Home
UNESCO Chair: Sustainable heritage and environmental management

News archive for UNESCO Chair: Sustainable heritage and environmental management

Gjennom høsten 2022 har UNESCO Chair Inger Måren gjennomført vandreintervjuer med innbyggere i Nordhordland som en del av EU-prosjektet CULTIVATE (Co-creating cultural narratives for sustainable rural development) - ett intervju fra hver av de 11 opprinnelige kommunene i Nordhordland UNESCO biosfæreområde. Sentralt i disse intervjuene står intervjuobjektenes forhold til landskap og kulturarv i... Read more
As the negotiations in Montreal draw to a close, headlines are announcing the big Targets agreed to by nearly 200 countries pledging to put a stop to biodiversity loss.