Home
Faculty of Psychology

Rehabiliterer voksne med nevrologiske lidelser

Steffen Nilsen jobber fulltid som logoped i Bergen Voksenopplæring. Her underviser han slagpasienter og andre med nevrologiske sykdommer i siste fase av rehabiliteringsprosessen.

Main content

Jeg føler at fokus på evidensbasert praksis i studietiden har bidratt til kritisk tenkning i arbeidshverdagen.

Steffen har tatt hele utdanningen sin ved Det psykologiske fakultet. Han startet på årsstudium i psykologi, bygde på med en bachelorgrad i folkehelse og helsefremmende arbeid, og avsluttet med en mastergrad i logopedi.

Hvorfor valgte du å studere master i logopedi ved Universitet i Bergen?

- Jeg har alltid vært glad i mennesker, kommunikasjon og helse. Kombinasjonen av mine studieprogram har således passet bra for meg. Jeg opplevde at masteren i logopedi var både åpen og spesifikk på en og samme tid. Spesifikk med hensyn til yrkestittel, men samtidig åpen når det gjaldt fagområdene en kunne arbeide innenfor. For meg var det også særlig interessant at masteren i logopedi ved UiB hadde en helsefaglig profil.

Steffen fullførte mastergraden våren 2014, og startet samme sommer i et årsvikariat som logoped ved Logopedtjenesten i Helse Bergen. Stillingen vart delt mellom Haraldsplass Diakonale Sykehus og Haukeland Sykehus.

- Her jobbet jeg primært med språkvansker (afasi), svelgevansker (dysfagi) og talevansker (dysartri). Pasientene jeg jobbet med var ofte mennesker som nylig hadde gjennomgått hjerneslag eller som hadde andre nevrologiske sykdommer. Jeg trivdes svært godt i jobben. Vi var ti logopeder i Logopedtjenesten og jeg lærte mye av mine erfarne kolleger, og av å arbeide tverrfaglig på sykehus i akuttfasen.

Kan du fortelle litt om din nåværende jobb?

- Da vikariatet i Logopedtjenesten var over, begynte jeg i stilling som logoped ved Bergen Voksenopplæring, en avdeling i Bergen kommune. Her jobber jeg med den samme pasientgruppen som på sykehuset, men nå med undervisning etter at pasientene er utskrevet fra sykehus og rehabilitering i Helse Bergen. Jeg er veldig glad for å kunne arbeide videre med denne pasientgruppen i en annen fase av rehabiliteringsprosessen. Arbeidsstedet varierer; noen kommer til meg her i Bergen sentrum for undervisning, men i mange tilfeller underviser jeg pasientene i deres hjem, eller gjennomfører kartlegging og oppfølging mens de er på sykehjem eller rehabiliteringsopphold i regi av kommunen.

Arbeidsoppgavene til Steffen omfatter både undervisning, rådgivning og kompenserende tilnærming. Også i Voksenopplæringen er han del av et større kollegialt felleskap som han kan trekke veksler på.

- Vi er tolv logopeder og to synspedagoger, og i tillegg har jeg flere kollegaer som er lærere og som arbeider med kurs og grunnskoleundervisning her på huset. Jeg opplever det som veldig kjekt å være så mange ansatte med tanke på at vi kan samrbeide og dele på vår faglige kompetanse og erfaring. Dette er spesielt viktig for oss som er relativt ferske logopeder.

Hvordan har du nytte av utdanningen din i jobben som logoped?

- Jeg har fått bruk for mye av det jeg lærte under utdanningen min i arbeidslivet. Vi hadde gode undervisere som hadde mye erfaring innen de fagområdene jeg nå jobber med. Vi hadde også et godt opplegg for gruppesamarbeid gjennom problembasert læring (PBL) der vi reflekterte rundt kasus som har blitt aktuelle i etterkant. Her lærte vi også å samarbeide i grupper, noe som er viktig for tverrfaglig oppfølging. Jeg føler at fokus på evidensbasert praksis i studietiden har bidratt til kritisk tenkning i arbeidshverdagen.

Overgangen til arbeidslivet var hektisk og spennende, og med bratt læringskurve. Men Steffen forteller at fordypningspraksisen i logopedistudiets siste semester gav et godt innblikk i hvordan det var å jobbe som logoped.

- Jeg føler at jeg var godt forberedt på å arbeide som logoped etter masteren. Det var kjekt å komme inni et godt kollegialt miljø og arbeide direkte med mennesker som hadde behov for logoped. Jeg har kunnet nyttiggjøre meg av hele studietiden min i min praksis som logoped. Men man har fortsatt mye å lære som nyutdannet og jeg blir nok aldri helt ferdigutlært.

Har du noen tips til studenter om jobbmuligheter etter studiene?

- Jeg har vært veldig heldig som har vært på to arbeidsplasser med flere dyktige og erfarne kolleger. Det har betydd mye for meg og min utvikling som nyutdannet logoped. Dersom det lar seg gjøre, er mitt tips å søke på stillinger der du kan få litt veiledning og diskutere fagrelaterte spørsmål med andre erfarne logopeder. Dersom man har en stor interesse for mennesker og kommunikasjon, kan jeg anbefale det helsefaglige masterprogrammet i logopedi ved UiB!

 

Bachelorprogrammet i folkehelse og helsefremmende arbeid har ikke lenger opptak, men vi har et masterprogram i helsefremmende arbeid der flere av våre bachelorprogrammer er godkjente som opptaksgrunnlag.