Home
Department of Earth Science

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Statsministeren inviterte til toppmøte om havvind ved UiB

Statsministeren inviterte til toppmøte om havvind ved UiB

På sitt toppmøte for havvind ved UiB peika statsminister Erna Solberg som ein av dei viktigaste ressursane for landet. – Vindkraft til havs vil vere ein viktig ressurs for mange marknadar framover, og vil gi grunnlag for næringsutvikling og -arbeidsplassar her heime, sa statsministeren.

Erna inviterte til toppmøte om havvind ved UiB
Photo:
Jens Helleland Ådnanes

Main content

– Havet er ein enorm ressurs for Norge, både før, no og i framtida. Vi veit at vi kjem til å gå inn i ei omstilling på energi i Norge og vi skal ha nye næringsveier. Då må vi bli ein endå sterkare havnasjon, sa Erna Solberg. 

Tysdag 17. september arrangerte stasministeren toppmøte for havvind på Havobservasjonslaboratoriet, med ekspertar frå fleire institusjonar og næringar representerte, mellom dei Universitetet i Bergen (UiB)

Les mer fra Aktuelt her.