Home
Pandemic Centre

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Nyhet | Undervisning

UiB-professorer fulle av lovord om digitalt PhD-kurs ved Pandemisenteret

– Det er ikke mange institusjoner som kunne gjennomført et kurs på denne måten, sier jussprofessor Eirik Holmøyvik. Han og kollega Siri Gloppen mener det tverrfaglige PhD-kurset ved Pandemisenteret illustrerer styrken ved UiB som et breddeuniversitet.

Siri Gloppen og Eirik Holmøyvik PhD-kurs
Photo:
UiB/Pandemisenteret

Main content

De to første ukene i januar arrangerte Pandemisenteret et digitalt og tverrfaglig PhD-kurs. Formålet med kurset var å trekke lærdommer av covid 19-pandemien og styrke den tverrfaglige undervisningen ved universitetet.

To av dem som deltok i undervisningen, var jussprofessor Eirik Holmøyvik og professor i statsvitenskap Siri Gloppen ved UiB. De to er også en del av Pandemisenterets strategiske arbeidsgruppe.

Tverrfaglig erfaring 

Begge skryter av opplegget og ikke minst av studentene som deltok.

– Studentene var både aktive og innsiktsfulle. Helt ideelle for et slikt digitalt format, sier Siri Gloppen.

Både hun og Holmøyvik har erfaring med tverrfaglig undervisning fra før, blant annet fra masteremnet Constitution and Politics (JUS286-2-A/ AORG216). Undervisningsmodellen er også brukt i mange år på Bergen Summer Research School og LawTransforms årlige PhD Kurs «Effects of Lawfare: Courts and Law as Battlegrounds for Social Change» (AORG908).

Professorene sier leder ved Pandemisenteret, Esperanza Diaz, hadde gjort et godt forarbeid. Dette gjorde at underviserne kom til «dekket bord» og en oppvarmet forsamling. De synes også det var fint at PhD-student Pierina Benavente ved Pandemisenteret var med som både deltaker og koordinator.  

Ikke forbeholdt alle

Holmøyvik sier denne radikalt tverrfaglige måten å legge opp undervisningen er forbeholdt et lite knippe universiteter i Norge.

– En god del universiteter kunne ikke gjort dette, fordi de mangler sentrale disipliner. Denne typen tverrfaglige kurs som tar for seg konkrete, samfunnsaktuelle spørsmål fra mange ulike fagperspektiver viser styrken av UiB som et forskningsintensivt breddeuniversitet. Pandemien reiser komplekse problemstillinger som ett fagmiljø ikke kan løse alene, understreker Holmøyvik.

Gloppen og Holmøyvik forteller at studentene både bidro med kritiske spørsmål og engasjerte seg i livlige diskusjoner.

– Det var en god spredning både geografisk, faglig og aldersmessig, sier Gloppen.

Holmøyvik legger til at han synes det var gøy å få spørsmål fra studenter på medisin og realfag som han før aldri hadde tenkt på.

Må tilrettelegges bedre

Begge mener UiB burde bygge videre på den gode erfaringen fra PhD-kurset, men at det også må allokeres ressurser og legges bedre til rette fra UiB sentralt.

– Det er en del strukturelle barrierer som gjør tverrfaglig undervisning vanskeligere enn man tror å få til, sier Gloppen.  

Pandemisenteret vil gjennom våren invitere til flere Pandemifrokost-arrangementer som tar opp aktuelle temaer på tvers av fagfelt. Du kan lese hele programmet for vårsemesterer her