Home
Faculty of Medicine

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Opprykk

Opprykk til professor etter kompetanse

Søknadsfrister er 15. mars og 15. september.

Main content

Førsteamanuenser i fast stilling i 50 % eller mer, kan søke.

Søker kan ikke være bedømt for professorat i løpet av de to siste år. To-årsregelen gjelder fra søknadstidspunktet.

Førsteamanuenser i bistilling kan søke om vurdering opp mot ny åremålsperiode.
Ta kontakt med din HR rådgiver eller instituttledelse for veiledning.

Komplett søknad skal inneholde 3 samlefiler:

1. Søknadsdokumenter

2. Pedagogisk mappe

3. Utvalgte publikasjoner inntil 15 - med en oversikt på første side der du nummererer publikasjonene som skal vurderes

Dokumentene sendes innen fristen på epost til: post@med.uib.no

Merk eposten "Søknad om opprykk til professor"
Er filene for store så kan du laste de opp i filesender og generere en lenke til dokumentene: Sikt FileSender
 

Gjeldende regelverk:

  1. Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger,
    § 2-1. Framgangsmåte og kriterier for opprykk fra stilling som førsteamanuensis eller høyskoledosent til stilling som professor
  2. Regler for behandling av opprykk i undervisnings- og forskerstillinger
  3. Nasjonale normer for professorkompetanse ved de medisinske fakultetene i Norge
  4. National standards for the evaluation for the evaluation of professorial competence at the Faculties of Medicine in Norway
  5. Nasjonale normer for professorkompetanse i odontologi
  6. Regler for vurdering av utdanningsfaglig kompetanse ved UiB