Hjem
Universitetsbiblioteket

Molekylærbiologi

Litteratur- og informasjonsressurser for molekylærbiologi og relaterte fag

Hovedinnhold

Bøker og annet materiale som finnes ved Universitetsbiblioteket finner du via Oria i søkefeltet øverst på siden. De trykte bøkene er oppstilt er dewey-systemet (forklaring), e-bøkene er tilgjengelige så lenge du er tilkoblet nettet via UiB.  Har vi ikke boken du leter etter? Kom med innkjøpsforslag.

Trenger du hjelp?

På biblioteket setter vi gjerne av tid til deg dersom du ønsker hjelp med å finne frem til materiale til en oppgave, finne ut av referansehåndtering, eller hvordan du skal henvise til kilder i oppgaven din. Kontakt meg på ingunn.rodland@uib.no. Jeg treffer deg gjerne i biblioteket, eller vi kan møtes digitalt.

Læringsressurser og verktøy

 • Søk&Skriv
 • ChemDraw-program for å tegne kjemiske strukturer
 • EndNote- referansehåndteringsprogram
 • NCBI har flere databaser innen bioteknologi og biomedisin,  og er også en viktig ressurs for de som jobber innen bioinformatikk
 • biOrakel  Om du skriver rapport, essay eller annen tekst og har behov for veiledning

Vitenskapelige artikler

En vitenskapelig artikkel har som formål at den skal presentere ny forskning eller gi ny innsikt i faglige problemstillinger. Det er viktig å kunne søke frem slike artikler for å holde seg oppdatert på et forskningsfelt. Etter hvert i studiet bør du også kunne søke systematisk etter vitenskapelige artikler fra et gitt forskningsfelt. Da bør du kjenne til de viktigste litteraturbasene som dekker molekylærbiologi og relaterte fagområder:

Google Scholar er en gratis tilgjengelig søkemotor som indekserer akademisk litteratur tvers av disipliner, og er effektiv til gjenfinning av vitenskapelige artikler.

PubMed (Medline) Referanser til forskningsartikler innen medisin, farmasi og biokjemi.

Web of Science Flerfaglig artikkeldatabase. Web of Science viser fullstendig referanseliste til alle artikler. Du kan også søke på hvem som har sitert en gitt artikkel.

SciFinder gir tilgang til indekserte vitenskapelige artikler, patenter, samt kjemiske stoffer og reaksjoner. SciFinder er kun tilgjengelig for ansatte og studenter tilknyttet UiB, og krever at du registerer deg med brukernavn og passord. Ved registreringen må du oppgi din UiB e-postadresse. Ta kontakt med biblioteket om du trenger hjelp med registreringen.

Bibliotektjenester

Biblioteket tilbyr ansatte og studenter en rekke støttetjenester. Ta kontakt gjerne kontakt med oss.

Referansehåndtering
-Hvordan sitere og referere ulike kilder korrekt i en oppgave
-Hjelp med EndNote eller andre referansehåndteringsprogram

  Søk
  -Hjelp til å finne kilder for en gitt oppgave eller problemstilling
  -Oversikt over aktuelle plattformer og databaser (med styrker og svakheter)
  -Dokumentasjon av søk-Uttømmende og presise søk-Patentsøk

  Publisering
  -Opphavsrettslige problemstillinger knyttet til publisering og bruk av andres intellektuelle arbeid
  -Publiseringsfond

  Bibliometri
  -Analysere faglitteratur ved bibliometriske metoder
  -Kritisk refleksjon rundt målemetodene og deres bruk i evalueringsøyemed
  -Det nasjonale system for registrering, evaluering og rapportering av forskning og forskningsdokumentasjon (Cristin)