Home
Historicizing the ageing self: Literature, medicine, psychology, law

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
festival

Siste kapittel: festivaldag

Bli med på en feiring av livets siste kapitler. Gjennom kunst, samtaler, debatter og verksted skal festivalen gi publikum nye perspektiver og opplevelser knyttet til aldring.

Siste kapittel: en aldringsfestival
Photo:
Overhaus

Main content

Siste kapittel er en todagers kulturfestival som finner sted 18. og 19. juni.

Festivalen er en feiring av livets siste kapitler – den skal samle mennesker på tvers av alder, fagfelt og nasjonaliteter for å utforske og utfordre hvordan vi eldes. Målet er å utfordre stereotypiske forestillinger om alderdommen og motarbeide sosial segregering av de eldre. 

Fredag 18. juni arrangeres et internasjonalt fagseminar, lørdag 19. juni inviteres unge og gamle til å delta på en vakker og engasjerende feiring. 

Gjennom kunst, samtaler, debatter og verksted vil festivalen gi publikum nye perspektiver og opplevelser knyttet til aldring. Vi ønsker at Siste kapittel skal være starten på en ny fortelling om hvordan det er å bli gammel i Norge.

Se detaljert program: seminar + festival


Fagprogram 19. juni

I samarbeid med UiB presenterer Siste Kapittel fagprogrammet på festivaldagen.

VISUELL KUNST I DIALOG - Tårnsalen // 11:00
Hva kan vi lære om aldring av malerier, fotografier, kunstfilm og annen visuell kunst? Hvilke roller synes eldre å tilskrives i ulike kunstverk? Blir aldring fremstilt ulikt for kvinner og menn, og har dette forandret seg? Konservator Eli Okkenhaug møter avtroppende direktør for Universitetsmuseet, Henrik von Achen, til en samtale om visuell kunst og aldring.

 • Eli Okkenhaug er kunsthistoriker og konservator ved KODE -  kunstmuseer og komponisthjem
 • Henrik von Achen er professor i kunsthistorie ved Universitetet i Bergen og avtroppende direktør ved Universitetsmuseet

POESI I DIALOG - Tårnsalen // 12:00
Kan poesien være en inngang til å få nærhet til alderdommen? Preges poesien av poetens aldringsprosess? Er poesi en utdøende kunstform? Dette og mer er tema når den unge, fremadstormende poeten, lydkunstneren og musikeren Eirik Havnes møter en av våre viktigste lyrikere, Hanne Bramness til samtale om poesi og aldring.

 • Eirik Havnes er poet, musiker og lydkunstner 
 • Hanne Bramness er lyriker, forfatter, gjendikter og forlegger

KULTURAKTIVISTISK DIALOG - Universitetsaulaen // 12:30
Kan en festival forandre samfunnet? Hvilken rolle spiller kunst og kultur i arbeidet for et aldringsvennlig samfunn? Er det bare fokus på inntjening, eller går kunsten og kulturfeltet i front for et mer inkluderende og bærekraftig fellesskap?

Kulturgründer Stein Bjelland og byråd for kultur, mangfold og likestilling, Katrine Nødtvedt møtes for å snakke om kultur som aktivisme. Samtalen ledes av avtroppende operadirektør Mary Miller.

 • Katrine Nødtvedt, byråd for kultur, mangfold og likestilling i Bergen
 • Stein Bjelland, Styreleder Music Norway

FRIVILLIGHET I DIALOG - Universitetsaulaen // 13:30
Ifølge årets perspektivmelding, skal frivilligheten overta stadig flere sentrale omsorgsoppgaver for velferdsstaten fremover. Hvordan står det egentlig til med frivilligheten her i landet? Har vi frivillige som kan overta for helsepersonell, og hvordan skal det i så fall se ut? Er fokus på frivillighet en påminnelse om fellesskap og dugnad, eller et skalkeskjul for økonomisk uansvarlighet og manglende likestilling? Leder i Bergen Sanitetsforening, Helén Botnevik møter professor Bodil Hansen Blix til samtale om frivillighet og aldring.

 • Helén Botnevik, leder for Bergen Sanitetsforening
 • Bodil H. Blix, professor ved Institutt for helse- og omsorgsfag, UiT Norges arktiske universitet.

FORSKNING I DIALOG - Tårnsalen // 14:00
Hva kan vi lære om aldring ved å utforske kunsthistorien? Kvinners unge og aldrende kropp har vært et sentralt tema gjennom kunst- og kulturhistorien. Hvorfor er man så opptatt av kvinnekroppen, og hvordan fremstilles kvinners aldring? Preger historiske fremstillinger dagens forestilling om aldring? Hvilke aldringsrelaterte tabuer og interesseområder finnes i dagens kunst og kultur? Postdoktorene Laura Cayrol-Bernardo og Soledad Marambio møtes i en akademisk og kulturhistorisk samtale om aldring. Moderator: Margery Vibe Skagen

 • Laura Bernardo: Marie Skłodowska-Curie Postdoc ved UiB og forskningsmedarbeider ved Centre d’Études Historiques ved EHESS i Paris
 • Soledad Morambi: Soledad Marambio er en chilensk poet, oversetter og forsker ved Universitetet i Bergen

BEVEGELSE I DIALOG - Tårnsalen // 15:00
Hvordan beveger vi oss gjennom livet? Er bevegelse og dans en egen dimensjon av aldringsprosessen, og hva skjer hvis vi slutter å danse? Hvordan åpner dans for deltakelse i ulike kulturer, og kan kroppens bevegelser være en komplisert arena for aldring? Burde vi danse mer i eldreomsorgen? Tangodanser Irem Eliassen og capoeiramester Olav Cacheado Egeberg møtes til en samtale om aldringens dans og bevegelser.

 • Irem Eliassen er fysioterapeut, kurs- og foredragsholder, og daglig leder i Scenekunstklinikken og Fysio Fix Bergen. Representerer Norge i VM i Argentinsk Tango. 
 • Olav Cacheado Egeberg er ledende norsk capoeiramester, og musikkterapeut

  FESTIVALFOREDRAG - Universitetsaulaen // 16:00
  Når vi blir eldre, må vi ha en motkraft mot aldersdiskriminering og alderspessimisme, for vår kultur har en sterk hang til å sette det ungdommelige og glatte opp mot rynker og levd liv. Egen aldring inspirerte Sissel Gran til å skrive boken Inni er vi alltid unge, en slags bruksanvisning for livet som eldre og gammel.

  • Sissel Gran er spesialist i klinisk psykologi, terapeut, spaltist og forfatter

   FESTIVALÅPNING OG SAMTALE OM DELTAKELSE Universitetsaulaen // 18:30
   Solveig Kloppen leder festivalens kveldsprogram. Hun får med seg festivalsjef Anna Helle-Valle, og professor i musikkterapi Brynjulf Stige for å gjøre oss alle litt klokere på mulighetene, alvoret og potensialet som ligger i livets sistekapitler. Hvordan kan vi i større grad ta del i vår egen aldringsprosess? Hvordan har aldringen formet og utfordret kveldens hovedgjester? Og hva skal til for at eldre som står utenfor fellesskapet skal få delta?

   • Brynjulf StigeProfessor i musikkterapi ved Griegakademiet, UiB, og leder for POLYFON kunnskapsklynge for musikkterapi
   • Solveig Kloppen: Programleder

   UTSTILLING OM KVINNEHJERTET - Forhandlingsrommet // 12:00-18.30
   Bergen sanitetsforening markerer sitt 125-års jubileum med en egen utstilling under festivalen, i samarbeid med UiBs nyopprettede Senter for forskning på hjertesykdom hos kvinner. Kvinnehjertet står sentralt i utstillingen. Ikke bare har vi et ekte, fysisk kvinnehjerte i rommet, men vi utforsker også hjertet som organ og metafor. Vi vil utforske kvinnehjertet som et hardtarbeidende kroppslig organ, men også som en tidløs poetisk metafor for engasjement og lidenskap.

    Hvorfor Siste kapittel?

    Dagens samfunn har problemer med å forholde seg til det faktum at enhver historie har et siste kapittel. Det å bli eldre hører til livets gang, men det er ungdommelighet som verdsettes og dyrkes i de fleste sammenhenger. Dette gjør aldringsprosessen til noe man frykter, benekter eller prøver å utsette. Aldring og særlig sen alderdom er blitt synonymt med sårbarhet, avhengighet, sykdom og død. Slike angstvekkende assosiasjoner har en rekke konsekvenser for eldre menneskers sosiale status, helse og velvære. Frykten for alderdommen bidrar i stor grad til at de som har levd lenge blir tilsidesatt i samfunnet, som dermed må være uten eldre borgeres deltakelse.

    Festivalen Siste kapittel ønsker å engasjere og utforske hvordan slutten på en historie ofte er den viktigste. De siste kapitlene kaster ofte nytt lys over hele livshistorien. Også for yngre mennesker er det viktig å vite dette: det kan gi dem større innsikt i egen sårbarhet og foranderlighet og kan bidra til å fremme solidaritet på tvers av generasjonene. Ved å bringe sammen kunstnere og intellektuelle, akademikere, politikere samt personer som bruker og yter offentlige tjenester, oppfordrer festivalen oss til å tenke over hva deltakelse betyr både sent i livet og i livet generelt, som medborger, yrkesutøver eller som hovedperson i ens egen livshistorie.

    Festivalens mål

    • Belyse ulike aspekter av deltakelse (og mangel på deltakelse) sent i livet ved hjelp av kunst og musikk, ulike faglige perspektiver og praktisk erfaring fra helse- og omsorgsfeltet
    • Bidra til å bygge broer mellom ulike kunnskapsfelt og praksis i aldersomsorgen
    • Fremme kunst og musikk som inngang til deltakelse i eget liv, i samfunnet og på tvers av generasjoner, uavhengig av alder
    • Fremme litteratur og kunst som kritisk tilskudd til vitenskapelig og politisk diskurs, i samfunnet generelt og spesielt innefor helsesektoren
    • Bidra til å fornye debatten om de eldre ved å engasjere de eldre i debatten
    • Problematisere snevre forestillinger om hva som utgjør en god alderdom
    • Oppmuntre til nye praksiser i aldersomsorgen