Home
Centre for Women's and Gender Research
Kjønnsstudier

Fra kjønnsstudier til Politihøgskolen

Intervju med Synnøve Økland Jahnsen som har bakgrunn i fra kjønnsstudier ved SKOK.

Main content

Jeg opplever at studiene mine er svært relevant, og at fordypningen i tverrfaglig kjønnsforskning er det som i noen sammenhenger skiller meg fra andre på en verdifull måte

Hvilken grad har du?

Jeg har ph.d. i sosiologi i fra 2014 ved Senter for kvinne- og kjønnsforskning.

Hvordan var det å studere?

Når man har tilbragt det meste av voksenlivet som student er det vanskelig å oppsummere det, fordi man går igjennom ulike faser. Jeg begynte dessuten på universitet samtidig som kvalitetsreformen tok fart, så hva det vil si å være student endret seg mye siden jeg begynte i 2001. Jeg tilhører kanskje den første generasjonen av studenter som virkelig hadde store muligheter til å reise gjennom utvekslingsavtaler. Jeg har i tillegg til å være ved UiB studert i Storbritannia, Danmark og USA.

Hvilke andre fag har du tatt?

I tillegg til sosiologi har jeg studert tverrfaglig kjønnsforskning. Jeg var også innom historie, utviklingsstudier, litteraturvitenskap, medievitenskap og rettsvitenskap.

Hva skrev du om i masteroppgaven?

Jeg skrev masteroppgaven min i 2006 og 2007. Den handlet om mediedekningen av nigerianske kvinner i prostitusjon. Jeg var opptatt av hvordan samfunnet gjennom sine fremstillinger og diskusjoner av prostitusjon som noe unormalt eller fremmed, også skapte og eller bygget oppunder forestillinger og ideer om det normale og det norske.

Hva var din første jobb etter endt utdanning?

Jeg var ganske heldig og ble hentet inn til mitt første selvstendige forskningsoppdrag i forbindelse med et større nordisk forskningsprosjekt. Jeg forsket på holdninger til prostitusjon og kjøp av seksuelle tjenester. Begge prosjektene var spennende, men ikke spesielt godt lønnet så jeg var også vitenskapelig assistent på ulike prosjekter, samtidig som jeg studerte og søkte andre jobber. Akademisk løsarbeider var tittelen jeg ga meg selv i denne perioden. Etter hvert fikk jeg jobb som konsulent på NSD, personvernombudet. Det trivdes jeg veldig godt med, delvis fordi jeg fikk bruke den tverrfaglige bakgrunnen min til å hjelpe forskere til å finne praktiske løsninger på metodiske, etiske og juridiske hindringer de stod overfor. Samtidig ga jeg ikke opp drømmen om et stipendiat og ble tilknyttet et prosjekt ved senter for kjønnsforskning.

Hva jobber du med?

Nå jobber jeg som forsker på Politihøgskolen. Jeg har vært heldig å få stilling tilknyttet et større prosjekt om politiets metoder, der jeg skal studere bekjempelse av MC-kriminalitet, med fokus på forebygging av organisert kriminalitet.

Var studiet relevant for jobben du har nå? På hvilken måte er utdannelsen din relevant for deg i arbeidslivet?

Jeg opplever at studiene mine er svært relevant. Fordypningen i tverrfaglig kjønnsforskning er det som i noen sammenhenger skiller meg fra andre på en verdifull måte. Samtidig er det det som forener meg med noen av de smarteste forskerne jeg vet om, både i Norge og internasjonalt. Å studere temaer som er kontroversielle, som for eksempel prostitusjonspolitikk, har dessuten gitt meg en del generelle erfaringer og perspektiver som er nyttige i andre sammenhenger. Bakgrunnen min gjør meg både uredd og til en god lytter i mange sammenhenger. Samtidig har den gitt meg  en grunnleggende respekt for mangfold og annerledeshet, noe som gjør at jeg ser på uenighet som en av felleskapets største verdier.    

Har du noen erfaringer og råd du ønsker å gi til en som er interessert i å studere det samme som deg?

Jeg hadde ingen plan om å bli forsker. Jeg klarte bare ikke å gi slipp på noen spørsmål jeg ville ha svar på. Om masteroppgaven min var som sesong 1 i The Wire var avhandlingen min sesong 2. Jeg er blitt avhengig og må se sesong 3. Det er for spennende til å gjøre noe annet. Om du hadde spurt meg da jeg var barn, hva jeg ville bli, hadde jeg kanskje sagt musikker, mens mine klassekamerater ville spådd meg en fremtid i politikken. Om du hadde spurt meg da jeg var student, ville jeg kanskje svart luftig og ikke hatt et ordentlig svar. Jeg ville aldri ha gjettet at jeg skulle jobbe som forsker på Politihøgskolen. Jeg ville heller aldri forestilt meg at det var min interesse for kjønnsforskning som ville lede meg ditt. Om du vil studere kjønnsforskning, så synes jeg du skal gjøre det til et mål i seg selv, heller enn som et middel mot noe annet. Vær forberedt på at det vil forandre deg og hvordan du tenker om deg selv, dine mål og dine omgivelser. Vær lidenskapelig og nysgjerrig.

--

Intervjuet med Synnøve ble publisert i 2016.