning og en målsetning med det grønne skiftet. For oss handler det om å bygge videre på Norges kompetanse og bygge på den kunnskapen vi har om havet. Vi har et naturgitt fortrinn her i landet, men er også langt framme på forskning og utdanning i det marine miljøet. Dette må vi bruke.
 

Hvilke ting håper du å oppnå i jobben din?

Jeg vil gjerne tette samarbeidet mellom utdanning og næringsliv slik at studentene utdanner seg mest mulig i kontakt med næringslivet – gjensidig dialog for å bygge opp kompetanse.

Jeg vil også bidra til at havbruksnæringen fremstår som en attraktiv, bærekraftig og meningsfull næring. En bransje som kan bidra til folks helse. Og så vil jeg gjerne utløse vekst og bygge nye arbeidsplasser.