Home
Department of Earth Science

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Gledelige søkertall for GEO

Gledelige søkertall for GEO

I år kan vi glede oss over fantastisk fine søkertall til bachelorprogram i geovitenskap. Studieprogrammet har 75 søkere til studieretning geologi og 41 til geofysikk. Med hele 116 søkere med geovitenskap som førsteprioritet, gir dette en økning fra i fjor på nesten 200 %.

Ta bachelor i geovitenskap

Producer:
UiB

Main content


I år kan vi glede oss over fantastisk fine søkertall til bachelorprogram i geovitenskap. Studieprogrammet har 75 søkere til studieretning geologi og 41 til geofysikk. Med hele 116 søkere med geovitenskap som førsteprioritet, gir dette en økning fra i fjor på nesten 200 %. 
Noe av økningen kommer nok som følge av at R2-kravet er fjernet, men antallet søkere i år er betydelig høyere enn hva de var de siste to årene før R2-kravet ble innført. En betydelige satsning på rekruttering fra instituttet, fakultetet og UiB sentralt det siste halvåret har helt klart hatt effekt. I tillegg har iEarth sin suksess med tildeling av midler til etablering av et Senter for Framragende Undervisning (SFU) bidratt til å rettet oppmerksomhet inn mot studiene i geovitenskap. 

Til masterprogrammet vårt er søkertallene noe lavere enn i fjor. Her er søkertallet 54 mot 64 i 2019. Dette gjenspeiler tidligere nedgang i opptak til bachelorprogrammet. Tilsvarende nedgang vil vi derfor måtte vente også de to kommende årene. 

Instituttet gleder seg til å ta imot studentene til semesterstart. Forberedelsene er i gang og vi vil ha et godt opplegg på plass, uansett om det blir full åpning av Universitetet, delvis åpning eller en mer digital start. 

Vi takker alle som har bidratt i rekrutteringsarbeidet! 

Les mer fra aktuelt her.