Home
University of Bergen Library

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Informasjon

Litteraturkiosken – digitalisert studielitteratur

Informasjon til ansatte ved UiB som jobber med litteraturlister

Laptop og bøker
Photo:
shutterstock

Main content

Litteraturkiosken er en portal for salg av utdrag fra studielitteraturen til studentene ved UiB. Studentene får tilgang til Litteraturkiosken via lenke i referansen i litteraturlisten i Leganto, eller via menypunktet "Litteraturkiosken" i MittUiB. Pris per side er 0,89 kroner. 

I MittUiB finnes brukerveiledningen om hvordan redigere og opprette litteraturlister, inkludert informasjon om oppretting av referanser til Litteraturkiosken.

Informasjon om arbeidsflyt

1. Instituttet

 • Legger inn referanser (inkl.sidetall)
 • Tagger med "Litteraturkiosken"
 • Leverer liste til biblioteket 

2. Biblioteket 

 • Behandler og publiserer listen
 • Sender den til Digitaliseringspersonalet

3. Digitaliseringspersonalet

Behandler referanser tagget med "Litteraturkiosken":

 • Rettighetsklarerer
 • Digitaliserer
 • Redigerer
 • Laster opp filer

NB! Dersom du legger til eller fjerner referanser med Litteraturkiosken-tagg etter at listen er behandlet og publisert, må du melde dette inn til digitaliseringspersonalet og de som har behandlet litteraturlisten på biblioteket.
 

Hva kan lastes opp i Litteraturkiosken?

Kopinor-avtalen dekker inntil 15% av en enkelt bok eller lignende publikasjon per emne per semester, eller én artikkel fra ett enkelt nummer av et vitenskapelig tidsskrift. Det vil si at vi ikke trenger å søke om tillatelse for å bruke utdraget, men det må likevel registreres av biblioteket i systemet Bolk. 

For bruk utover rammene satt av Kopinor-avtalen kan det likevel søkes om rettighetsklarering, innenfor retningslinjene ved UiB: 

 • Dersom ett kapittel fra en bok i salg overskrider 15% kan vi søke om utvidet rettighetsklarering 
 • For bøker som ikke lenger er i salg kan vi søke om rettigheter til inntil 100% 

Det er opp til rettighetshaver å bestemme om vi får innvilget utvidet rettighetsklarering eller ikke, og det er ikke garantert at vi vil få tillatelse selv om et utdrag har blitt godkjent et tidligere semester. Dersom søknaden blir avvist tar biblioteket kontakt med listeeier(e) og gir informasjon om dette. Om ønskelig kan man da fremdeles kutte utdraget ned til inntil 15%.

NB! Materiale som allerede er elektronisk tilgjengelig via Universitetsbiblioteket sine nettressurser skal ikke legges i Litteraturkiosken.

Hvordan registrere referanser som skal til Litteraturkiosken?

Materiale som skal rettighetsklareres/digitaliseres for Litteraturkiosken, skal legges inn i litteraturlisten i Leganto. Informasjon om hvordan du registrerer referanser som skal til Litteraturkiosken finnes i brukerveiledningen for Leganto.

Hvor lang tid tar det før utdraget blir lastet opp i Litteraturkiosken?

Det varierer hvor lang tid det tar fra du sender inn en litteraturliste til utdragene er tilgjengeliggjort for studentene. Les mer om de ulike faktorene som spiller inn i brukerveiledningen for Leganto