Home
Department of Linguistic, Literary and Aesthetic Studies

PhD candidates at LLE

An overview over the current PhD candidates at the Department of Linguistic, Literary and Aesthetic Studies

Bilde av promosjon i aulaen
Photo:
Thor Brødreskift, UiB

Main content

 

Comparative Literature

Comparative Literature

Liisberg, Erlend
«Rettslige refleksjoner i Holbergs og Wergelands skjønnlitteratur»

Marhaug, Sofie
«Law and Desire in the Works of Franz Kafka»

 

Datalinguistics

Datalinguistics

Cho, Seong-Eun
«Models and Resources for Semantic Similarity»

Digital Culture

Digital Culture

Ackemans, Hannah
«Electronic Literature: Reimagining Digital Tools in/and the Humanities»

Gunderson, Marianne
 «Machine Vision in Narrative Fiction»

Jung, Daniel
 «CDigital agents managing intercultural contact: Automated multilingual social applications and their impact on people's perceptions»

Knustad, Magnus André
 «Nettforumers rolle i den offentlige debatten»

Kronman, Linda
«Machine Vision i Digital Art»

Skarbø, Henning (Helse Bergen)
 «Nytte av samtaleagent, kunstig intelligens og maskinlæring i mestring av sykdom og endring av levevaner»

Solberg, Ragnhild Strøm
 «Machine Vision in Games»

 

Classics

Classics

Carillo-Rangel, David
 «Performing Visions: Discourse, Materiality and Authority in Birgitta of Sweden’s Revelations in the 14th and 15th Centuries»

 

Art History

Art History

Smith, Samantha Leanne
"Understandings of Vision, Blindness and Touch in Early Modern Europe: How the Senses Played a Role in Attaining and Communicating Knowledge in Science, Religion and Art in the late 1500s and early 1600s"

Reinfjord, Kristian
"Hamar bispedømmes steinhåndverkere og arkitektur 1250-1500"

Annesdatter-Madsen, Katrine
 "Begivenheden som performativ genforhandling af kvindekroppen og kvindens kulturhistoriske repræsentation i norsk feministisk kunst i 1970’erne – feministiske læsninger af de haptiske strategier hos Sidsel Paaske, Siri Aurdal og Zdenka Rusova"

Linguistics

Linguistics

Larsen, Tori Nicole
«Towards a Universal Theory of Control»
 

Music Studies

Music Studies

Bringeland, Sjur Haga (Senter for Griegforskning)
«J.S. Bach-resepsjonen i Noreg 1900 - 1950»

Subject Didactics of Nordic Language and Literature

Subject Didactics of Nordic Language and Literature

Grønsveen, Marthe Hatlen
 «Lyrikkens liv i skolen»

Johansen, Sunniva Petersen
 «PL-strukturar og argumnetasjon i eksamnessvar i norsk»

Jensen, Pernille Reitan 
 "Koherens i lektorutdanningen (2020-2024)"

Amundsen, Trude
 "We are sinking. What are you thinking about? Tilgangskompetanse og fagspråksdidaktikk."

 

Old Norse Philology

Old Norse Philology

Farrugia, Patrick
Prosjekttittel: «A Philological Survey of a Network of Old Icelandic Manuscripts from the Fourteenth Century: A Case for Lasting Old Norwegian Influence in Northern Iceland»

Stankovitsová, Zusana
Prosjekttittel: «The Manuscript Transmission and Reception of Króka-Refs saga.»

Stensaker, Nina
Prosjekttittel: «Stykkevis og delt – En ortografisk og paleografisk undersøkelse av skriverhender i de norrøne litterære fragmentene.»

Valle, Julian Eduardo 
Prosjekttittel: “with the advice of the best men”: Jónsbók and the development of a unified juridical space in Medieval Norway and Iceland

Scandinavian Literature

Scandinavian Literature

Parelius, Fredrik
I tilregnelighetens randsone. Lyriske selvformingsstrategier hos Uppdal, Hauge og Hofmo»

Prestegård, Øygunn Skodvin (NLA Høgskolen)
«Leseroller og dystopisk ungdomslitteratur»

Øystese, Vigdis Berland (NLA Høgskolen)
«Eit studium av to salmebøker med vekt på biletbruken. Salmerevisjon og salmeresepsjon»

 

Scandinavian Languages

Scandinavian Languages

Bøe, Per Sigmund Sævik
«100 år med språkendringer på Strilelandet. En sosiolingvistisk studie av språkendringer i virkelig tid i Lindås og Øygarden.»

Hildemyr, Helene
«Talemålsutvikling på industristadene Odda og Tyssedal siste hundre åra»

Vasshus, Krister Sande Kristoffersen
«Regionalitet på tvers av hav og landegrenser. Ei undersøking av stadnamn kring Skagerrak»

Paulsen, Mikkel Ekeland
"Sammensatte ord - et sammensatt problem"

Stokka, Marie Lund (Norwegian across the Americas)
  

Teigland, Nina
"Vilkåra for ein sektorovergripande språkpolitikk"

 

Norwegian as Second Language

Norwegian as Second Language

Haugsvær, Karoline (Vox)
"Obligatorisk avsluttende norskprøve - en inngangsbillett til arbeidsmarkedet for voksne innvandrere? En testteoretisk undersøkelse av den nye norskprøvens prediktive validitet"

Svensson, Snorre Karkkonen
"Modalitet i norsk mellomspråk hos innvandrere med russisk, latvisk og tysk som morsmål"

Olsen, Anna-Marie Kjøde (ALAN-prosjektet)
"Første steg mot et kommunikativt vokabular: En studie av lavt utdannede voksnes norsklæring"

Frøystadvåg, Malin Bakke (ALAN-prosjektet)
"De systematiske rettskrivingsavvikene: Sammenhengen mellom mellomspråksfonologi og -ortografi"

 

Theatre studies

Theatre studies

Gjefsen, Ragnhild
«Dei pratar så rart i teateret – Endring i scenespråket på Nationaltheatret på 1900-talet»