Home
Department of Earth Science
Disputation

Anne Stensland defended her thesis for the ph.d.-degree with the title: "Input and fate of hydrothermal volatiles and trace elements in deep-sea plumes from Arctic vent Fields".

MSc. Anne Stensland disputerer for ph.d.-graden:

Tid: Onsdag 20. mars 2019, kl. 10:15
Sted: Auditorium 2, U-etg, Realfagbygget    Avhandlingens tittel:

”Input and fate of hydrothermal volatiles and trace elements in deep-sea plumes from Arctic vent fields”

Opponent:
Professor, ph.d., Douglas ConnellyNational Oceanography Centre (NOC), Southampton, United Kingdom

Opponent:
Professor, ph.d., Andrea Koschinsky-FritscheJacobs University Bremen & MARUM Center for Marine Environmental Research, Germany    

Øvrig medlem i komiteen
Associate professor, ph.d., Helga (Kikki) Flesche KleivenInstitutt for geovitenskap, Universitetet i Bergen  

Leder av disputasen:
Førsteamanuensis, Bjarte HannisdalInstitutt for geovitenskap, Universitetet i Bergen

Adgang for interesserte tilhørere.

Velkommen til lokalet i god tid før disputasen