Home
Faculty of Psychology
Mastergrad i helsefremmende arbeid og helsepsykologi

Folkehelserådgiver - mastergrad i helsefremmende arbeid og helsepsykologi

Etter en mastergrad i helsefremmende arbeid og helsepsykologi jobber Aina Haugstad med folkehelse i Hordaland fylkeskommune (nåværende Vestland).

Main content

Aina fullførte mastergraden i 2011 og forteller her om den første tiden etter studiene.

Hvorfor valgte du å studere master i helsefremmende arbeid og helsepsykologi?

  • Jeg er utdannet sykepleier og kunne tenke meg å arbeide mer administrativt, og i tillegg syntes jeg masteren virket spennende og midt i blinken for den retningen jeg ønsket å gå mot.

Tittelen din er spesialrådgiver i Hordaland fylkeskommune, regionalavdelingen. Hva gjør du i ditt arbeid?

  • I mitt arbeid i fylkeskommunen er jeg en av tre som jobber med folkehelse på fulltid. Mitt hovedansvar er kunnskapsutvikling og formidling av folkehelsekunnskap.  Det er hovedsakelig kommunene som er vår målgruppe. Vi tilbyr råd, veiledning, nettverk og rapporter. I tillegg gjør vi også informasjon tilgjengelig på våre nettsider. Da er det hele befolkningen som er målgruppen vår.

Hva syns du om overgangen fra studier til arbeidslivet?

  • Jeg opplevde at det var to overganger som var spesielt store. Det ene var å måtte stå ansvarlig overfor andre i jobben; som student er det bare deg selv du står ansvarlig overfor. I arbeidslivet er det andre som har forventninger til det du leverer, både med tanke på tidsfrister og i kvaliteten av arbeidet man gjør.

    Det andre var å være synlig i jobben, både det å stå foran mennesker, men også annen kommunikasjon ut til kommuner og organisasjoner som vi samarbeider med. Det var tydelige forventninger til hva jeg skulle levere, og det var derfor veldig viktig for meg å levere på en god måte. Det er annerledes å presentere noe som fagperson, enn det er å presentere en oppgave foran medstudenter.

På hvilke måter har du bruk for det du lærte på masterprogrammet i helsefremmende arbeid og helsepsykologi?

  • På masterprogrammet var det et stort fokus på utviklingen av det helsefremmende arbeidet fra et historisk perspektiv, og det har vært svært relevant i mitt arbeid, hvor vi stadig må forholde oss til stortingsmeldinger og nye planer. Å kjenne historien har vært viktig for å kunne gjøre en god jobb. I tillegg har forståelsen man får for metoder innen helsefremmende arbeid vært viktig kunnskap i denne jobben.

Til slutt må vi spør – har du noen tips til studenter angående jobbmuligheter etter studiene?

  • Selv var jeg opptatt av å gjøre min utdannelse relevant for arbeidslivet, mitt mål med masteren var primært å få meg en ny type jobb. På grunn av det var jeg på utkikk etter å skrive en masteroppgave som var relevant for arbeidslivet, heller enn å fordype meg i akkurat min hovedinteresse. Dette valget tror jeg var helt avgjørende for at jeg fikk en relevant jobb såpass tidlig