Hjem
Institutt for geovitenskap
Interne retningslinjer ved GEO

For ansatte ved GEO

Nyttige snarveier for ansatte ved Geo

Hovedinnhold

GEO Nyheter

GEO Nyheter - internt nyhetsbrev for ansatte ved GEO (erstattet  "Geoviten" 1.1.2022) sendes ut fredager, utgavene arkivers i TEAMS - Du finner de under teamet: Alle ansatte ved GEO under "General" og "Files"

MAKE YOUR ACTIVITY COUNT!  You are welcome to send an e-mail to post@geo.uib.no  with your new
•    media and outreach activity. If possible, send a direct link to the article or program (or pdf file, mp3 file or the like). 
•    publication – including some words to presentation 
•    pictures, and info from conferences, fieldwork / tour to the next geoviten 

Meetings etc. can also be included in the department’s web calendar. https://www.uib.no/geo/kalender   (send info to post@geo.uib.no)

 

Gjester

Gjesteskjemaet SKAL fylles ut for:

 • ALLE besøkende/gjester som skal være ved GEO mer enn 3 dager
 • PhD-kandidater som er ansatt andre steder, men sitter på GEO over lengre tid (mer enn 3 dager)
 • Alle som har jobbet ved GEO og der kontrakten utløper (f.eks. er ferdig med stipendiat/post doc eller er midt mellom ulike arbeidskontrakter). Skjemaet fylles ut for å søke om å beholde kontor/it-konto/nøkler etc.. Alle som ikke er ansatt SKAL registreres som gjester.

Fyll ut skjema

GEO får mange gjester, og det gleder! For å sikre et godt gjesteoppholdet må du/dere som venter gjester fylle ut følgende gjesteskjema Fyll ut skjema, så snart du har all nødvendig informasjon. Skjemaet sendes til administrasjonen post@geo.uib.no, slik at administrasjonen kan gjøre de forberedelsene som trengs. Dette handler bl.a. om fordeling av kontorplass, it-konto, HMS, tilganger og forsikring etc.

 

Leie av UiBs gjesteboliger - mer info og søknadsskjema finner du her.

Felt, tokt og gruppereiser - Viktig, meldes inn i god tid før avreise!

Alle felt, tokt og gruppereiser skal meldes inn av fagansvarlig/reiseleder i god tid før avreise! Følg prosedyren under.

Dette gjelder alle felt- og toktreiser, alle felt- og toktkurs, alle fagligereiser med studenter og alle andre fagligereiser med fem eller flere deltakere.

*Masterstudenter som reiser alene i felt er selv faglig ansvarlig for feltarbeid/reise og skal følge opp dette ansvaret
 

Risikovurdering og retningslinjer ved GEO

Fravær - reiser, felt/tokt, møter, konferanser, hjemmekontor, sykdom, permisjoner og ferie

Alle faglige heldagsfravær fra kontoret (reiser, felt/tokt, faglige møter, seminarer, konferanser, kurs, hjemmekontor og avspassering)

 • Meldes inn via GEO sitt fraværsskjema 
   
 • En tjenestereise meldt inn i forkant ansees som en godkjent tjenestereise (reiseløyve er da gitt). 
   
 • Fravær som ikke er innmeldt er ikke godkjent og det kan få konsekvenser ved uønskede hendelser (forsikringsoppgjør, assistanse etc). Husk å få din reise godkjent av din arbeidsleder/prosjektleder eller gruppeleder før du planlegger din reise* og få avklart hvor reisekostnadene skal dekkes.
 • Felt- og toktreiser, alle felt- og toktkurs, alle reiser og feltarbeid med studenter og alle andre reiser med fem eller flere deltakere - må i tillegg meldes inn av fagansvarlig via dette skjemaet Felt, tokt og gruppereiser, i god tid før avreise! Les mer under egen heading over. 

Sykdom

 • Meldes så fort som mulig første sykedag til administrasjonen (post@geo.uib.no/telefon 55 58 36 00) og til nærmeste leder (veileder for stipendiater/postdoktor og gruppeleder for fast ansatte)
 • Egenmelding må i tillegg registreres i  Selvbetjeningsportalen, når en er tilbake på arbeid
 • Sykemelding fra lege kommer normalt elektronisk til UiB (må fremdeles leveres i papir ved sykehusopphold). Sykemelding fra lege må skaffes for sykefravær over 8 sammenhengende dager og ellers ved behov.
 • Nyansatte kan ikke bruke egenmelding de to første månedene de er tilsatt og må da ha sykemelding fra lege.

Avspasering

 • Teknisk/administrativt ansatte har avtale om fleksibel arbeidstid og kan da også avspasere evt opparbeidet mertid. Arbeidstid og avspasering registrere i Min tid i Selvbetjeningsportalen. Avspasering av evt opparbeidet mertid skal planlegges og avtales med nærmeste arbeidsleder. 

Ferie 

 • Alle ansatte har rett på ferie og er pliktig til å avvikle opptjent ferie. Ferie avtales med nærmeste arbeidsleder/gruppeleder og planlegges og godkjennes i forkant av ferien i Selvbetjeningsportalen. Mer informasjon om ferie i din medarbeiderhåndbok på UiB sine ansattsider.

Permisjoner

 • Permisjoner (foreldrepermisjon, velferdspermisjon etc) søkes via Selvbetjeningsportalen. Ta kontakt med HR-konsulent for instituttet for mer informasjon.

*) Mer informasjon om reiser og reiseforsikring finner du i din medarbeiderhåndbok på UiB sine ansattsider: Reiser Oppgjør for reisen: Etter at reisen er gjennomført, sendes reiseregning inn via  Selvbetjeningsportalen. Faste og midlertidig ansatte ved UiB kan søke om kredittkortet EuroCard til reiseutlegg. Når du bruker kredittkortet fra EuroCard er reiseforsikring inkludert i kortet. Les mer om forsikringsvilkårene.

 

Info om Hotell og Transport

Håndbok for undervisere

Håndbok for undervisere ved GEO (norsk/engelsk).

Her vil undervisere finne mye viktig informasjon om hva du må tenke på som ny emneansvarlig og underviser, hvilke frister som gjelder og hvilke programvarer du må kjenne til. Du vil også finne lenker til nyttige ressurser som både du og studentene ved UiB vil ha nytte av å kjenne til.

 

GEO møterom - bestilling

  Møterom ved GEO bestilles via Outlook kalender (Petrografikurssalen, Aud. 5 og Pal.Strat. Kurssalen er via UiB booking):

  1Kvartsitten (rom nr 3G10e-3153A)m/prosjektor, pc og lyd (som må bookes gjennom administrasjonen)
  2iEarthrommet (rom 3D17d-3130)m/digitaltavle/dataskjerm, inkl webkamera og mic/høytaler (bookes via outlook kalender, godkjenning iEarth/Thea før tildelt)
  3Geomorfologirommet (3F14a-3145)m/ prosjektor, webkamera og lyd, pc må medbringes (bookes via outlook kalender)
  4Kontinentalsokkelrommet (2G16c-2134)m/ prosjektor og PC (bookes via outlook kalender)
  5EPOS møterom (2F18d-2130)m/stor skjerm, PC, webkamera og mikrofon/høyttaler. (bruk avtales med EPOS) 
  6Instituttleders møterom (3A14d-3117)

  m/ digitaltavle dataskjema inkl webkamera, lyd/høyttaler, (må avklares med Ingunn på forhånd)

  7Steinbiten (2A14f-2112)m/prosjektør og lerret, (bookes utenom lunsjtid i outlook kalender)
  8VideokonferanseromUIB booking (Utenfor GEO sine arealer)

   Bestilles via outlook kalender på følgende måte:

  1. Nytt møte
  2. Plassering - her finner du Rom... helt til høyre - scroller helt ned til GEO - xxx
  3. Fyll ut dato etc
  4. Voíla!

  Hvor finner jeg rommet (se mazemap)

  Booking av instituttbiler

  Retningslinjer for bruk av instituttbiler

  GEO - Ford Transit
  GEO - Toyota

  Bestilles via outlook kalender på følgende måte:

  1. Nytt møte
  2. Plassering - her finner du Rom... helt til høyre - scroller helt ned til GEO - Ford Transit..
  3. Fyll ut dato etc
  4. Voíla!

  Utlån av digitalt utstyr til undervisning/møter

  Mobilt Webkamera med mikrofon og høyttaler for Zoom møter og annet utstyr kan lånes i administrasjonenen. (Bookes via outlook først - se liste under for utstyr)

  GEO - Høytalertelefon 1 - 4Bookes via outlook kalender
  GEO - Konferanse kamera 1-2Bookes via outlook kalender
  GEO - Laptop 1-2Bookes via outlook kalender
  GEO - Prosjektør 1-2Bookes via outlook kalender
  GEO - Trådløs mikrofon 1-5Bookes via outlook kalender
  GEO - VideokameraBookes via outlook kalender
  GEO - Kontor FolgefonnsenteretBookes via outlook kalender

  Bestilles via outlook kalender på følgende måte:

  1. Nytt møte
  2. Plassering - her finner du Rom... helt til høyre - scroller helt ned til Videorom-RF-Fjernunderv
  3. Fyll ut dato etc
  4. Voíla!

  Bestillinger - innkjøp

  GEO har følgende faste "bestillere" som skal benyttes til alle bestillinger ved GEO:

  • Mareile Andersson (Rekvisita, Blomster, Bevertning, Disputas)
  • Trine Lise Stjernholm (Inst. arrangement, Møbler, Drift, Tilganger etc)
  • Ole Meyer (elektronikk, feltutstyr)
  • Stig Monsen (felt/tokt)
  • Leo Zijerveld (programmer, lisenser)
  • Øyvind Natvik (data- utstyr,-rekvisita)
  • Anna Kieu-Diem Tran (Lab. utstyr Farlab)
  • Hildegunn Almelid (Lab. utstyr, Lab. analyser)
  • Lars Evje (Lab. utstyr, Lab. analyser)
  • Eivind Støren (Lab. utstyr, Lab. analyser)
  • Sven Le Moine-Bauer (GeoMikrobiologi lab/Senter for dyphavsforskning)
  • Stig Vågenes (NORMAR Drift og Marineholmen Drift)
  • Franck Andersen (EPOS)
  • Ole Tumyr (Større utstyr)

  Alle bestillinger skal gå gjennom bestiller-systemet til UiB, gjelder også kostnader i forbindelse med møter, postere, trykking, språkvask, bøker. Anskaffelser og innkjøp. (Merverdiavgift)

  Prosedyre ved bestillinger av undervisningsreiser, overnatting, for opponenter, etc som skal betales via efaktura:

  1. Be først om skriftlig tilbud for ønsket reise/opphold (dato og tider, pris) hos leverandør (eks. Berg-Hansen/tlf (+47 220) 08050 eller send en e-post til bestilling@berg-hansen.no  hotell/fly/båt/buss)
  2. Leverandørene som har avtale med UiB spør deg da gjerne om et bestillingsnummer, dette kan dere opplyse om at vil bli ettersendt dem via vårt bestillersystem   
  3. Når du har mottatt et tilbud pr-epost som stemmer overens med behov, sendes tilbudet til en av våre bestillere (se under) sammen med info om hvor dette skal belastes (prosjekt/analysenummer, etc.). Ved eksterne møter/deltagere må også navneliste legges ved.
  4. Bestiller gjennomfører da bestillingen via vår bestillingssystem i henhold til mottatt tilbud og gir deg en bekreftelse når bestilling er bekreftet.

  Bestilling av egne reiser se UiBs prosedyrer her.

  Andre spørsmål vedrørende bestilling og betaling - se FAQ her.

   

  Mottak av pakker/varer

  Mottak av pakker/varer ved Institutt for geovitenskap:
  1.    Ved levering skal det signeres for at pakken er mottatt 
  2.    Pakkene låses inn på rekvisitarommet og settes i egen hylle der, av den som tar imot pakken 
  3.    Mottaker1 informeres om ankommet pakke av den som signerer for mottaket 
  4.    Mottaker henter pakken i rekvisitarommet 
  5.    Mottaker melder bestiller om at pakken/varen er ankommet2 
  6.    Bestiller registrer varen som mottatt i bestillingssystemet  

  1) Mottaker er den som skal ha pakken. Pakkene er stort sett merket med navn på den som skal ha den eller den bestilleren som har bestilt varen. Mangler navn på mottak kan en med tilgang til bestillingssystemet, sjekke hvem som har bestilt varen ved å oppgi  PM-nummeret der.
  2) I de tilfellene mottaker ikke er den som gjennomfører bestillingen, må bestiller få beskjed om at varen er mottatt slik at de kan registrere varemottak i bestillingssystemet.

  Arrangementstøtte

  Arrangementstøtte til kurs og konferanser: https://wiki.uib.no/okonomi/index.php/Kurs-_og_konferansetjenester

  Se etter leverandører etc i AVTALEPORTALEN

  Tilgang til våre Labber

  For å få tilgang på våre labber gjelder følgende prosedyrer;

  Ansatte ved Geo; Ta kontakt med teknisk laboratorie ansvarlig for HMS opplæring på gjeldende lab

  Masterstudenter; Ta kontakt med din veileder om det er aktuelt å ha tilgang på lab, deretter kontaktes teknisk labansvarlig for HMS opplæring på lab, veileder må signere skjemaet, skjemaet returneres til teknisk lab ansvarlig som tar kopi av skjema og leverer orginalen til Trine Lise (hylle)

  Teknisk gruppeleder: Ole Tumyr

  LaboratoriumTeknisk Lab.ansvarlig
  TIMS-ren LabYuval Ronen
  Biogeokjemi labHildegunn Almelid
  Uranserie LabJenny Maccali
  ICP-MSSiv Hjorth Dundas
  KnuseromLubna Al-Saadi
  Kjerneskanner labLubna Al-Saadi
  Earth Lab chronologyLubna Al-Saadi
  Tynnslip LabAndreas Viken
  Mineral sepaarasjons labLubna Al-Saadi
  Sediment Lab

  Lubna Al-Saadi

  Kosmo LabLars Evje
  Raman LabLeif-Erik Rydland Pedersen
  Væskeinklusjons labYves Krüger
  X-rayOle Tumyr
  Paleomag. LabOle Tumyr
  Radioaktiv tracer-labDesiree Roerdink
  Farlab Pål-Tore Mørkved
  Earth-lab CT-labLubna Al-Saadi
  ElektronmikrosondeIrene Heggstad
  Geomikrobiologi-labSven Le Moine Bauer

   

  Booking av labber ved Geo: All bruk av laboratorier og instrumenter skal registreres i det nye
  bestillersystemet. Bestillinger gjøres her.

  Wiki før bestilling her.

  Laboratory Facilities

  Professor II/Førsteamanuensis II

  Pr. juni 2021 - telefon/adresseliste

  Catherine Bovill, Førsteamanuensis II  i Kvartærgeologi og Paleoklima (1.10.20 - 30.9.22)
  Senior Lecturer in Student Engagement at Institute for Academic Development, University of Edinburgh, UK.
  Tlf: + 447896569874 Email: Catherine.Bovill@ed.ac.uk

  William D'Andrea, Førsteamanuensis II i Kvartærgeologi og Paleoklima  (1.1.21 - 31.12.22)
  Lamont Associate Research Professor at Division of Biology and Paleo Environment, LDEO of Columbia Univ.
  Tlf: +1 845 365 8654 Email: dandrea@ldeo.columbia.edu

  Christian Hermanrud, prof II i Geodynamikk og bassengstudier (7.9.2018 - 6.9.2023)
  Specialist and activity leader for Co2 storage, Equinor Forskningssenter i Trondheim
  Tlf: 95811362 Email: che@equinor.com

  Cathy Hollis, Professor II  i Geodynamikk og bassengstudier (1.1.21 - 31.12.2022)
  Professor of Carbonate Geoscience, The University of Manchester
  Tlf:+44 7508 739631 Email: cathy.hollis@manchester.ac.uk

  Anna Hughes, Førsteamanuensis II i kvartærgeologi og Paleoklima (1.1.19-31.12.21)
  Forsker, Univ. of Manchester
  Tlf: +44 (0)161 306 6698 Email: anna.l.c.hughes@manchester.ac.uk

  Jan Alexis Nielsen, Førsteamanuensis II iEarth (1.8.20 - 31.7.2022)
  Studieleder for KA/EKA i STEM-undervisning, Science, Københavns Universitet
  Tlf: +45 31 37 19 36 Email: janielsen@ind.ku.dk

  Sabina Strmic Palinkas, Førsteamanuensis II i Geokjemi og Geobiologi (18.3.19-17.3.24)
  Førsteamanuensis, Univ. i Tromsø
  Tlf: 77 62 51 77 Email: sabina.s.palinkas@uit.no

  Tor Oftedal Sømme, Førsteamanuensis II i Geodynamikk og bassengstudier (1.1.2022-31.12.2023)
  Equinor
  Tlf: 95130628 Email: Tor.Somme@uib.no

  Camilla Snowman Andresen, Førsteamanuensis II i kvartærgeologi og Paleoklima (11.3.22-10.3.24)
  GEUS
  Tlf: Email: csa@geus.dk

  Undervisning

  Formidling og Geo i media

  UiB library pages

  IT-tjenester

  Felles servicesenter (Nygårdsgaten 5, 2. etg.) Teknisk og adminitrativ støtte

  Selvbetjeningsportalen - PERSONALPORTALEN - Innsending av reiseregninger, ferie-, fravær-,  og permisjonssøknad og tilgang til egne personalopplysninger

  Profil på UiB web - Ansatte oppdaterer selv egen profil på web

  Lag din egen UiB blogg

  Ansattsider (UiBs alternativ til intranett)B

  IT-hjelp

  Lokale IT-tjenester

  UiBhjelp Registrerer problem/spørsmål/selvhjelp

  Innmelding av saker - Issue Tracker til Teknisk Fellesavdeling,

  Lydia - Innmelding av drift- og transportoppgaver til EiA

  SEBRA - Sentral brukeradministrasjon

  UiB.ftp

  Wireless network (from personal laptop – up to three days)

  UiB-guest trådløst nett for gjester

  VPN (to connect your own computer to a (PullPrint) printer or UiB home share folder)

  Intern telefonkatalog

  Telefonkatalogen / gule side

  Telefonkatalogen bedrift

  Diverse snarveier