Hjem

Institutt for geovitenskap

For ansatte ved GEO

Nyttige snarveier for ansatte ved Geo

Diverse snarveier

Andre lenker

PagaWeb - PERSONALPORTALEN - Innsending av reiseregninger, ferie-, fravær-,  og permisjonssøknad og tilgang til egne personalopplysninger

Hvem gjør hva i GEO administrasjonen?

Fravær/reiser

Profil på UiB web - Ansatte oppdaterer selv egen profil på web

På Høyden Nettavis for UiB

Hubro UiBs forskningsmagasin

Univisjon Produksjon av populærvitenskapelige fjernsynsprogram i Norge

Campusbussen

Campusbussen på Facebook

Mi Side på Studentportalen

Personal- og organisasjonsavdelingen

Jobs at UiB

JobbNorge

Commet consular services

INN Bergen

UiB's Velferdshytter

Utleie av gjesteboliger

Velferdstilbud for ansatte ved UiB

Parkering

Diverse skjemaer UiB

New at UoB /Travelling

Vertskapshåndbok internasjonale ansatte (intranett)

New at UoB - Introductory seminar for new employees

Internationalisation Foreign employees and visiting researchers 

When away from UiB

HMS info felt og tokt

Fraværsskjema (intranett)

Reiseregning.no

Webmail

Outlook

Hjemmekontor

Vaksinasjon

Tilgang til våre Labber

For å få tilgang på våre labber gjelder følgende prosedyrer;

Ansatte ved Geo; Ta kontakt med teknisk laboratorie ansvarlig for HMS opplæring på gjeldende lab

Masterstudenter; Ta kontakt med din veileder om det er aktuelt å ha tilgang på lab, deretter kontaktes teknisk labansvarlig for HMS opplæring på lab, veileder må signere skjemaet, skjemaet returneres til teknisk lab ansvarlig som tar kopi av skjema og leverer orginalen til Trine Lise (hylle)

Teknisk gruppeleder: Ole Tumyr

LaboratoriumTeknisk Lab.ansvarlig
TIMS-Clean LabYuval Ronen
BiogeochemistryHildegunn Almelid
Uranium LabStein-Erik Lauritzen
ICP-MSSiv Hjorth Dundas
Chrushing roomMartina S. Hamre
Core ScannerEivind Støren
Earth Lab chronologyEivind Støren
Thin Section LabIrina Dumitru
Heavy LiquidMartina S. Hamre
Sediment LabEivind Støren
Kosmo LabLars Evje
Raman LabIrina Dumitru
X-rayOle Tumyr
Paleomag. LabOle Tumyr
Isotop OpptakslabDesiree Roerdink
Farlab - DI-labPål-Tore Mørkved
Farlab - DI-CF labPål-Tore Mørkved
Farlab - Prep. LabPål-Tore Mørkved
Farlab - GassromPål-Tore Mørkved
Earth-lab CT-labEivind Støren
ElektronmikrosondeIrene Heggstad

 

Booking av labber ved Geo: All bruk av laboratorier og instrumenter skal registreres i det nye
bestillersystemet. Bestillinger gjøres her.

Wiki før bestilling her.

Laboratory Facilities

 

Hvem gjør hva i administrasjonen

UiB library pages

IT-tjenester

PagaWeb - PERSONALPORTALEN - Innsending av reiseregninger, ferie-, fravær-,  og permisjonssøknad og tilgang til egne personalopplysninger

Profil på UiB web - Ansatte oppdaterer selv egen profil på web

Lag din egen UiB blogg

Skrive ut til printer/kopimaskin: \\print\pullprintricoh

Intranett ved UiB

IT-hjelp

Lokale IT-tjenester

BRITA Registrerer problem/spørsmål

Innmelding av saker - Issue Tracker til Teknisk Fellesavdeling,

Lydia - Innmelding av drift- og transportoppgaver til EiA

SEBRA - Sentral brukeradministrasjon

UiB.ftp

Wireless network (from personal laptop – up to three days)

UiB-guest trådløst nett for gjester

VPN (to connect your own computer to a (PullPrint) printer or UiB home share folder)

Intern telefonkatalog

Telefonkatalogen / gule side

Telefonkatalogen bedrift

 

Fravær/Reiser

Denne siden skal tjene følgende hensikter:

  • søknad om reiseløyve (ingen respons=løyve innvilget)
  • å gi resepsjon og administrasjon en oversikt over hvem som er på reise, bl.a. for at vi skal kunne yte bedre service når vi får henvendelser
  • gi oss oversikt over om vi har ansatte i områder som rammes av katastrofer eller lignende og raskt kunne finne ut om noen trenger assistanse

Om bruk:

Reiser som krever reiseregning skal rapporteres, også heldagsfravær fra kontor/institutt
Reisen legges inn i god tid (samtidig med billettbestilling); senest reisedagen.
Korteste reiseoppføring er en dag (utreisedato=hjemkomstdato).
Er formålet med reisen felt eller tokt må retningslinjer for disse aktivitetene følges, for eksempel innlevering av feltskjema - se lenke under

Fraværskjema

Feltarbeid og tokt

Reisebyrå, Fly, Leiebil etc.

Reiseoppgjør (Reiseutgifter, dietter og godtgjørelser, Reiseregning)

This page is established for the following purposes:

  • As an application for travel permit (no response = permit granted)
  • Give the expedition and administration an overview over employees travelling, thereby also being able to offer better service when meeting enquiries
  • Give an overview over any GEO employees present in an area struck by hazards etc, and make it possible to quickly find out if they need assistance

How to use this page:

Travels to be reimbursed must be reported on this page, also other leave for one day and more
Planned travels may be registered in advance (i.e. when ordering the travel); on the day of travel at the latest
The shortest registration is for one-day travels (departure date = return date)
If the purpose is field work or cruise, instructions for these activities must be followed, such as handing in the field work form - see link below

Form of absence

Fieldwork and Research cruises

Travel Agency, Flights, Rent a car aso

 

Gjester

På GEO får vi mange gjester, og det er vi glade for! For at gjesteoppholdet skal bli så utbytterikt som mulig må hver gjest selvsagt ha en kontaktperson, og det er derfor utarbeidet en sjekkliste for deg som kontaktperson slik at du vet hva som må ordnes av praktiske ting før og etter at gjesten har kommet. Fyll ut sjekklisten, signer og send listen til administrasjonen post@geo.uib.no så snart du har all nødvendig informasjon slik at administrasjonen kan gjøre de forberedelsene som trengs. Dette handler også bl.a. om fordeling av kontorplass, HMS, forsikring (se gruppen listet under kulepunkt 2) etc.

HVEM gjelder dette?

  • ALLE besøkende som skal være mer enn 3 dager MÅ registreres (altså gjelder dette f.eks. PhD kandidater som er ansatt andre steder men er her over lengre tid)
  • Alle som har jobbet ved GEO og der kontrakten utløper (f.eks. er ferdig med PhD/post doc eller er midt mellom kontrakter) må søke om å beholde kontor/it-konto/nøkler etc., og SKAL registreres som gjester


Fyll ut skjema

Personal

Informasjon til nyansatte:

Velkommen til Geo

Hva-Hvem-Hvordan