Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Karriere: biologi og molekylærbiologi

Hva jobber biologer og molekylærbiologer med?

Biologer og molekylærbiologer jobber med levende organismer i plante- og dyreliv. Mens biologer ofte ser på prosesser, mangfold og sammenhenger i naturen, jobber molekylærbiologer mer på cellenivå. Mye av arbeidet skjer ute i felt og på laboratorier.

Hovedinnhold

Biologer har kunnskap som er avgjørende for å løse mange av de store utfordringene i samfunnet. Det er nødvendig å forstå hvordan menneskeskapte endringer påvirker naturlige prosesser, både på kort og lang sikt. Vi trenger også kunnskap om biologi for å sikre bærekraftig sosial og økonomisk utvikling. Molekylærbiologi medvirker til viktig forståelse av sykdommer, inkludert HIV; kreft, diabetes og prionsykdommer.

Biologer kan jobbe i både offentlig og privat sektor. Avhengig av hva man ønsker å jobbe med kan man få arbeid innen forskning, utdanning, næringsliv, helse, administrasjon og samfunnsarbeid. Molekylærbiologer jobber innen mange ulike sektorer som matforskning, oljeindustri, marin forskning, medisinsk-, farmasøytisk- og bioteknologisk industri.

Tidligere studenter forteller om sin jobb