Hjem
Institutt for geovitenskap
Interne retningslinjer ved GEO

For ansatte ved GEO

Nyttige snarveier for ansatte ved Geo

Hovedinnhold

Selvbetjeningsportalen er ny nå i 2021 - du finner mer info om tjenestene her.

GEOVITEN

Geoviten (intern- blog/avis for ansatte ved GEO)

MAKE YOUR ACTIVITY COUNT!  You are welcome to send an e-mail to post@geo.uib.no  with your new
•    media and outreach activity. If possible, send a direct link to the article or program (or pdf file, mp3 file or the like). 
•    publication – including some words to presentation 
•    pictures, and info from conferences, fieldwork / tour to the next geoviten 

Meetings etc. can also be included in the department’s web calendar. https://www.uib.no/geo/kalender   (send info to post@geo.uib.no)
 

GEOs tiltaksplan under koronapandemien 

Smittevernsrutiner som gjelder for GEO ansatte

Gjester

På GEO får vi mange gjester, og det er vi glade for! For at gjesteoppholdet skal bli så utbytterikt som mulig må hver gjest selvsagt ha en kontaktperson, og det er derfor utarbeidet en sjekkliste for deg som kontaktperson slik at du vet hva som må ordnes av praktiske ting før og etter at gjesten har kommet. Fyll ut sjekklisten, signer og send listen til administrasjonen post@geo.uib.no så snart du har all nødvendig informasjon slik at administrasjonen kan gjøre de forberedelsene som trengs. Dette handler også bl.a. om fordeling av kontorplass, HMS, forsikring (se gruppen listet under kulepunkt 2) etc.

HVEM gjelder dette?

 • ALLE besøkende som skal være mer enn 3 dager MÅ registreres (altså gjelder dette f.eks. PhD kandidater som er ansatt andre steder men er her over lengre tid)
 • Alle som har jobbet ved GEO og der kontrakten utløper (f.eks. er ferdig med PhD/post doc eller er midt mellom kontrakter) må søke om å beholde kontor/it-konto/nøkler etc., og SKAL registreres som gjester

Fyll ut skjema

Leie av UiBs gjesteboliger - mer info og søknadsskjema finner du her.

 

Felt, tokt og gruppereiser (inkluderer alle felt- og toktreiser, alle felt- og toktkurs, alle reiser og feltarbeid med studenter og alle andre reiser med fem eller flere deltakere)

Felt, tokt og gruppereiser (inkluderer alle felt- og toktreiser, alle felt- og toktkurs, alle reiser og feltarbeid med studenter og alle andre reiser med fem eller flere deltakere):

*Masterstudenter som reiser alene i felt er selv fagansvarlig for feltarbeid/reise og skal følge opp dette ansvaret
 

Risikovurdering og retningslinjer ved GEO

Fravær - (reiser, felt/tokt, møter, konferanser, hjemmekontor, sykdom, permisjoner og ferie)

GEO må ha oversikt over hvem som er hvor for å:

 • raskt kunne være i beredskap - ha oversikt over hvem som er hvor i tilfelle der områder dere oppholder dere i rammes av katastrofer eller lignende
 • yte bedre service når vi får henvendelser 

Alle heldagsfravær (reiser, felt/tokt, faglige møter, seminarer, konferanser, kurs, hjemmekontor og avspassering)

 • Meldes inn via GEO sitt fraværsskjema 
   
 • En tjenestereise meldt inn i forkant ansees som en godkjent tjenestereise (reiseløyve er da gitt). 
   
 • Fravær som ikke er innmeldt er ikke godkjent og det kan få konsekvenser ved uønskede hendelser (forsikringsoppgjør, assistanse etc). Husk å få din reise godkjent av din arbeidsleder/prosjektleder eller gruppeleder før du planlegger din reise* og få avklart hvor reisekostnadene skal dekkes.
 • Felt- og toktreiser, alle felt- og toktkurs, alle reiser og feltarbeid med studenter og alle andre reiser med fem eller flere deltakere - må i tillegg meldes inn av fagansvarlig via dette skjemaet Felt, tokt og gruppereiser, i god tid før avreise! Les mer under egen heading over. 

Sykdom

 • Meldes så fort som mulig første sykedag til administrasjonen (post@geo.uib.no/telefon 55 58 36 00) og til nærmeste leder (veileder for stipendiater/postdoktor og gruppeleder for fast ansatte)
 • Egenmelding må i tillegg registreres i  Selvbetjeningsportalen, når en er tilbake på arbeid
 • Sykemelding fra lege kommer normalt elektronisk til UiB (må fremdeles leveres i papir ved sykehusopphold). Sykemelding fra lege må skaffes for sykefravær over 8 sammenhengende dager og ellers ved behov.
 • Nyansatte kan ikke bruke egenmelding de to første månedene de er tilsatt og må da ha sykemelding fra lege.

Avspasering

 • Teknisk/administrativt ansatte har avtale om fleksibel arbeidstid og kan da også avspasere evt opparbeidet mertid. Arbeidstid og avspasering registrere i Min tid i Selvbetjeningsportalen. Avspasering av evt opparbeidet mertid skal planlegges og avtales med nærmeste arbeidsleder. 

Ferie 

 • Alle ansatte har rett på ferie og er pliktig til å avvikle opptjent ferie. Ferie avtales med nærmeste arbeidsleder/gruppeleder og planlegges og godkjennes i forkant av ferien i Selvbetjeningsportalen. Mer informasjon om ferie i din medarbeiderhåndbok på UiB sine ansattsider.

Permisjoner

 • Permisjoner (foreldrepermisjon, velferdspermisjon etc) søkes via Selvbetjeningsportalen. Ta kontakt med HR-konsulent for instituttet for mer informasjon.

*) Mer informasjon om reiser og reiseforsikring finner du i din medarbeiderhåndbok på UiB sine ansattsider: Reiser Oppgjør for reisen: Etter at reisen er gjennomført, sendes reiseregning inn via  HR-portalen. Faste og midlertidig ansatte ved UiB kan søke om kredittkortet EuroCard til reiseutlegg. Når du bruker kredittkortet fra EuroCard er reiseforsikring inkludert i kortet. Les mer om forsikringsvilkårene.

Rombestilling

Fra og med høsten 2017 innfører UiB et nytt system for bestilling av undervisningsrom. Dette skjer i forbindelse med innføringen av TP, som er UiBs nye system for undervisnings- og eksamensplanlegging.

Alle ansatte kan bestille undervisningsrom til møter og lignende i TP:Rombestilling. Logg inn, klikk på Rombestilling og reserver rom her: https://tp.uio.no/uib/

Merk at ikke alle undervisningsrom er bookbare, og at det på enkelte rom ligger merknad om hvem som kan bruke rommet. Timeplanfestet undervisning har førsteprioritet i undervisningsrommene.For mer informasjon

Se om et rom er ledig   Hvor finner jeg rommet (se mazemap)

Videokonferanserom Bestilles via outlook på følgende måte:

 1. Nytt møte
 2. Plassering - her finner du Rom... helt til høyre - scroller helt ned til Videorom-RF-Fjernunderv
 3. Fyll ut dato etc
 4. Voíla!
 • Iselin Tjensvold (timeplan og undervisnings relatert booking)
 • Mareile Andersson (kveldsarrangement, møter)
 • Trine Lise Stjernholm (kveldsarrangement/møter/Steinbiten/KvartSitten)

Bestillinger - innkjøp

Alle bestillinger skal gå gjennom bestiller-systemet til UiB, gjelder også kostnader i forbindelse med møter, postere, trykking, språkvask, bøker. Anskaffelser og innkjøp

Prosedyre ved bestillinger av undervisningsreiser, overnatting, for opponenter, etc som skal betales via efaktura:

 1. Be først om skriftlig tilbud for ønsket reise/opphold (dato og tider, pris) hos leverandør (eks. Berg-Hansen/tlf (+47 220) 08050 eller send en e-post til bestilling@berg-hansen.no  hotell/fly/båt/buss)
 2. Leverandørene som har avtale med UiB spør deg da gjerne om et bestillingsnummer, dette kan dere opplyse om at vil bli ettersendt dem via vårt bestillersystem   
 3. Når du har mottatt et tilbud pr-epost som stemmer overens med behov, sendes tilbudet til en av våre bestillere (se under) sammen med info om hvor dette skal belastes (prosjekt/analysenummer, etc.). Ved eksterne møter/deltagere må også navneliste legges ved.
 4. Bestiller gjennomfører da bestillingen via vår bestillingssystem i henhold til mottatt tilbud og gir deg en bekreftelse når bestilling er bekreftet.

Bestilling av egne reiser se UiBs prosedyrer her.

 

GEO har følgende faste "bestillere" som skal benyttes til alle bestillinger ved GEO:

 • Mareile Andersson (Rekvisita, Blomster, Bevertning, Disputas)
 • Trine Lise Stjernholm (Inst. arrangement, Møbler, Drift, Tilganger etc)
 • Ole Meyer (elektronikk, feltutstyr)
 • Stig Monsen (felt/tokt)
 • Leo Zijerveld (programmer, lisenser)
 • Øyvind Natvik (data- utstyr,-rekvisita)
 • Anna Kieu-Diem Tran (Lab. utstyr Farlab)
 • Hildegunn Almelid (Lab. utstyr, Lab. analyser)
 • Lars Evje (Lab. utstyr, Lab. analyser)
 • Eivind Støren (Lab. utstyr, Lab. analyser)
 • Sven Le Moine-Bauer (GeoMikrobiologi lab/Senter for dyphavsforskning)
 • Stig Vågenes (NORMAR Drift og Marineholmen Drift)
 • Franck Andersen (EPOS)
 • Ole Tumyr (Større utstyr)

Andre spørsmål vedrørende bestilling og betaling - se FAQ her.

 

Mottak av pakker/varer

Mottak av pakker/varer ved Institutt for geovitenskap:
1.    Ved levering skal det signeres for at pakken er mottatt 
2.    Pakkene låses inn på rekvisitarommet og settes i egen hylle der, av den som tar imot pakken 
3.    Mottaker1 informeres om ankommet pakke av den som signerer for mottaket 
4.    Mottaker henter pakken i rekvisitarommet 
5.    Mottaker melder bestiller om at pakken/varen er ankommet2 
6.    Bestiller registrer varen som mottatt i bestillingssystemet  

1) Mottaker er den som skal ha pakken. Pakkene er stort sett merket med navn på den som skal ha den eller den bestilleren som har bestilt varen. Mangler navn på mottak kan en med tilgang til bestillingssystemet, sjekke hvem som har bestilt varen ved å oppgi  PM-nummeret der.
2) I de tilfellene mottaker ikke er den som gjennomfører bestillingen, må bestiller få beskjed om at varen er mottatt slik at de kan registrere varemottak i bestillingssystemet.

Arrangementstøtte

Arrangementstøtte til kurs og konferanser: https://wiki.uib.no/okonomi/index.php/Kurs-_og_konferansetjenester

Se etter leverandører etc i AVTALEPORTALEN

Tilgang til våre Labber

For å få tilgang på våre labber gjelder følgende prosedyrer;

Ansatte ved Geo; Ta kontakt med teknisk laboratorie ansvarlig for HMS opplæring på gjeldende lab

Masterstudenter; Ta kontakt med din veileder om det er aktuelt å ha tilgang på lab, deretter kontaktes teknisk labansvarlig for HMS opplæring på lab, veileder må signere skjemaet, skjemaet returneres til teknisk lab ansvarlig som tar kopi av skjema og leverer orginalen til Trine Lise (hylle)

Teknisk gruppeleder: Ole Tumyr

LaboratoriumTeknisk Lab.ansvarlig
TIMS-ren LabYuval Ronen
Biogeokjemi labHildegunn Almelid
Uranserie LabJenny Maccali
ICP-MSSiv Hjorth Dundas
KnuseromLubna Al-Saadi
Kjerneskanner labEivind Støren
Earth Lab chronologyEivind Støren
Tynnslip LabAndreas Viken
Mineral sepaarasjons labLubna Al-Saadi
Sediment LabEivind Støren
Kosmo LabLars Evje
Raman LabLeif-Erik Rydland Pedersen
Væskeinklusjons labYves Krüger
X-rayOle Tumyr
Paleomag. LabOle Tumyr
Radioaktiv tracer-labDesiree Roerdink
Farlab Pål-Tore Mørkved
Earth-lab CT-labEivind Støren
ElektronmikrosondeIrene Heggstad
Geomikrobiologi-labX

 

Booking av labber ved Geo: All bruk av laboratorier og instrumenter skal registreres i det nye
bestillersystemet. Bestillinger gjøres her.

Wiki før bestilling her.

Laboratory Facilities

Professor II/Førsteamanuensis II

Pr. juni 2021 - telefon/adresseliste

Catherine Bovill, Førsteamanuensis II  i Kvartærgeologi og Paleoklima (1.10.20 - 30.9.22)
Senior Lecturer in Student Engagement at Institute for Academic Development, University of Edinburgh, UK.
Tlf: + 447896569874 Email: Catherine.Bovill@ed.ac.uk

William D'Andrea, Førsteamanuensis II i Kvartærgeologi og Paleoklima  (1.1.21 - 31.12.22)
Lamont Associate Research Professor at Division of Biology and Paleo Environment, LDEO of Columbia Univ.
Tlf: +1 845 365 8654 Email: dandrea@ldeo.columbia.edu

Christian Hermanrud, prof II i Geodynamikk og bassengstudier (7.9.2018 - 6.9.2023)
Specialist and activity leader for Co2 storage, Equinor Forskningssenter i Trondheim
Tlf: 95811362 Email: che@equinor.com

Cathy Hollis, Professor II  i Geodynamikk og bassengstudier (1.1.21 - 31.12.2022)
Professor of Carbonate Geoscience, The University of Manchester
Tlf:+44 7508 739631 Email: cathy.hollis@manchester.ac.uk

Anna Hughes, Førsteamanuensis II i kvartærgeologi og Paleoklima (1.1.19-31.12.21)
Forsker, Univ. of Manchester
Tlf: +44 (0)161 306 6698 Email: anna.l.c.hughes@manchester.ac.uk

Jan Alexis Nielsen, Førsteamanuensis II iEarth (1.8.20 - 31.7.2022)
Studieleder for KA/EKA i STEM-undervisning, Science, Københavns Universitet
Tlf: +45 31 37 19 36 Email: janielsen@ind.ku.dk

Sabina Strmic Palinkas, Førsteamanuensis II i Geokjemi og Geobiologi (18.3.19-17.3.24)
Førsteamanuensis, Univ. i Tromsø
Tlf: 77 62 51 77 Email: sabina.s.palinkas@uit.no

Tor Oftedal Sømme, Førsteamanuensis II i Geodynamikk og bassengstudier (1.11.2019-1.11.2021)
Equinor
Tlf: 95130628 Email: Tor.Somme@uib.no

Formidling og Geo i media

UiB library pages

IT-tjenester

Felles servicesenter (Nygårdsgaten 5, 2. etg.) Teknisk og adminitrativ støtte

HR-portalen - PERSONALPORTALEN - Innsending av reiseregninger, ferie-, fravær-,  og permisjonssøknad og tilgang til egne personalopplysninger

Profil på UiB web - Ansatte oppdaterer selv egen profil på web

Lag din egen UiB blogg

Ansattsider (UiBs alternativ til intranett)B

IT-hjelp

Lokale IT-tjenester

UiBhjelp Registrerer problem/spørsmål/selvhjelp

Innmelding av saker - Issue Tracker til Teknisk Fellesavdeling,

Lydia - Innmelding av drift- og transportoppgaver til EiA

SEBRA - Sentral brukeradministrasjon

UiB.ftp

Wireless network (from personal laptop – up to three days)

UiB-guest trådløst nett for gjester

VPN (to connect your own computer to a (PullPrint) printer or UiB home share folder)

Intern telefonkatalog

Telefonkatalogen / gule side

Telefonkatalogen bedrift